วิธีรีเซ็ตรหัสผ่านบัญชี Microsoft

นำไปใช้กับ: บัญชี Microsoft

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด บัญชี Microsoft นั้นไม่มีอยู่ บทความนี้สามารถช่วยคุณค้นหาบัญชีได้

 • วิธีค้นหาบัญชี Microsoft โดยใช้ข้อมูลความปลอดภัยของคุณ
  • ค้นหาชื่อผู้ใช้ของคุณ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อหรืออีเมลแอดเดรสสำหรับความปลอดภัย
  • ขอให้ส่งรหัสความปลอดภัย ไปยังหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลแอดเดรสที่คุณใช้
  • ป้อนรหัสแล้วเลือก ถัดไป
  • เมื่อคุณเห็นบัญชีที่คุณกำลังค้นหา ให้เลือก ลงชื่อเข้าใช้
 • หากคุณไม่มีข้อมูลความปลอดภัยที่จำเป็นและไม่สามารถรับรหัสยืนยัน คุณอาจต้องใช้ตัวเลือกการยืนยันอื่น ดูที่ กู้คืนบัญชีMicrosoft ของคุณ
 • หากต้องการจัดการข้อมูลความปลอดภัยของคุณ ดูที่ ข้อมูลความปลอดภัยและรหัสความปลอดภัยของบัญชี Microsoft 
 • หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ใช้บัญชี Microsoft เพื่อลงชื่อเข้าใช้ Windows และคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผ่านในการลงชื่อเข้าใช้ Windows โปรดดู รีเซ็ตรหัสผ่านของบัญชีบนเครื่องใน Windows 10