แชร์และเขียนร่วมกัน

การบันทึกงานนำเสนอ PowerPoint เป็นไฟล์ PDF

การบันทึกงานนำเสนอ PowerPoint เป็นไฟล์ PDF

เมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์ PDF งานนำเสนอจะคงรูปแบบและเค้าโครงเอาไว้ ผู้อื่นจะสามารถดูสไลด์ได้แม้ว่าพวกเขาจะไม่มี PowerPoint ก็ตาม แต่พวกเขาจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

 1. เลือก ไฟล์ > ส่งออก

  บันทึกงานนำเสนอเป็น PDF

 2. คลิก สร้างเอกสาร PDF/XPS แล้วคลิก สร้าง PDF/XPS

 3. ในกล่องโต้ตอบ เผยแพร่เป็น PDF หรือ XPS ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่จะบันทึกไฟล์ ถ้าต้องการตั้งชื่อใหม่ ให้ใส่ชื่อในกล่อง ชื่อไฟล์

 4. ในบางครั้ง ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะของไฟล์ PDF ขั้นสุดท้าย ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ตรงที่ ปรับให้เหมาะสมสำหรับ ให้เลือก มาตรฐาน ถ้าต้องการให้ไฟล์มีคุณภาพสูงขึ้น (เลือกข้อนี้ เช่น ในกรณีที่ต้องการพิมพ์ออกมา) เลือก ขนาดเล็กสุด เพื่อให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง (เลือกข้อนี้ เช่น ในกรณีที่ต้องการส่งเป็นไฟล์แนบในอีเมล)

  • คลิก ตัวเลือก เพื่อตั้งค่าลักษณะงานนำเสนอเมื่อเป็น PDF ต่อไปนี้เป็นตัวเลือกที่พร้อมใช้งานบางส่วน:

   • เมื่อต้องการบันทึกเฉพาะสไลด์ปัจจุบันเป็น PDF ภายใต้ ช่วง ให้เลือก สไลด์ปัจจุบัน

   • เมื่อต้องการบันทึกเฉพาะสไลด์ที่ต้องการให้เป็น PDF ใน สไลด์ ให้ป้อนช่วงหมายเลขสไลด์ในกล่อง ตั้งแต่ และ ถึง

   • ถ้าคุณไม่ต้องการบันทึกสไลด์ แต่ต้องการบันทึกข้อคิดเห็น เอกสารประกอบ หรือมุมมองเค้าร่าง ภายใต้ สิ่งที่เผยแพร่ ให้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุจำนวนสไลด์ที่ต้องการให้ปรากฏได้ในกล่องดรอปดาวน์ สไลด์ต่อหน้า และปรับเปลี่ยนลำดับ (แนวนอน หรือ แนวตั้ง)

   • คุณสามารถเลือกใส่สไลด์กรอบ สไลด์ที่ซ่อน ข้อคิดเห็น หมึก ข้อมูลที่ไม่พิมพ์ เช่น คุณสมบัติเอกสารหรือแท็กโครงสร้างเอกสารใน PDF ของคุณได้โดยการเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

   • คลิก ตกลง.

 5. คลิก เผยแพร่

คุณสามารถทำให้งานนำเสนอ PowerPoint สำหรับ macOS ของคุณเป็น PDF ได้สองวิธี

 • คุณสามารถบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็น PDF ได้ใน ไฟล์ > บันทึกเป็น

  --หรือ--

 • คุณสามารถส่งออกงานนำเสนอของคุณเป็นไฟล์ PDF ได้โดยการไปที่ ไฟล์ > ส่งออก

ทั้งสองวิธีให้ผลลัพธ์เดียวกัน ดังนั้น คุณสามารถเลือกใช้วิธีที่คุณคุ้นเคยเมื่อคุณต้องการสร้างงานนำเสนอเวอร์ชัน PDF

วิธีการที่ 1: บันทึกงานนำเสนอของคุณเป็น PDF

 1. เลือก ไฟล์ > บันทึกเป็น

  แสดงไฟล์ > เมนูบันทึกเป็น ใน PowerPoint 2016 for Mac

 2. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึก PDF ของคุณ จากนั้น ในเมนู รูปแบบไฟล์ ให้เลือก PDF

 3. แสดงตัวเลือก PDF ในรายการรูปแบบไฟล์ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ใน PowerPoint 2016 for Mac

วิธีการที่ 2: ส่งออกงานนำเสนอของคุณเป็น PDF

 1. เลือก ไฟล์ > ส่งออก

  การส่งออกไฟล์ใน PowerPoint 2016 for Mac
 2. ในเมนู รูปแบบไฟล์ ให้เลือก PDF

  ส่งออก PDF ใน PowerPoint 2016 for Mac

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการใช้ตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อกำหนดการแปลง PDF ของงานนำเสนอใน PowerPoint สำหรับ macOS โปรดใส่คำแนะนำในกล่องคำแนะนำของ PowerPoint

ตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์ PDF

ฟีเจอร์เช่นการบันทึกโน้ต บันทึกสไลด์เป็นเอกสารประกอบคำบรรยาย รวมถึงการใส่สไลด์ที่ซ่อนใน PDF หรือการตั้งค่า PDF ให้มีขนาดไฟล์ที่เล็กลงจะไม่สามารถใช้งานได้ อย่างไรอย่างไรก็ตาม คุณสามารถตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์ PDF ให้สูงกว่าหรือต่ำกว่ามาตรฐานได้

เคล็ดลับ: PowerPoint สำหรับ macOS อย่าเก็บไฮเปอร์ลิงก์ไว้ใน PDF แต่ถ้าคุณบันทึกงานนำเสนอไปยัง OneDrive คุณจะสามารถเปิดงานนำเสนอดังกล่าวได้ใน PowerPoint สำหรับเว็บ และดาวน์โหลดเป็น PDF ได้จากที่นี่ ไฟล์ PDF ที่สร้างขึ้นจาก PowerPoint สำหรับเว็บ จะจัดเก็บไฮเปอร์ลิงก์เอาไว้ซึ่งสามารถเข้าถึงได้และยังมีแนวโน้มที่จะมีขนาดไฟล์ที่เล็กกว่าอีกด้วย

คุณสามารถตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์ PDF เป็นสูงปานกลาง หรือต่ำ ได้ตามที่คุณต้องการ ตามค่าเริ่มต้น คุณภาพการพิมพ์จะเป็นสูง ซึ่งเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการพิมพ์ PDF ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์ PDF:

 1. คลิกเมนู PowerPoint > การกำหนดลักษณะ

 2. ในกล่องโต้ตอบ การกำหนดลักษณะ PowerPoint ให้คลิก ทั่วไป

 3. ภายใต้ คุณภาพการพิมพ์ (กระดาษ/PDF) ให้ตั้งค่า คุณภาพที่ต้องการ เป็นตัวเลือกที่คุณต้องการ

  ตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์ PDF เป็นสูง ปานกลาง หรือต่ำ
 1. คลิกแท็บ ไฟล์ คลิก ดาวน์โหลดเป็น แล้วคลิก ดาวน์โหลดเป็น PDF (ไฟล์จะถูกแปลงเป็น PDF แล้วกล่องโต้ตอบจะบอกว่าพร้อมดาวน์โหลดแล้ว

  เลือกไฟล์ > ดาวน์โหลดเป็น > ดาวน์โหลดเป็น PDF
 2. คลิก ดาวน์โหลด แถบข้อความจะปรากฎขึ้นเพื่อแสดงว่าไฟล์ PDF ที่ดาวน์โหลดพร้อมที่จะบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว (ข้อความอาจแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้) 

 3. คลิก บันทึกเป็น แล้วกล่องโต้ตอบที่คุณสามารถระบุตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณจะปรากฎขึ้น

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×