สารบัญ
×
แชร์และเขียนร่วมกัน
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
แชร์และเขียนร่วมกัน

เพิ่ม เปลี่ยนแปลง ซ่อน หรือลบข้อคิดเห็นในงานนำเสนอ

ใช้ ข้อคิดเห็น เมื่อคุณต้องการให้บุคคลรีวิวแล้วให้คำติชมต่องานนำเสนอที่คุณสร้างขึ้น หรือเมื่อเพื่อนร่วมงานต้องการคำติชมจากคุณเกี่ยวกับงานนำเสนอ ข้อคิดเห็น คือบันทึกย่อที่คุณสามารถแนบไปกับตัวอักษรหรือคำลงบนสไลด์หนึ่งหน้า หรือลงในสไลด์ทั้งหมดก็ได้

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ

เพิ่มข้อคิดเห็น

 1. เลือก รีวิว > ข้อคิดเห็นใหม่ หรือเลือก ใหม่ ถ้าบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น เปิดอยู่

 2. ในบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น ให้พิมพ์ข้อความของคุณลงในกล่องแล้วกด Enter

  เพิ่มข้อคิดเห็น

ดูหรือตอบกลับข้อคิดเห็น

 1. เลือกไอคอนข้อคิดเห็น ไอคอนข้อคิดเห็น บนสไลด์

  บานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น จะเปิดขึ้นและคุณสามารถดูข้อคิดเห็นของสไลด์นั้นได้

 2. เลือก ตอบกลับ เพื่อตอบกลับข้อคิดเห็น

 3. เลือกปุ่ม ถัดไป หรือ ย้อนกลับ เพื่อสลับไปมาระหว่างข้อคิดเห็นและสไลด์

ลบข้อคิดเห็น

 • ในบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น ให้เลือกข้อคิดเห็นที่คุณต้องการลบและเลือก X

 • บนสไลด์ ให้คลิกขวาที่ไอคอนข้อคิดเห็น ไอคอนข้อคิดเห็น และเลือก ลบข้อคิดเห็น

พิมพ์ข้อคิดเห็น

คุณสามารถใส่ข้อคิดเห็นบนสไลด์ที่พิมพ์ของคุณ

 1. เลือก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ภายใต้ การตั้งค่า ให้เลือกกล่องแบบดรอปดาวน์ที่สอง ใกล้กับด้านล่างของเมนูป็อปอัพที่ปรากฏขึ้น ให้ตรวจสอบว่าพิมพ์ข้อคิดเห็น (หรือ พิมพ์ข้อคิดเห็นและมาร์กอัปที่เป็นหมึก) ถูกเลือกไว้

ข้อคิดเห็นสามารถแก้ไขได้

โปรดทราบว่าบุคคลอื่นสามารถแก้ไขข้อคิดเห็นของคุณได้ ข้อคิดเห็นในเอกสาร Office จะถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์ ด้วยเหตุนี้ทุกคนทีมีสิทธิ์การแก้ไขไฟล์ของคุณจะสามารถแก้ไขข้อคิดเห็นของคุณได้

รีวิว

1 แท็บรีวิว

2 คำสั่งรีวิว

3 รูปขนาดย่อของข้อคิดเห็นจากรีวิว

4 ข้อคิดเห็น

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความหรือ วัตถุ บนสไลด์ ให้เลือกข้อความหรือวัตถุนั้น

  • เมื่อต้องการเพิ่มข้อคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับภาพนิ่ง ให้คลิกที่ใดก็ได้บนภาพนิ่ง

 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก ข้อคิดเห็นใหม่

 3. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ แล้วคลิกที่ด้านนอกกล่องข้อคิดเห็น

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นได้มากกว่าหนึ่งข้อคิดเห็นลงในข้อความ วัตถุ หรือสไลด์ในงานนำเสนอ

ผู้ตรวจทานงานนำเสนอสามารถแก้ไขข้อคิดเห็นที่เพิ่มโดยผู้ตรวจทานอื่น ซึ่งจะเปลี่ยนสีของรูปขนาดย่อของข้อคิดเห็นของการตรวจทาน และจะเปลี่ยนชื่อย่อเป็นชื่อย่อของผู้ตรวจทานปัจจุบัน

 1. คลิกรูปขนาดย่อของข้อคิดเห็นจากรีวิว (หมายเลข 3 ในรูปภาพที่แสดงด้านบน)

  หมายเหตุ: 

  • โดยทั่วไป รูปขนาดย่อของข้อคิดเห็นของการตรวจทานมีชื่อย่อของบุคคลที่เพิ่มข้อคิดเห็นเป็นคนแรก

  • ถ้ารูปขนาดย่อของข้อคิดเห็นของการตรวจทานถูกซ่อนไว้ บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก แสดงมาร์กอัป

 2. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก แก้ไขข้อคิดเห็น

 3. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ แล้วคลิกที่ด้านนอกกล่องข้อคิดเห็น

ผู้ตรวจทานงานนำเสนอสามารถลบข้อคิดเห็นที่เพิ่มโดยผู้ตรวจทานอื่น ซึ่งจะเปลี่ยนสีของรูปขนาดย่อของข้อคิดเห็นของการตรวจทาน และจะเปลี่ยนชื่อย่อเป็นชื่อย่อของผู้ตรวจทานปัจจุบัน

 1. คลิกข้อคิดเห็นที่คุณต้องการลบ

 2. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก ลบ

ถ้าคุณต้องการนำข้อคิดเห็นทั้งหมดออกจากสไลด์หรืองานนำเสนอ ให้ลบออกทั้งหมดในครั้งเดียว บนแท็บ รีวิว ให้คลิกลูกศรด้านล่าง ลบ แล้วเลือกสิ่งที่คุณต้องการทำ:

 • ลบมาร์กอัปทั้งหมดบนสไลด์ปัจจุบัน นำข้อคิดเห็นออกจากสไลด์ที่คุณเปิดอยู่

 • ลบมาร์กอัปทั้งหมดในงานนําเสนอนี้ นำข้อคิดเห็นทั้งหมดออกจากงานนำเสนอทั้งหมด

 • เมื่อต้องการซ่อนข้อคิดเห็นในงานนำเสนอของคุณ ให้คลิก แสดงมาร์กอัป บนแท็บ ข้อคิดเห็น คลิก แสดงมาร์กอัป อีกครั้งเพื่อยกเลิกการซ่อนข้อคิดเห็น

 • เมื่อต้องการย้ายไปยังข้อคิดเห็นอื่น บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก ก่อนหน้า หรือ ถัดไป

คุณสามารถใส่ข้อคิดเห็นบนสไลด์ที่พิมพ์ของคุณ

 1. เลือก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ภายใต้ การตั้งค่า ให้เลือกกล่องแบบดรอปดาวน์ที่สอง ใกล้กับด้านล่างของเมนูป็อปอัพที่ปรากฏขึ้น ให้ตรวจสอบว่าพิมพ์ข้อคิดเห็นและมาร์กอัปที่เป็นหมึก ถูกเลือกไว้

ข้อคิดเห็นสามารถแก้ไขได้

โปรดทราบว่าบุคคลอื่นสามารถแก้ไขข้อคิดเห็นของคุณได้ ข้อคิดเห็นในเอกสาร Office จะถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์ ด้วยเหตุนี้ทุกคนทีมีสิทธิ์การแก้ไขไฟล์ของคุณจะสามารถแก้ไขข้อคิดเห็นของคุณได้

เพิ่มข้อคิดเห็น

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการใส่ข้อคิดเห็น

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำดังนี้

  เพิ่มข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความหรือ วัตถุ บนสไลด์

  คลิกข้อความหรือวัตถุ

  เพิ่มข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสไลด์

  คลิกที่ใดก็ได้บนสไลด์

 3. บนแท็บ รีวิว ให้คลิก ข้อคิดเห็นใหม่

  แท็บรีวิว

 4. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ แล้วคลิกด้านนอกของกล่องข้อคิดเห็น

  เมื่อต้องการดูข้อคิดเห็น ให้คลิกรูปขนาดย่อของข้อคิดเห็นบนสไลด์

แท็กบุคคลในข้อคิดเห็น

นี่คือฟีเจอร์เฉพาะสำหรับผู้สมัครใช้งานเท่านั้น ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานเฉพาะ สมาชิก Microsoft 365 สำหรับไคลเอ็นต์บนเดสก์ท็อป Windows เท่านั้น

เมื่อคุณใส่ข้อคิดเห็นในเอกสารหรืองานนำเสนอและใช้เครื่องหมาย @ กับชื่อของผู้อื่น บุคคลที่คุณกล่าวถึงจะได้รับจดหมายพร้อมกับลิงก์ไปยังข้อคิดเห็นของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ใช้ @อ้างถึง ในข้อคิดเห็นเพื่อแท็กผู้อื่น

ฟีเจอร์นี้ต้องใช้PowerPoint for Microsoft 365 for Macเวอร์ชัน 16.24

แก้ไขข้อคิดเห็น

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการใส่ข้อคิดเห็น

 2. คลิกรูปขนาดย่อของข้อคิดเห็นบนสไลด์ที่คุณต้องการแก้ไข

 3. ในบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น ให้คลิกข้อคิดเห็นที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิกอีกครั้งเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง หรือคลิก ตอบกลับ เพื่อตอบกลับข้อคิดเห็น

  เคล็ดลับ:   เลือกรูปขนาดย่อของข้อคิดเห็นบนสไลด์เพื่อดูข้อคิดเห็นที่สอดคล้องกันในบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น

ย้ายข้อคิดเห็น

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการใส่ข้อคิดเห็น

 2. เลือกและลากรูปขนาดย่อของข้อคิดเห็นไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นบนสไลด์เดียวกัน

ลบข้อคิดเห็น

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการใส่ข้อคิดเห็น

 2. คลิกรูปขนาดย่อของข้อคิดเห็นที่คุณต้องการลบ

 3. บนแท็บ รีวิว ให้คลิก ลบ แล้วคลิก ลบ อีกครั้ง หรือเลือกตัวเลือกเพื่อลบข้อคิดเห็นทั้งหมดบนสไลด์หรือในงานนำเสนอ

  เลือกลบ

  เคล็ดลับ:   คุณสามารถลบข้อคิดเห็นโดยการกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกข้อคิดเห็น แล้วคลิก ลบ

แสดงหรือซ่อนข้อคิดเห็น

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ปกติ

 2. บนแท็บ รีวิว ให้คลิก แสดง​​ข้อคิดเห็น

  เลือกแสดงข้อคิดเห็น

พิมพ์ข้อคิดเห็น

PowerPoint สำหรับ macOS ไม่รองรับการพิมพ์ข้อคิดเห็น ถ้านี่คือฟีเจอร์ที่คุณต้องการร้องขอ โปรดส่งคำติชมให้เราเพื่อช่วยเราในการจัดลำดับความสำคัญฟีเจอร์ใหม่ในการอัปเดตในอนาคต สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ฉันจะให้คําติชมเกี่ยวกับ Microsoft Office ได้อย่างไร

ข้อคิดเห็นสามารถแก้ไขได้

โปรดทราบว่าบุคคลอื่นสามารถแก้ไขข้อคิดเห็นของคุณได้ ข้อคิดเห็นในเอกสาร Office จะถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์ ด้วยเหตุนี้ทุกคนทีมีสิทธิ์การแก้ไขไฟล์ของคุณจะสามารถแก้ไขข้อคิดเห็นของคุณได้

เมื่อคุณเปิดไฟล์ที่มีข้อคิดเห็นอยู่แล้ว บานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น จะเปิดขึ้นที่ขอบด้านขวาของหน้าต่าง  

การสนทนาในบานหน้าต่างข้อคิดเห็น

ตัวบ่งชี้ข้อคิดเห็น  

ในบานหน้าต่างภาพนิ่งขนาดย่อทางด้านซ้าย ตัวบ่งชี้ข้อคิดเห็นขนาดเล็กที่มีตัวเลขภายในแสดงว่าสไลด์ใดมีข้อคิดเห็นอยู่  

สัญลักษณ์พร้อมตัวเลขบ่งชี้สถานะของข้อคิดเห็นบนภาพนิ่ง

เปิดบานหน้าต่างข้อคิดเห็น

บนแท็บ รีวิว ให้คลิก แสดง​​ข้อคิดเห็น > บานหน้าต่างข้อคิดเห็น

แสดงข้อคิดเห็น

การเพิ่มข้อคิดเห็นในงานนำเสนอ

 1. เลือกรายการในสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก ข้อคิดเห็น

  แป้นพิมพ์ลัดบน Windows: Ctrl+Alt+M

  แป้นพิมพ์ลัดบน macOS:   รูปไอคอนปุ่ม Command ของ MAC+Shift+M

 3. ใส่ข้อคิดเห็นของคุณ แล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการตอบกลับข้อคิดเห็น ให้คลิกในกล่อง ตอบกลับ แล้วใส่ข้อความของคุณ

  • ฟองข้อคิดเห็น มีบางคนเพิ่มข้อคิดเห็น จะปรากฏอยู่ถัดจากรายการบนสไลด์ที่คุณแสดงข้อคิดเห็น

แท็กบุคคลในข้อคิดเห็น

เมื่อคุณใส่ข้อคิดเห็นในเอกสารหรืองานนำเสนอและใช้เครื่องหมาย @ กับชื่อของผู้อื่น บุคคลที่คุณกล่าวถึงจะได้รับจดหมายพร้อมกับลิงก์ไปยังข้อคิดเห็นของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ใช้ @อ้างถึง ในข้อคิดเห็นเพื่อแท็กผู้อื่น

ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ Office.com ด้วย Microsoft 365บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน และคุณกำลังทำงานในงานนำเสนอที่บันทึกไว้ในไลบรารี SharePoint หรือ OneDrive สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน

ข้อคิดเห็นสามารถแก้ไขได้

โปรดทราบว่าบุคคลอื่นสามารถแก้ไขข้อคิดเห็นของคุณได้ ข้อคิดเห็นในเอกสาร Office จะถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์ ด้วยเหตุนี้ทุกคนทีมีสิทธิ์การแก้ไขไฟล์ของคุณจะสามารถแก้ไขข้อคิดเห็นของคุณได้

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

แท็กผู้อื่นในข้อคิดเห็น

นี่คือฟีเจอร์เฉพาะสำหรับผู้สมัครใช้งานเท่านั้น ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานเฉพาะ สมาชิก Microsoft 365 สำหรับไคลเอ็นต์บนเดสก์ท็อป Windows เท่านั้น

เมื่อคุณใส่ข้อคิดเห็นในเอกสารหรืองานนำเสนอและใช้เครื่องหมาย @ กับชื่อของผู้อื่น บุคคลที่คุณกล่าวถึงจะได้รับจดหมายพร้อมกับลิงก์ไปยังข้อคิดเห็นของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ใช้ @อ้างถึง ในข้อคิดเห็นเพื่อแท็กผู้อื่น

ฟีเจอร์นี้ต้องใช้PowerPoint สำหรับ Androidเวอร์ชัน 16.0.11231

 1. ค้นหาสไลด์ที่มีข้อคิดเห็น

 2. แตะปุ่ม ข้อคิดเห็น ไอคอนข้อคิดเห็น เพื่อเปิดบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น เพื่ออ่านและตอบกลับ

  แถบเครื่องมือช่วยให้คุณสามารถนำทางไปมาระหว่างข้อคิดเห็น ตอบกลับข้อคิดเห็นปัจจุบัน หรือลบข้อคิดเห็นปัจจุบัน:

  แถบเครื่องมือสำหรับบานหน้าต่างข้อคิดเห็น

 1. แตะสองครั้งบนสไลด์ที่คุณต้องการใส่ข้อคิดเห็น

 2. แตะปุ่ม ข้อคิดเห็นใหม่ บนแถบเครื่องมือลอยตัว

  แถบเครื่องมือลอยตัวใน PowerPoint for Android มีคำสั่งข้อคิดเห็นใหม่

  บานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น จะปรากฏขึ้นเต็มหน้าจอพร้อมกับหมายเหตุว่างเปล่าที่ระบุชื่อของคุณและวันที่

 3. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ กด เสร็จสิ้น เพื่อปรับขนาดบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น และทำให้สไลด์ของคุณมองเห็นได้อีกครั้ง

 4. คุณสามารถใช้แถบเครื่องมือเพื่อนำทางไปมาระหว่างข้อคิดเห็น:

  แถบเครื่องมือสำหรับบานหน้าต่างข้อคิดเห็น

 1. แตะแท็บ รีวิว บน Ribbon แล้วแตะ แสดงข้อคิดเห็น:

  แท็บรีวิวของ Ribbon ใน PowerPoint บนแท็บเล็ต Android มีปุ่มสำหรับการใช้ข้อคิดเห็น

  บานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น จะปรากฏขึ้น

 2. ใช้ปุ่มบน Ribbon เพื่อนำทางไปมาระหว่างข้อคิดเห็น

 1. แตะสองครั้งบนสไลด์ที่คุณต้องการใส่ข้อคิดเห็น

 2. แตะแท็บ รีวิว บน Ribbon แล้วแตะ ข้อคิดเห็นใหม่:

  แท็บรีวิวของ Ribbon ใน PowerPoint บนแท็บเล็ต Android มีปุ่มสำหรับการใช้ข้อคิดเห็น

  บานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น จะปรากฏขึ้น

 3. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้แตะปุ่มปิด (X) ในบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น

  คุณสามารถใช้ปุ่มบน Ribbon เพื่อนำทางไปมาระหว่างข้อคิดเห็น

แท็กบุคคลในข้อคิดเห็น

นี่คือฟีเจอร์เฉพาะสำหรับผู้สมัครใช้งานเท่านั้น ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานเฉพาะ สมาชิก Microsoft 365 สำหรับไคลเอ็นต์บนเดสก์ท็อป Windows เท่านั้น

เมื่อคุณใส่ข้อคิดเห็นในเอกสารหรืองานนำเสนอและใช้เครื่องหมาย @ กับชื่อของผู้อื่น บุคคลที่คุณกล่าวถึงจะได้รับจดหมายพร้อมกับลิงก์ไปยังข้อคิดเห็นของคุณ

(ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานในเวอร์ชัน 2.21 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า)

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

 1. ค้นหาสไลด์ที่มีข้อคิดเห็น

 2. แตะปุ่ม ข้อคิดเห็น ไอคอนข้อคิดเห็น เพื่อเปิดบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น เพื่ออ่านและตอบกลับ

  แถบเครื่องมือช่วยให้คุณสามารถนำทางไปมาระหว่างข้อคิดเห็น ตอบกลับข้อคิดเห็นปัจจุบัน หรือลบข้อคิดเห็นปัจจุบัน:

  ปุ่มข้อคิดเห็นใน PowerPoint for iPhone

 1. แตะสองครั้งบนสไลด์ที่คุณต้องการใส่ข้อคิดเห็น

 2. แตะปุ่ม ข้อคิดเห็นใหม่ บนแถบเครื่องมือลอยตัว ปุ่มข้อคิดเห็นใหม่ใน PowerPoint for iPhone

  บานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น จะปรากฏขึ้นเต็มหน้าจอพร้อมกับหมายเหตุว่างเปล่าที่ระบุชื่อของคุณและวันที่

 3. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ กด เสร็จสิ้น เพื่อปรับขนาดบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น และทำให้สไลด์ของคุณมองเห็นได้อีกครั้ง

 4. คุณสามารถใช้แถบเครื่องมือเพื่อนำทางไปมาระหว่างข้อคิดเห็น:

  แถบเครื่องมือสำหรับบานหน้าต่างข้อคิดเห็น

 1. ค้นหาสไลด์ที่มีข้อคิดเห็น

 2. แตะปุ่ม ข้อคิดเห็น ไอคอนข้อคิดเห็น เพื่อเปิดบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น เพื่ออ่านและตอบกลับ

  แถบเครื่องมือช่วยให้คุณสามารถนำทางไปมาระหว่างข้อคิดเห็น ตอบกลับข้อคิดเห็นปัจจุบัน หรือลบข้อคิดเห็นปัจจุบัน:

  ปุ่มข้อคิดเห็นใน PowerPoint for iPad

 1. แตะสองครั้งบนสไลด์ที่คุณต้องการใส่ข้อคิดเห็น

 2. แตะปุ่ม ข้อคิดเห็นใหม่ บนแถบเครื่องมือลอยตัว

  แถบเครื่องมือลอยตัวใน PowerPoint for Android มีคำสั่งข้อคิดเห็นใหม่

  บานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น จะปรากฏขึ้นเต็มหน้าจอพร้อมกับหมายเหตุว่างเปล่าที่ระบุชื่อของคุณและวันที่

 3. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ กด เสร็จสิ้น เพื่อปรับขนาดบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น และทำให้สไลด์ของคุณมองเห็นได้อีกครั้ง

 4. คุณสามารถใช้แถบเครื่องมือเพื่อนำทางไปมาระหว่างข้อคิดเห็น:

  ปุ่มข้อคิดเห็นใน PowerPoint for iPad

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

 • บนแท็บ รีวิว ให้แตะ แสดงข้อคิดเห็น

  ปุ่มแสดงข้อคิดเห็นใน PowerPoint Mobile for Windows 10

  บานหน้าต่างข้อคิดเห็นจะเปิดขึ้น และคุณจะเห็นข้อคิดเห็นที่คุณใส่ในงานนำเสนอแล้ว

 1. แตะสไลด์ที่คุณต้องการใส่ข้อคิดเห็น

  แถบเครื่องมือช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อคิดเห็นใหม่ ลบข้อคิดเห็นปัจจุบัน และนำทางไปมาระหว่างข้อคิดเห็น ตอบกลับข้อคิดเห็นปัจจุบัน หรือลบข้อคิดเห็นปัจจุบัน:

  ปุ่มข้อคิดเห็นใน Windows Mobile: สร้างข้อคิดเห็นใหม่ ลบข้อคิดเห็นปัจจุบัน ไปที่ข้อคิดเห็นก่อนหน้า และไปที่ข้อคิดเห็นถัดไป

  บานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น จะปรากฏขึ้นพร้อมกับหมายเหตุว่างเปล่าที่ระบุชื่อของคุณและวันที่

 2. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ แตะที่ตำแหน่งอื่นบนหน้าจอเมื่อคุณพิมพ์เสร็จแล้ว

คุณไม่สามารถเพิ่มข้อคิดเห็นใน PowerPoint บนแท็บเล็ต Windows ได้

 • ในบานหน้าต่างข้อคิดเห็น ให้แตะกล่อง ตอบกลับ ใต้ข้อคิดเห็นที่คุณต้องการตอบกลับและเริ่มพิมพ์

คุณไม่สามารถตอบกลับข้อคิดเห็นใน PowerPoint บนแท็บเล็ต Windows ได้

ดูเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นสมัยใหม่ใน PowerPoint

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×