Cài đặt lại Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Nếu bạn đang gặp sự cố với Windows 10 trên PC hoặc muốn một bản sao Windows 10 mới không có tệp hay ứng dụng cũ trong tình trạng lộn xộn, bạn có thể cài đặt lại Windows 10 để thử và khắc phục các sự cố, đồng thời chuyển PC về trạng thái rõ ràng hơn.
 

Kiểm tra dung lượng đĩa

Nếu PC hiện không hoạt động như mong đợi hoặc nếu bạn gặp sự cố với Windows 10, thì có thể là do dung lượng đĩa thấp. Trước khi bạn cài đặt lại Windows 10, hãy thử giải phóng bớt dung lượng đĩa để xem cách đó có giúp được bạn hay không. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giải phóng bớt dung lượng ổ đĩa trong Windows 10.

Trước khi bạn bắt đầu

Các kiểu cài đặt lại cho Windows 10

Biểu đồ sau đây cung cấp thông tin về các tùy chọn khác nhau mà bạn có thể chọn cho từng loại cài đặt lại bao gồm cả những điều sẽ xảy ra với ứng dụng, tệp, dữ liệu cá nhân của bạn và dung lượng đĩa cần thiết để cài đặt lại. Biểu đồ này có thể giúp bạn quyết định sử dụng tùy chọn phù hợp để cài đặt lại Windows 10.

Trước tiên, bạn nên thử "Xác lập lại Windows 10", sau đó, nếu cần thiết, thì "Cài đặt lại Windows 10 bằng phương tiện cài đặt," và tiếp theo, nếu cần thiết, hãy thử "Cài đặt sạch Windows 10 bằng phương tiện cài đặt".

Loại cài đặt lại Các tùy chọn cài đặt lại mà bạn có thể chọn Điều gì xảy ra với ứng dụng của bạn 

Điều gì xảy ra với dữ liệu cá nhân lưu trong \Users

Điều gì xảy ra với dữ liệu lưu trong các thư mục hoặc ổ đĩa khác  Dung lượng đĩa yêu cầu 
Xác lập lại Windows 10
 
Giữ lại tệp của tôi 

Các ứng dụng không đi kèm với PC sẽ bị xóa.

Giữ nguyên  Giữ nguyên Trung bình 
Xác lập lại Windows 10 Xóa mọi nội dung  Các ứng dụng không đi kèm với PC sẽ bị xóa. Đã xóa  Đã xóa  Thấp
Giữ lại Mọi nội dung (Mặc định) Tất cả ứng dụng và cài đặt sẽ được giữ nguyên Giữ nguyên  Giữ nguyên  Cao
Cài đặt lại Windows 10 bằng cách sử dụng phương tiện cài đặt Giữ lại Dữ liệu Cá nhân Tất cả ứng dụng đều bị xóa. Giữ nguyên  Giữ nguyên  Trung bình
Cài đặt lại Windows 10 bằng cách sử dụng phương tiện cài đặt Không giữ lại Nội dung nào Tất cả ứng dụng đều bị xóa. Đã xóa  Đã xóa  Thấp

Không Áp dụng

(Tùy chọn cài đặt lại này sẽ xóa và tạo lại tất cả các phân vùng đĩa.)

Đã xóa  Đã xóa  Đã xóa  Rất thấp

 

Xác lập lại Windows 10

Tùy chọn này sẽ đưa thiết bị của bạn trở lại trạng thái tương tự như khi bạn bật thiết bị lần đầu tiên, xóa các chương trình mà bạn đã cài đặt và xóa các tệp cá nhân, tùy thuộc vào tùy chọn mà bạn chọn. Windows sẽ tự động xử lý mọi thứ và bạn không cần sử dụng thiết bị lưu trữ bên ngoài. Việc đặt lại thiết bị ít có tác động hơn so với tùy chọn cài đặt sạch, mặc dù tùy chọn này sẽ yêu cầu phải có đủ dung lượng đĩa.

Bạn có thể đặt lại PC của mình từ Cài đặt hoặc Môi trường Phục hồi Windows (WinRe), có thể truy cập vào thông qua màn hình đăng nhập. Để biết các bước xác lập lại Windows 10, hãy xem phần Xác lập lại hoặc cài đặt lại Windows 10.

Nếu PC của bạn không có đủ dung lượng để xác lập lại Windows 10, bạn sẽ nhận được thông báo. Trong trường hợp này, bạn hãy giải phóng thêm dung lượng hoặc sử dụng các bước trong phần tiếp theo để cài đặt lại Windows 10.

Cài đặt lại Windows 10 bằng cách sử dụng phương tiện cài đặt

Tùy chọn này sẽ sử dụng một công cụ để tạo phương tiện cài đặt mà bạn có thể sử dụng để xóa hoàn toàn ổ đĩa và cài đặt bản sao Windows 10 mới. Tùy chọn này yêu cầu bạn sử dụng một thiết bị lưu trữ bên ngoài như ổ đĩa USB cũng như cung cấp cho bạn tùy chọn để chọn những nội dung cần lưu giữ trong quá trình cài đặt.  

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị những việc sau:

 • Kết nối internet
 • Thiết bị lưu trữ bên ngoài, chẳng hạn như ổ đĩa USB, thẻ SD hoặc ổ đĩa cứng bên ngoài phải có dung lượng trống ít nhất là 8GB.

Tạo phương tiện cài đặt

Trước tiên, hãy tạo phương tiện cài đặt mà bạn sẽ sử dụng để cài đặt lại Windows 10. 

 1. Đảm bảo bạn đã sao lưu mọi tệp trên thiết bị mà bạn muốn lưu vào thiết bị lưu trữ bên ngoài, chẳng hạn như ổ đĩa USB, thẻ SD hay ổ đĩa cứng bên ngoài hoặc tải các tệp của bạn lên OneDrive.
 2. Tải phương tiện cài đặt Windows 10 xuống thiết bị lưu trữ bên ngoài riêng có ít nhất 8GB dung lượng trống. Mọi nội dung trên ổ đĩa này sẽ bị xóa để hoàn tất việc tải xuống, vì vậy, hãy đảm bảo ổ đĩa này trống trước khi bạn tiếp tục. Dưới đây là cách thực hiện:
  1. Trên PC đang hoạt động, chuyển đến Trang web tải xuống phần mềm Microsoft rồi chọn Tải công cụ ngay
  2. Khi tải xuống hoàn tất, hãy mở công cụ từ màn hình nền, rồi chọn khi được hỏi bạn có muốn cho phép ứng dụng thực hiện các thay đổi đối với thiết bị của mình hay không.
  3. Khi hướng dẫn Cài đặt Windows 10 xuất hiện, hãy chấp nhận các thỏa thuận và điều khoản cấp phép.
  4. Chọn Tạo phương tiện cài đặt (ổ đĩa flash USB, DVD hoặc tệp ISO) cho một PC khác, rồi chọn Tiếp theo.
  5. Chọn ngôn ngữ, phiên bản và cấu trúc (64 bit hoặc 32 bit), sau đó chọn Tiếp theo.
  6. Chọn Ổ đĩa flash USB, sau đó chọn Tiếp theo.
  7. Làm theo các bước để tạo phương tiện cài đặt, sau đó chọn Hoàn tất.

Sử dụng phương tiện cài đặt để cài đặt lại Windows 10

Kết nối phương tiện cài đặt mà bạn đã tạo với PC của mình và cài đặt lại Windows 10. 

 1. Mở File Explorer  và chọn ổ đĩa với phương tiện cài đặt.
 2. Từ thư mục gốc của ổ đĩa, bấm đúp vào setup.exe, sau đó chọn khi được hỏi liệu bạn có muốn cho phép ứng dụng thực hiện thay đổi đối với thiết bị của mình hay không.
 3. Chọn Thay đổi nội dung cần lưu giữ.
 4. Chọn một trong các tùy chọn sau, sau đó chọn Tiếp theo:
  • Giữ các tệp và ứng dụng cá nhân – Tùy chọn này sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân, ứng dụng và cài đặt của bạn.
  • Chỉ giữ các tệp cá nhân – Tùy chọn này sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân và cài đặt của bạn, nhưng tất cả các ứng dụng của bạn sẽ bị xóa.
  • Không giữ nội dung nào – Tùy chọn này sẽ xóa tất cả dữ liệu cá nhân, cài đặt và ứng dụng.
 5. Để hoàn tất, hãy chọn Cài đặt để bắt đầu cài đặt lại Windows 10 trên PC của bạn.

PC của bạn có thể khởi động lại một vài lần trong quá trình cài đặt lại.

Cài đặt sạch Windows 10 bằng cách sử dụng phương tiện cài đặt

Tùy chọn này sẽ sử dụng một công cụ để tạo phương tiện cài đặt mà bạn có thể sử dụng để xóa hoàn toàn ổ đĩa và cài đặt bản sao Windows 10 mới. Tùy chọn này yêu cầu bạn sử dụng thiết bị lưu trữ bên ngoài, chẳng hạn như ổ đĩa USB, và có thể thực hiện thêm một vài bước. Mặc dù vậy, tùy chọn này sẽ xóa mọi nội dung để cài đặt sạch nhất. Loại cài đặt sạch này sẽ xóa và tạo lại các phân vùng hệ thống. Loại cài đặt này sẽ xóa tất cả tệp cá nhân trên thiết bị và phân vùng trên ổ đĩa cứng hiện đang được sử dụng cho ổ đĩa khôi phục.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị những việc sau:

 • Kết nối internet
 • Thiết bị lưu trữ bên ngoài, chẳng hạn như ổ đĩa USB, thẻ SD hoặc ổ đĩa cứng bên ngoài phải có dung lượng trống ít nhất là 8GB

Tạo phương tiện cài đặt

Trước tiên, hãy tạo phương tiện cài đặt mà bạn sẽ sử dụng thực hiện cài đặt Windows 10 sạch. 

 1. Đảm bảo bạn đã sao lưu mọi tệp trên thiết bị mà bạn muốn lưu vào thiết bị lưu trữ bên ngoài, chẳng hạn như ổ đĩa USB, thẻ SD hay ổ đĩa cứng bên ngoài hoặc tải các tệp của bạn lên OneDrive.
 2. Tải phương tiện cài đặt Windows 10 xuống thiết bị lưu trữ bên ngoài riêng có dung lượng 8GB. Mọi nội dung trên ổ đĩa này sẽ bị xóa để hoàn tất việc tải xuống, vì vậy, hãy đảm bảo ổ đĩa này trống trước khi bạn tiếp tục. Dưới đây là cách thực hiện:
  1. Trên PC đang hoạt động, chuyển đến Trang web tải xuống phần mềm Microsoft rồi chọn Tải công cụ ngay
  2. Khi tải xuống hoàn tất, hãy mở công cụ từ màn hình nền, rồi chọn khi được hỏi bạn có muốn cho phép công cụ thực hiện các thay đổi đối với thiết bị của mình hay không.
  3. Khi hướng dẫn Cài đặt Windows 10 xuất hiện, hãy chấp nhận các thỏa thuận và điều khoản cấp phép.
  4. Chọn Tạo phương tiện cài đặt (ổ đĩa flash USB, DVD hoặc tệp ISO) từ một PC khác, rồi chọn Tiếp theo.
  5. Chọn ngôn ngữ, phiên bản và cấu trúc (64 bit hoặc 32 bit).
  6. Làm theo các bước để tạo phương tiện cài đặt, sau đó chọn Hoàn tất.

Sử dụng phương tiện cài đặt để thực hiện cài đặt sạch

Kết nối phương tiện cài đặt mà bạn đã tạo với PC của mình và thực hiện cài đặt sạch Windows 10. 

 1. Chọn nút Bắt đầu  , rồi chọn Cài đặt  > Cập nhật & Bảo mật  > Khôi phục .
  Mở cài đặt Khôi phục
 2. Trong Khởi động nâng cao, hãy chọn Khởi động lại ngay.
 3. Chọn Sử dụng thiết bị, rồi chọn thiết bị tương ứng với thiết bị lưu trữ bên ngoài mà bạn đang sử dụng.
 1. Khi màn hình Windows đầu tiên xuất hiện, hãy chọn các tùy chọn phù hợp nhất với nhu cầu của bạn, rồi chọn Tiếp theo. 
 2. Chọn Cài đặt ngay, rồi chọn hộp Tôi chấp nhận. Chọn Tiếp theo, rồi chọn Tùy chỉnh: Chỉ cài đặt Windows (nâng cao). Bây giờ, thiết bị của bạn sẽ hiển thị danh sách các ổ đĩa và phân hoạch. Nếu nhiều ổ đĩa hiển thị, bạn chỉ cần xóa tất cả phân hoạch khỏi ổ đĩa mà bạn muốn cài đặt Windows.
 3. Tô sáng từng ổ đĩa/phân hoạch trong danh sách và chọn Xóa. Khi thông báo Cài đặt Windows xuất hiện, hãy chọn OK.
 4. Hoàn tất bước 5 cho mọi ổ đĩa trong danh sách ngoại trừ ổ đĩa cho biết Dung lượng Chưa được phân bổ. Sau khi bạn hoàn tất, chỉ Dung lượng Chưa được phân bổ Ổ đĩa 0 sẽ giữ nguyên.
 5. Chọn Tiếp theo.
 6. Bây giờ, màn hình Cài đặt Windows sẽ hiển thị Đang cài đặt Windows. Khi cài đặt hoàn tất, thiết bị của bạn sẽ khởi động lại. Khi điều này xảy ra, thiết bị có thể cố khởi động lại từ thiết bị lưu trữ bên ngoài. Nếu màn hình Cài đặt Windows ban đầu yêu cầu bạn chọn ngôn ngữ/bố cục bàn phím, hãy tháo ổ đĩa lưu trữ gắn ngoài ra khỏi thiết bị và chọn OK. Thao tác này sẽ khởi động lại thiết bị.
 7. Sau khi cài đặt hoàn tất và thiết bị của bạn đã khởi động lại, hãy chọn các tùy chọn và cài đặt bạn muốn cho thiết bị.