Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Sau khi thêm bảng vào trang, bạn có thể chọn, sửa đổi, định dạng, căn chỉnh và chuyển đổi bảng để thay đổi diện mạo và cách hoạt động của bảng đó.

 1. Hãy mở trang chứa bảng bạn muốn định dạng.

 2. Bấm vào chỗ bất kỳ trong bảng để hiển thị tab Công cụ Bảng đang ẩn trên ribbon.

 3. Trong tab Công cụ Bảng, hãy làm bất kỳ việc nào sau đây:

  • Để chọn chính xác bất kỳ phần nào của bảng trước khi áp dụng định dạng cho vùng chọn, bạn dùng lệnh trong nhóm ribbon Chọn.

  • Để xóa bỏ bất kỳ hàng hay cột nào không cần thiết khỏi bảng, hãy dùng lệnh trong nhóm ribbon Xóa.

  • Để thêm bất kỳ hàng hay cột bổ sung nào vào bảng, hãy dùng lệnh trong nhóm ribbon Chèn.

  • Để áp dụng viền bảng và tô nền ô cho bất kỳ phần nào của bảng, hãy dùng lệnh trong nhóm ribbon Định dạng.

  • Để căn chỉnh văn bản trong phạm vi ô của bảng, hãy dùng lệnh trong nhóm ribbon Căn chỉnh.

  • Để sắp xếp thông tin trong ô của bảng hay thêm hàng đề mục cho nó, hãy dùng lệnh trong nhóm ribbon Dữ liệu.

Bạn cũng có thể chuyển đổi bảng thành bảng tính Excel.

Mẹo:  Hầu hết các lệnh có sẵn của bảng đều có bằng cách bấm chuột phải vào bất kỳ ô nào của bảng, rồi bấm lệnh Bảng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×