Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trang con là một cách hay để nhóm và sắp xếp các ghi chú trong OneNote. Chẳng hạn, nếu bạn có các ghi chú cuộc họp hàng tháng và hàng năm, thì ghi chú cuộc họp hàng năm có thể là trang chính và bạn có thể giáng cấp ghi chú cuộc họp hàng tháng để chúng trở thành trang con.

Trước khi tạo trang con, bạn sẽ cần có ít nhất hai trang: Một trang là trang chính và một trang là trang con. Nếu sổ ghi chép trống, bạn có thể thêm trang.

Để chuyển một trang thành trang con:

  1. Di chuyển con trỏ chuột trên tab trang ở phía bên phải của trang đó.

  2. Kéo tab trang sang bên phải cho đến khi tiêu đề thụt lề.

    Biến trang thành trang con hay tăng cấp trang con thành trang.

Lưu ý:  Bạn có thể có hai cấp trang con. Kéo trang con sang trái để thụt lề thêm hoặc kéo sang bên phải để chuyển nó trở lại thành trang chính.

Thu gọn hoặc bung rộng trang con

Trang chính có thể thu gọn để ẩn tất cả các cấp của trang con trong trang chính.

Dấu chữ v phía bên phải của tab trang nghĩa là trang đó có trang con. Nếu bạn bấm vào một trang có trang con, các đường kẻ thể hiện các trang con xếp chồng xuất hiện dưới tab trang.

  • Bấm vào dấu chữ v bên cạnh tab trang phía bên phải để bung rộng hoặc thu gọn các trang con bên dưới.

    Các trang có trang con có thể được bung rộng hoặc thu gọn.

Lưu ý: 

  • Nếu số lượng sổ ghi chép và trang khiến cho việc tìm nội dung mong muốn trở nên khó khăn hơn, bạn có thể tìm kiếm ghi chú và dẫn hướng kết quả. Một cách hiệu quả khác là tạo sổ tay mới.

  • Khi bạn di chuyển một trang có trang con, cả nhóm di chuyển cùng nhau nếu các trang con được thu gọn. Nếu bạn muốn di chuyển riêng một trang con, hãy tăng cấp nó thành một trang bằng cách kéo nó sang bên trái rồi bấm và kéo trang lên hoặc xuống vị trí bạn muốn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×