Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn muốn giữ hồ sơ về công việc của mình ở một nơi hoặc hiển thị thông tin nhanh về dữ liệu của mình, bạn có thể thêm bảng tính Excel (còn gọi là trang tính) vào một trang trong sổ ghi chép OneNote của bạn. Trong thế giới sổ sách và bìa kẹp, tùy chọn này tương đương với việc tạo bản sao của bảng tính và gắn vào ghi chú giấy của bạn.

Khi thêm bảng tính Excel vào một trang trong OneNote, bạn có thể:

Ảnh chụp màn hình của sổ ghi chép OneNote 2016 với bảng tính Excel được nhúng.

Hãy nhớ rằng những thay đổi mà bạn thực hiện cho bảng tính trong OneNote sẽ không xuất hiện ở tệp gốc trong Excel. Tương tự, nếu bạn thay đổi bảng tính Excel gốc, thì thay đổi của bạn sẽ không xuất hiện ở bản sao trong OneNote.

Đính kèm tệp Excel

Nếu bạn muốn tạo bản sao của bảng tính và thêm nối kết đến bản sao đó trực tiếp vào ghi chú của bạn tại đúng nơi mà bạn sẽ cần nó sau này, thì hãy sử dụng tùy chọn này. Nối kết sẽ xuất hiện dưới dạng biểu tượng mà sẽ mở bảng tính Excel đầy đủ chức năng khi bạn bấm đúp vào đó.

Quan trọng:  Chỉ cần nhớ rằng bạn đang tạo bản sao của bảng tính Excel gốc. Những thay đổi bạn thực hiện với bản sao trong OneNote sẽ không hiển thị trong bản gốc của bạn. Và việc thay đổi bản gốc sẽ không cập nhật lên bản sao.

 1. Trên tab Chèn, chọn Bảng tính > Bảng tính Excel Hiện có.

  Ảnh chụp màn hình của nút Chèn Bảng tính trong OneNote 2016.

 2. Tìm và bấm vào tệp bạn muốn thêm, rồi chọn Chèn.

 3. Chọn Đính kèm Tệp.

  Dưới đây là diện mạo của bảng tính được đính kèm.

  Ảnh chụp màn hình của bảng tính đính kèm trong OneNote 2016.

Quan trọng:  Đảm bảo bạn không xóa biểu tượng này, nếu không thì bạn sẽ không thể sửa bảng tính.

Nhúng ảnh tĩnh của bảng tính

Tùy chọn này sẽ tạo bản sao cho bảng tính của bạn và thêm nối kết đến bản sao đó trực tiếp vào ghi chú của bạn cùng với ảnh tĩnh của bảng tính. Nối kết sẽ xuất hiện dưới dạng biểu tượng mà sẽ mở bảng tính Excel đầy đủ chức năng khi bạn bấm đúp vào đó. Nếu bạn cập nhật bảng tính được nối kết, thì ảnh nhúng sẽ tự động làm mới để hiển thị thay đổi của bạn.

Quan trọng:  Chỉ cần nhớ rằng bạn đang tạo bản sao của bảng tính Excel gốc. Những thay đổi bạn thực hiện với bản sao trong OneNote sẽ không hiển thị trong bản gốc của bạn. Và việc thay đổi bản gốc sẽ không cập nhật lên bản sao.

 1. Trên tab Chèn, chọn Bảng tính > Bảng tính Excel Hiện có.

 2. Tìm và bấm vào tệp bạn muốn thêm, rồi chọn Chèn.

 3. Chọn Chèn Bảng tính.

  Mẹo:  Nếu bạn chỉ muốn nhúng bảng hoặc biểu đồ từ bảng tính, thì thay vào đó hãy chọn Chèn Biểu đồ hoặc Bảng.

  Dưới đây là diện mạo của bảng tính được nhúng.

  Ảnh chụp màn hình của bảng tính nhúng trong OneNote 2016.

  Quan trọng:  Đảm bảo bạn không xóa biểu tượng này, nếu không thì bạn sẽ không thể sửa bảng tính.

Tạo bảng tính mới

Nếu bạn muốn tạo bảng tính Excel mới, thì bạn có thể làm điều đó trực tiếp từ ghi chú của mình.

Giống như nhúng ảnh tĩnh của bảng tính hiện có, tùy chọn này sẽ chèn một biểu tượng mà sẽ mở bảng tính Excel đầy đủ chức năng khi bạn bấm đúp vào đó và hiển thị ảnh tĩnh của bảng tính trên trang. Nếu bạn cập nhật bảng tính được nối kết, thì ảnh nhúng sẽ tự động làm mới để hiển thị thay đổi của bạn.

 1. Trên tab Chèn, chọn Bảng tính > Bảng tính Excel Mới.

  Một biểu tượng Excel xuất hiện trên trang, cùng với một ảnh tĩnh trống của bảng tính.

 2. Để sửa bảng tính, hãy bấm đúp vào biểu tượng.

  Ảnh chụp màn hình của bảng tính mới trong OneNote 2016.

  Quan trọng:  Đảm bảo bạn không xóa biểu tượng này, nếu không thì bạn sẽ không thể sửa bảng tính.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×