Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu tổ chức của bạn sử dụng SharePoint, bạn có thể dùng nó để lưu trữ sổ ghi chép OneNote của bạn ở một vị trí trung tâm cho cả nhóm của bạn. Bất kỳ khi nào bạn hoặc đồng nghiệp thay đổi nội dung của sổ ghi chép, OneNote sẽ tự động lưu và đồng bộ các ghi chú trên Sharepoint.

Quan trọng: Bạn và đồng nghiệp của bạn cần có quyền đọc/viết trong trang SharePoint của bạn. Hãy liên hệ với người quản trị hệ thống nếu bạn không có những quyền này.

Khi bạn đã có các quyền này, hãy làm như sau:

  1. Trong OneNote trên Windows, hãy bấm Tệp >Site > Mới.

    Lưu ý: Nếu bạn không thấy Site trong danh sách, bạn có thể không có quyền hoặc site nhóm của bạn có thể có tên khác. Tìm kiếm logo SharePoint.

  2. Ở bên phải, bên dưới Site, bấm vào Duyệt.

  3. Đi tới thư viện tài liệu trong site SharePoint mà bạn muốn lưu trữ sổ ghi chép nhóm của mình tại đó.

  4. Hãy nhập một tên gọi có ý nghĩa, dễ hiểu vào hộp Tên Sổ ghi chép rồi bấm Tạo.

  5. Sau khi sổ tay được tạo, bạn sẽ nhận được lời nhắc mời mọi người tham gia hoặc sau đó bạn có thể chia sẻ sổ tay từ bên trong OneNote trên Windows bằng cách bấm vào nút Chia sẻ ở góc trên bên phải.

    Menu Chia sẻ của OneNote với bốn tùy chọn để người dùng chọn:
1. Chia sẻ toàn bộ sổ tay
2. Sao chép nối kết vào sổ ghi chép
3. Bản sao email của trang
4. Quản lý quyền truy nhập...

Sau khi tạo sổ ghi chép, bạn có thể gửi email có chứa nối kết tới sổ ghi chép đó cho những người cùng nhóm và đồng nghiệp của bạn. Bất kỳ ai có quyền đọc ở trang SharePoint đó cũng sẽ có thể xem và sửa các ghi chú.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×