Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

OneDrive sẽ tự động chuyển đổi sổ tay cục bộ từ thư mục OneDrive cục bộ thành sổ tay trên đám mây mà bạn có thể mở từ ứng dụng hoặc trên web. 

Để di chuyển sổ tay vào OneDrive của bạn, hãy làm như sau: 

  1. Mở File Explorer hoặc Finder.

  2. Dẫn hướng đến thư mục sổ tay OneNote của bạn.

  3. Chọn thư mục Sổ tay, rồi nhấn CTRL+X hoặc Command+X.

  4. Dẫn hướng đến thư mục mong muốn trong OneDrive của bạn.

  5. Nhấn CTRL+V hoặc Command+V để di chuyển Notebook vào vị trí mong muốn trong OneDrive.

Lưu ý: Sổ tay OneNote của bạn sẽ được chuyển đổi thành sổ tay trên đám mây và được hiển thị File Explorer hoặc Finder dưới dạng lối tắt internet.

Để di chuyển OneNote Notebook của bạn từ OneDrive sang thư mục cục bộ, hãy xem Xuất và nhập sổ tay OneNote.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×