Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Các tùy chọn để truy xuất tài khoản và mật khẩu mà bạn sử dụng để đăng nhập và cài đặt hoặc cài đặt lại Microsoft 365 hoặc để quản lý đăng ký Microsoft 365 khác nhau tùy thuộc vào việc sản phẩm của bạn là sản phẩmMicrosoft 365 dành cho gia đình hoặc Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp.

Mẹo: Nếu bạn đã mua Office bằng cách dùng quyền lợi của công ty, hãy xem Microsoft 365 thông qua Chương trình Chiết khấu Microsoft Workplace.Microsoft 365Microsoft 365 

Microsoft 365 cho gia đình

Nếu sản phẩm Microsoft 365 của bạn thuộc một trong những sản phẩm sau, bạn có sản phẩm Microsoft 365 dành cho gia đình. Đây có thể là một gói đăng ký hoặc giao dịch mua Microsoft 365Microsoft Office một lần hoặc ứng dụng Microsoft 365 Microsoft riêng lẻ. Những sản phẩm này thường được liên kết với một tài khoản Microsoft cá nhân.

Gói đăng ký Microsoft 365: Các sản phẩm sau đây bao gồm Microsoft 365 ứng dụng được cài đặt đầy đủ.

  Microsoft 365 Family
  Microsoft 365 Personal

Office 2021, Các phiên bản Office 2019, Office 2016 hoặc Office 2013 có sẵn dưới dạng mua một lần: Các sản phẩm sau đây bao gồm các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ.

  Office Home & Student
  Office Home & Business
  Office Professional

Các ứng dụng độc lập Office 2021, Office 2019, 2016 hoặc 2013 có sẵn dưới dạng mua một lần

  Word
  Excel
  PowerPoint
  OneNote*
  Outlook
  Access
  Publisher
  Project
  Visio

Mẹo: *Phiên bản máy tính để bàn của OneNote chỉ có sẵn trong các phiên bản Microsoft 365, 2021, 2016 và 2013. Trong Office 2019, OneNote cho Windows 10 là trải nghiệm OneNote mặc định. Hãy xem Câu hỏi thường gặp.

Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp

Nếu sản phẩm Microsoft 365 của bạn là một trong những sản phẩm sau, bạn có sản phẩm Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp. Các sản phẩm này thường được liên kết với tài khoản cơ quan hoặc trường học và giấy phép Microsoft 365 của bạn (nếu đăng ký của bạn có giấy phép) đến từ tổ chức nơi bạn làm việc hoặc đi học.  

Gói đăng ký Microsoft 365: Các sản phẩm sau đây bao gồm Microsoft 365 ứng dụng được cài đặt đầy đủ.

  Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp
  Microsoft 365 Business Standard

  Office 365 A5

  Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn
  Office 365 Enterprise E3
  Office 365 Enterprise E4
  Office 365 Enterprise E5

  Microsoft 365 Business Standard (Phi lợi nhuận)
  Office 365 Nonprofit E3
  Office 365 Nonprofit E5

  Office 365 Hoa Kỳ Government Community G3
  Office 365 Hoa Kỳ Government Community G5

  Project Online Professional
  Project Online Premium

  Visio Online Plan 2

Microsoft 365Các gói đăng ký không bao gồm các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ:

Mẹo: Với Microsoft 365 đăng ký này, không có ứng dụng dành cho máy tính để bàn nào để tải xuống và cài đặt, nhưng trong hầu hết các trường hợp, bạn vẫn có thể truy cập và sử dụng các phiên bản trực tuyến của ứng dụng Office trong trình duyệt web của mình. Xem Office miễn phí trên web.

  Microsoft 365 Business Basic
  Office 365 Enterprise E1
  Office 365 A1
  Microsoft 365 Business Basic (Phi lợi nhuận)
  Office 365 Nonprofit E1
  Office 365 Hoa Kỳ Government G1
  Project Online Essentials
  Visio Online Plan 1

Các phiên bản giấy phép số lượng lớn của Office LTSC 2021, Office 2019, Office 2016, hoặc Office 2013

  Office Professional Plus

Tài khoản mà bạn đã liên kết với sản phẩm Microsoft 365 dành cho gia đình là email bạn đã sử dụng khi mua hoặc kích hoạt Microsoft 365 lần đầu tiên hoặc tài khoản bạn sử dụng để đăng nhập và cài đặt hoặc quản lý Microsoft 365 từ tài khoản cổng thông tin tài khoản.

Để được trợ giúp về mật khẩu hoặc tên người dùng, hãy chọn từ các tùy chọn sau:

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Gọi cho bộ phận hỗ trợ Nếu không có tùy chọn nào hữu ích và bạn vẫn không thể nhớ Tài khoản Microsoftcủa bạn, xem mục Khi bạn không thể đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn để xem các gợi ý nên thử khác.

Tài khoản email mà cơ quan hoặc trường học của bạn đã gán cho bạn chính là tài khoản được liên kết với bản sao Microsoft 365 mà bạn đã nhận thông qua cơ quan hoặc trường học của mình. Để được trợ giúp về mật khẩu hoặc tên người dùng, hãy chọn từ các tùy chọn sau:

Liên hệ với người quản trị để biết tên người dùng và mật khẩu của bạn

Liên hệ với người quản trị của bạn, đây là người có thể truy xuất tên người dùng và đặt lại mật khẩu cho tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

Nếu đã cài đặt Office 2016, hãy mở một ứng dụng Office bất kỳ để xem tên người dùng của bạn

Nếu bạn đã cài đặt Office 2016, trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể xem tài khoản công ty hoặc trường học được liên kết với Office bằng cách mở một ứng dụng Office trên máy tính.

 1. Mở ứng dụng Office bất kỳ, như Word hoặc Excel.

 2. Chọn Tệp. Nếu bạn đã không mở một tài liệu hiện có thì bạn có thể cần tạo tài liệu mới để xem menu Tệp.

 3. Từ dẫn hướng ở bên trái, chọn Tài khoản.

 4. Dưới Thông tin Sản phẩm là tên sản phẩm Office của bạn và cụm từ Thuộc về: cùng với tài khoản được liên kết với phiên bản Office này.

  Tài khoản Microsoft liên kết với Office sẽ xuất hiện trên cửa sổ Tài khoản của một ứng dụng Office

  Nếu bạn không nhìn thấy cụm từ Thuộc về:, hãy chọn Tùy chọn Cập nhật > Cập nhật Ngay. Sau khi cập nhật xong, đóng ứng dụng, rồi mở lại. Hãy tìm kiếm tài khoản tại Thuộc về:.

Mật khẩu và đăng nhập

Chọn gói Microsoft 365 của bạn ngay bên dưới:

Bạn biết tên người dùng của minh nhưng quên mật khẩu và cần đặt lại mật khẩu

Nếu người quản trị đã cấp cho bạn quyền đặt lại mật khẩu, hãy truy nhập passwordreset.microsoftonline.com/. Liên hệ với người quản trị nếu bạn không có quyền thay đổi mật khẩu của mình.

Bạn biết mật khẩu nhưng bạn muốn thay đổi.

Bạn chỉ có thể thực hiện việc này nếu người quản trị đã cấp cho bạn quyền cập nhật mật khẩu trong Microsoft 365.

 1. Đi tới www.microsoft365.com/signin rồi đăng nhập bằng tên người dùng tài khoản công ty hoặc trường học và mật khẩu hiện có của bạn.

 2. Đi tới Thiết đặt Cài đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm và kết nối nó với đám mây > Mật khẩu.

  Chọn Mật khẩu.
 3. Hãy thực hiện các thay đổi, rồi bấm Lưu.

Đăng nhập vào Microsoft 365

Vị trí đăng nhập cho Microsoft 365 được www.microsoft365.com/signin.

Nếu bạn đang đăng nhập vào vị trí chính xác nhưng vẫn không thể nhớ tên người dùng và mật khẩu của bạn, hãy liên hệ với người quản trị của bạn.

Đăng nhập bằng tài khoản cá nhân thay vì tài khoản công ty hoặc trường học

Nếu bạn đang cố gắng đăng nhập bằng Tài khoản Microsoft cá nhân của bạn , nhưng bạn đã đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn, bạn cần phải đăng xuất và sau đó đăng nhập bằng đúng Tài khoản Microsoft (hoặc ngược lại).

Một tùy chọn khác là mở phiên duyệt riêng tư trong cửa sổ trình duyệt mới. (Tìm kiếm trợ giúp trong trình duyệt của bạn nếu bạn không biết cách thực hiện việc này.) Khi bạn mở phiên duyệt riêng tư, dữ liệu duyệt web của bạn (lịch sử, tệp internet tạm thời và cookie) sẽ không được lưu để bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản khác.

Bạn biết tên người dùng của minh nhưng quên mật khẩu và cần đặt lại mật khẩu

Nếu quản trị viên đã cấp cho bạn quyền đặt lại mật khẩu, hãy truy cập passwordreset.activedirectory.windowsazure.cn/. Liên hệ với người quản trị nếu bạn không có quyền thay đổi mật khẩu của mình.

Bạn biết mật khẩu nhưng bạn muốn thay đổi.

Bạn chỉ có thể thực hiện việc này nếu người quản trị đã cấp cho bạn quyền cập nhật mật khẩu trong Microsoft 365.

 1. Vào login.partner.microsoftonline.cn và đăng nhập với tài khoản công ty hoặc trường học tên người dùng mà mật khẩu hiện có của bạn.

 2. Đi tới Thiết đặt Cài đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm và kết nối nó với đám mây > Mật khẩu.

  Chọn Mật khẩu.
 3. Hãy thực hiện các thay đổi, rồi bấm Lưu.

Đăng nhập vào Microsoft 365 365

Vị trí đăng nhập cho Office 365 vận hành bởi 21Vianet tại Trung Quốc là https://login.partner.microsoftonline.cn/.

Nếu bạn đang đăng nhập vào vị trí chính xác nhưng vẫn không thể nhớ tên người dùng và mật khẩu của bạn, hãy liên hệ với người quản trị của bạn.

Đăng nhập bằng tài khoản cá nhân thay vì tài khoản công ty hoặc trường học

Nếu bạn đang cố gắng đăng nhập bằng Tài khoản Microsoft cá nhân của bạn , nhưng bạn đã đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn, bạn cần phải đăng xuất và sau đó đăng nhập bằng đúng Tài khoản Microsoft (hoặc ngược lại).

Một tùy chọn khác là mở phiên duyệt riêng tư trong cửa sổ trình duyệt mới. (Tìm kiếm trợ giúp trong trình duyệt của bạn nếu bạn không biết cách thực hiện việc này.) Khi bạn mở phiên duyệt riêng tư, dữ liệu duyệt web của bạn (lịch sử, tệp internet tạm thời và cookie) sẽ không được lưu để bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản khác.

Bạn biết tên người dùng của minh nhưng quên mật khẩu và cần đặt lại mật khẩu

Nếu người quản trị đã cấp cho bạn quyền đặt lại mật khẩu, hãy truy nhập passwordreset.microsoftonline.com/. Liên hệ với người quản trị nếu bạn không có quyền thay đổi mật khẩu của mình.

Bạn biết mật khẩu nhưng bạn muốn thay đổi.

Bạn chỉ có thể thực hiện việc này nếu người quản trị đã cấp cho bạn quyền cập nhật mật khẩu trong Microsoft 365.

 1. Vào www.office.com/signin, rồi đăng nhập tài khoản công ty hoặc trường họcbằng tên người dùng và mật khẩu bạn hiện có.

 2. Đi tới Thiết đặt Cài đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm và kết nối nó với đám mây > Mật khẩu.

  Chọn Mật khẩu.
 3. Hãy thực hiện các thay đổi, rồi bấm Lưu.

Đăng nhập vào Microsoft 365

Vị trí đăng nhập cho Office 365 Germany là https://portal.office.de.

Nếu bạn đang đăng nhập vào vị trí chính xác nhưng vẫn không thể nhớ tên người dùng và mật khẩu của bạn, hãy liên hệ với người quản trị của bạn.

Đăng nhập bằng tài khoản cá nhân thay vì tài khoản công ty hoặc trường học

Nếu bạn đang cố gắng đăng nhập bằng Tài khoản Microsoft cá nhân của bạn , nhưng bạn đã đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn, bạn cần phải đăng xuất và sau đó đăng nhập bằng đúng Tài khoản Microsoft (hoặc ngược lại).

Một tùy chọn khác là mở phiên duyệt riêng tư trong cửa sổ trình duyệt mới. (Tìm kiếm trợ giúp trong trình duyệt của bạn nếu bạn không biết cách thực hiện việc này.) Khi bạn mở phiên duyệt riêng tư, dữ liệu duyệt web của bạn (lịch sử, tệp internet tạm thời và cookie) sẽ không được lưu để bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận

HỎI CỘNG ĐỒNG >

Nhận hỗ trợ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×