Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi bạn cài đặt và chạy OneNote lần đầu, một sổ ghi chép sẽ được tạo cho bạn. Bạn có thể tạo sổ ghi chép mới vào bất kỳ lúc nào—và bạn có thể có nhiều sổ ghi chép như mong muốn.

 1. Bấm Tệp > Mới để hiển thị tùy chọn Sổ ghi chép Mới.

  Quy trình Sổ ghi chép Mới trong OneNote

 2. Bấm vào nơi bạn muốn tạo sổ ghi chép mới (ví dụ, OneDrive hoặc Máy tính).

  Lưu ý: 

  • Để tạo sổ ghi chép trong SharePoint, hãy xem Tạo và chia sẻ sổ ghi chép trên site SharePoint.

  • Tốt nhất là nên tạo sổ ghi chép của bạn trên OneDrive hoặc một vị trí được chia sẻ khác. Khi sổ ghi chép nằm trên nền tảng điện toán đám mây, thì sổ đó vẫn ở chế độ riêng tư (trừ khi bạn chọn chia sẻ sổ đó với người khác). Lợi ích lớn nhất của việc lưu trữ sổ ghi chép của bạn trên nền tảng điện toán đám mây là bạn sẽ có thể truy nhập vào sổ từ máy tính, điện thoại thông minh của bạn, hoặc bất kỳ thiết bị nào có kết nối web—và sổ sẽ luôn được cập nhật. Nếu bạn đã tạo sổ ghi chép trên máy tính của mình, thì bạn có thể chọn di chuyển sổ ghi chép vào OneDrive.

 3. Làm theo lời nhắc để đến vị trí bạn chọn.

 4. Khi sổ ghi chép mới được tạo, nó sẽ hiện trong danh sách sổ ghi chép của bạn.

Mỗi sổ ghi chép mới chứa một phần có một trang trống. Bạn có thể tạo thêm phầnthêm trang mới trong sổ ghi chép của bạn bất kỳ lúc nào.

Lưu ý:  Sổ ghi chép bạn hiện đang mở sẽ xuất hiện trong danh sách Sổ ghi chép, bạn có thể xem danh sách này bằng cách bấm mũi tên kế bên tên của sổ ghi chép hiện tại.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×