Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trang con là một cách hay để nhóm và sắp xếp ghi chú trong OneNote. Chẳng hạn, nếu bạn có các ghi chú cuộc họp hàng tháng và hàng năm, thì ghi chú cuộc họp hàng năm có thể là trang chính và bạn có thể giáng cấp ghi chú cuộc họp hàng tháng để chúng trở thành trang con.

Trước khi tạo trang con, bạn sẽ cần có ít nhất hai trang: Một trang là trang chính và một trang là trang con. Nếu sổ ghi chép trống, bạn có thể thêm trang.

Để chuyển một trang thành trang con:

  1. Di chuyển con trỏ chuột trên tab trang ở phía bên phải của trang đó.

  2. Kéo tab trang sang bên phải cho đến khi tiêu đề thụt lề.

    Biến trang thành trang con hay tăng cấp trang con thành trang.

Lưu ý:  Bạn có thể có hai cấp trang con. Kéo trang con sang trái để thụt lề thêm hoặc kéo sang bên phải để chuyển nó trở lại thành trang chính.

Thu gọn hoặc bung rộng trang con

Trang chính có thể thu gọn để ẩn tất cả các cấp của trang con trong trang chính.

Dấu chữ v phía bên phải của tab trang nghĩa là trang đó có trang con. Nếu bạn bấm vào một trang có trang con, các đường kẻ thể hiện các trang con xếp chồng xuất hiện dưới tab trang.

  • Bấm vào dấu chữ v bên cạnh tab trang phía bên phải để bung rộng hoặc thu gọn các trang con bên dưới.

    Các trang có trang con có thể được bung rộng hoặc thu gọn.

Lưu ý: 

  • Nếu số lượng sổ ghi chép và trang khiến cho việc tìm nội dung mong muốn trở nên khó khăn hơn, bạn có thể tìm kiếm ghi chú và dẫn hướng kết quả. Một cách hiệu quả khác là tạo sổ ghi chép mới.

  • Khi bạn di chuyển một trang có trang con, cả nhóm di chuyển cùng nhau nếu các trang con được thu gọn. Nếu bạn muốn di chuyển riêng một trang con, hãy tăng cấp nó thành một trang bằng cách kéo nó sang bên trái rồi bấm và kéo trang lên hoặc xuống vị trí bạn muốn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×