Mục lục
×
Ảnh và đồ họa
Ảnh và đồ họa

Phân tầng đối tượng

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Khi bạn thêm ảnh, hình dạng và đồ họa, chúng có thể chồng lên nhau. Thay đổi cách các đối tượng chồng lên PowerPoint sử dụng Đưa lên Đầu trang và Đưa lên trên cùng để thay đổi thứ tự xếp chồng. Và dùng Ngăn Chọn để tìm các đối tượng ẩn.

Di chuyển một đối tượng lên phía sau hoặc phía trước

 1. Chọn đối tượng.

 2. Bấm chuột phải, rồi chọn một tùy chọn:

  • Đưa lên đầu - để di chuyển đối tượng lên trước tất cả các đối tượng khác.

  • Đưa về phía sau - để di chuyển đối tượng phía sau tất cả các đối tượng khác.

 3. Hoặc để di chuyển đối tượng giữa các lớp:

  • Đưa lên đầu > Đưa lên Trước - để di chuyển đối tượng lên trước một đối tượng khác.

  • Đưa ra sau > Đưa ra Sau - để di chuyển đối tượng về phía sau hoặc lùi lại một đối tượng khác.

Dùng Ngăn Chọn để tìm các đối tượng ẩn

 1. Nếu một đối tượng bị ẩn sau các đối tượng khác, hãy chọn Trang đầu > Chọn > Ngăn lựa chọn.

 2. Trong Ngăn Lựa chọn, sắp xếp lại các đối tượng theo cách bạn muốn. Đối tượng phía trước được liệt kê ở trên cùng. Bạn có thể tắt/bật đối tượng bằng cách chọn biểu tượng "mở mắt" hoặc khóa chúng.

Bạn muốn xem thêm?

Thay đổi thứ tự xuất hiện trên trang chiếu cho các đối tượng xếp chồng, chỗ dành sẵn hoặc hình

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×