Související témata
×
Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Pokud chcete změnit nastavení, vyberte Nastavení a další Vyberte, chcete-li zobrazit další možnosti.vedle svého profilového obrázku v horní části aplikace Teams a pak zvolte Nastavení.

Nastavení hovorů má několik různých míst: hovory, zařízení a vzhled a přístupnost

Poznámka: Pokud se na levé straně aplikace Teams nezobrazuje část Hovory Tlačítko Hovory, obraťte se na správce IT.

Na následujících kartách zvolte, kterou verzi Teams používáte.

Přidávání a odebírání delegátů

Pokud chcete určit, kdo může za vás volat a přijímat hovory, vyberte Nastavení a další Vyberte, chcete-li zobrazit další možnosti. vedle svého profilového obrázku v horní části aplikace Teams a pak zvolte Nastavení > Obecné

Najděte oddíl Delegování a vyberte Správa delegátů. Tady vidíte, pro koho jste delegátem, a tady můžete přidávat nebo odebírat vlastní delegáty. 

Když přidáte někoho jako delegáta, uvidíte některá nastavení oprávnění. Pokud chcete, můžete svým delegátům povolit uskutečňovat a přijímat hovory vašim jménem a změnit vaše nastavení volání a delegování. 

Další informace o delegátech si můžete přečíst tady

Změna výchozího mikrofonu, reproduktoru nebo kamery

Pokud chcete vybrat mikrofon, reproduktor a kameru, které má Teams používat pro hovory a schůzky, vyberte Nastavení a další Vyberte, chcete-li zobrazit další možnosti. vedle svého profilového obrázku v horní části aplikace Teams a pak zvolte Nastavení > Zařízení

V části Zvuková zařízení vyberte reproduktor a mikrofon, který má Teams použít, jako výchozí. 

V části Kamera vyberte kameru, kterou má Teams používat a podívejte se na náhled videa této kamery. 

Pokud máte k počítači připojeno více certifikovaných zařízení, můžete jedno z nich nastavit na sekundární vyzvánění, což znamená, že bude při přicházejícím hovoru zvonit. Přijmout příchozí hovory můžete na jakémkoliv zařízení – ne jenom na zařízeních, které zvoní.

Provedení zkušebního hovoru

Pokud chcete uskutečnit testovací hovor, vyberte Nastavení a další Vyberte, chcete-li zobrazit další možnosti. vedle svého profilového obrázku v horní části aplikace Teams a pak zvolte Nastavení > Zařízení

V části Zvuková zařízení vyberte Zkušební hovor

Během zkušebního hovoru uvidíte, jak fungují mikrofon, reproduktor a kamera. Postupujte podle pokynů robota zkušebního hovoru a nahrajte krátkou zprávu. Zpráva se vám poté přehraje. Následně dostanete shrnutí zkušebního hovoru a pokud chcete udělat změny, můžete přejít do nastavení zařízení. 

Poznámky: 

 • Funkce zkušebního hovoru je nyní dostupná pouze v angličtině. Další jazyky budou brzy k dispozici.

 • Zkušební nahrávka se odstraní ihned po hovoru. Společnost Microsoft ji neuchovává ani nepoužívá.

 • Funkce testovacího hovoru je v současné době dostupná jenom v desktopové aplikaci Teams pro Windows a Mac.

 • Tato funkce není dostupná pro tenanty cloudu státní správy a ministerstva obrany, kteří používají desktopovou aplikaci Teams pro Windows a Mac.

Nastavení pravidel pro přijímaní hovorů

Pokud chcete nastavit pravidla odpovědi na volání, vyberte Nastavení a další Vyberte, chcete-li zobrazit další možnosti. vedle svého profilového obrázku v horní části aplikace Teams a pak zvolte Nastavení > Hovory

V části Pravidla pro přijímaní hovorů vyberte, co má Teams s příchozími hovory udělat. 

Pokud chcete přesměrovávat své hovory, klikněte na Přesměrovávat mé hovory. Pokud chcete mít simultánní vyzvánění, klikněte na Hovory zvoní u mě a vyberte jiné v části Taky vyzvánět

V části Není-li hovor přijat vyberte, co chcete udělat s nepřijatými hovory. 

Úprava nastavení hlasové pošty

Pokud chcete změnit nastavení hlasové pošty, vyberte Nastavení a další Vyberte, chcete-li zobrazit další možnosti. vedle svého profilového obrázku v horní části aplikace Teams a pak zvolte Nastavení > Hovory

V části Hlasová pošta klikněte na Konfigurovat hlasovou poštu. To je místo, kde najdete všechna nastavení hlasové pošty. 

Pozdrav hlasové pošty

Pokud chcete nahrát nový pozdrav hlasové pošty, vyberte Nahrát pozdrav a podle pokynů nahrajte zprávu. 

Pravidla pro přijímání hovorů

Pokud chcete změnit způsob, jakým se hovory zpracovávají po nahrání do hlasové pošty, přejděte na Pravidla pro přijímání hovorů. Dle výchozího nastavení Teams přehraje pozdrav z hlasové pošty a umožní volajícímu nahrát zprávu. Máte k dispozici i další možnosti:

 • nechat volající nahrát zprávu,

 • nechat volající nahrát zprávu nebo je přepojit na někoho jiného,

 • ukončit hovor bez přehrání pozdravu,

 • přehrát pozdrav a ukončit hovor,

 • přepojit hovor na někoho jiného.

Pokud zvolíte možnost, která zahrnuje přepojení hovoru, nastavte jméno nebo číslo, kam mají vaše hovory směřovat, v části Kam se mají přepojet?

Výchozí jazyk pro pozdrav

Pokud chcete změnit výchozí jazyk pozdravu, vyberte v části Jazyk pozdravu požadovaný jazyk. 

Pozdrav hlasové pošty pomocí převodu z textu na řeč

Pokud chcete použít pozdrav hlasové pošty pomocí převodu z textu na řeč, zadejte Vlastní pozdrav v části Vlastní pozdrav pomocí převodu z textu na řeč

Poznámka: Pokud jste pozdrav nahráli, možnost převodu textu na řeč se přepíše. 

Pozdrav pro hlasovou poštu s funkcí Mimo kancelář

V části Vlastní pozdrav pomocí převodu z textu na řeč zadejte pozdrav Mimo kancelář do pole Vlastní pozdrav Mimo kancelář a potom v části Pozdrav Mimo kancelář vyberte, kdy se má pozdrav přehrát. 

Volba vyzváněcích tónů

Pokud chcete nastavit preferované vyzváněcí tóny, vyberte Nastavení a další Vyberte, chcete-li zobrazit další možnosti. vedle svého profilového obrázku v horní části aplikace Teams a pak zvolte Nastavení > Hovory

V části Vyzváněcí tóny můžete zvolit vyzváněcí tóny pro vaše běžná, přesměrovaná a delegovaná volání zvlášť, abyste je mohli od sebe rozpoznat. 

Zapnutí textového telefonu (TTY)

Vyberte Nastavení a další Vyberte, chcete-li zobrazit další možnosti.vedle svého profilového obrázku v horní části Teams a pak zvolte Nastavení > Hovory

V části Přístupnost klikněte na Zapnout režim TTY

Zapnutí nebo vypnutí automaticky otevíraných oken aplikací pro volání v prohlížeči

Pokud to správce IT povolil, můžete přijímat hovory do veřejné telefonní sítě v aplikacích třetích stran, které se automaticky otevřou ve výchozím webovém prohlížeči.

Úprava tohoto nastavení v Teams:

 1. Vyberte Nastavení a další  Vyberte, chcete-li zobrazit další možnosti.> Nastavení.

 2. Vyberte Hovory.

 3. V části Otevřít aplikace v prohlížeči zapněte nebo vypněte přepínač .

  Snímek obrazovky s nastavením pro zapnutí nebo vypnutí odpovědi na volání v automaticky otevíraných otevíraných oknech prohlížeče

  Poznámka: Toto nastavení je dostupné jenom v případě, že ho povolí váš správce IT.

Správa blokovaných čísel

Pokud chcete zobrazit a spravovat čísla, která jste zablokovali, vyberte Nastavení a další Vyberte, chcete-li zobrazit další možnosti. vedle svého profilového obrázku v horní části aplikace Teams a pak zvolte Nastavení > Soukromí

Výběrem možnosti Upravit blokované kontakty v části Blokované kontakty zobrazíte všechna zablokovaná čísla a odeberete je ze seznamu. 

Pokud chcete blokovat anonymní hovory, vyberte Blokovat hovory bez ID volajícího.
 

Poznámka: Blokování anonymních volání v současné době funguje pouze pro klienty s přímým směrováním. Podpora pro volání na plán bude brzy k dispozici.

Správa oznámení fronty hovorů

Pokud jste agent fronty volání, můžete oznámení pro každou z front vypnout nebo zapnout. 

Přejděte na Nastavení > Hovory a posuňte se dolů na Fronty hovorů , abyste viděli seznam front. Kliknutím na přepínač vedle každé fronty oznámení zapněte nebo vypněte. 

Přidávání a odebírání delegátů

Delegáti jsou důvěryhodní lidé, kteří můžou za vás volat a přijímat hovory.

Poznámka: Další informace o delegátech najdete v článku Sdílení telefonní linky s delegátem v Microsoft Teams.

 1. Pokud chcete přidat nebo odebrat delegáty nebo změnit jejich nastavení a oprávnění, vyberte Nastavení a další Vyberte, chcete-li zobrazit další možnosti.vedle svého profilového obrázku v horní části aplikace Teams a pak zvolte Nastavení Ikona Nastavení (ozubené kolo)> Hovory Ikona karty Volání.

 2. V části Spravovat delegáty vyberte Přidat delegáta.

 3. Začněte psát jméno kontaktu, který chcete přidat jako delegáta, a vyberte jeho jméno z rozevíracího seznamu.

Když někoho přidáte jako delegáta, uvidíte jeho nastavení oprávnění. Pokud chcete, můžete svým delegátům povolit uskutečňovat a přijímat hovory vašim jménem a změnit vaše nastavení volání a delegování. Pokud je chcete odebrat jako delegáta, vyberte Odstranit změna oprávnění delegátavedle jména delegáta.

správa oprávnění delegáta

Změna výchozího mikrofonu, reproduktoru nebo kamery

Pokud chcete vybrat mikrofon, reproduktor a kameru, které má Teams používat pro hovory a schůzky, vyberte Nastavení a další Vyberte, chcete-li zobrazit další možnosti. vedle svého profilového obrázku v horní části aplikace Teams a pak zvolte Nastavení Ikona Nastavení (ozubené kolo)> Zařízení

V části Zvuková zařízení vyberte reproduktor a mikrofon, který má Teams použít, jako výchozí. 

V části Kamera vyberte kameru, kterou má Teams používat a podívejte se na náhled videa této kamery. 

Pokud máte k počítači připojeno více certifikovaných zařízení, můžete jedno z nich nastavit na sekundární vyzvánění, což znamená, že bude při přicházejícím hovoru zvonit. Přijmout příchozí hovory můžete na jakémkoliv zařízení – ne jenom na zařízeních, které zvoní.

Provedení zkušebního hovoru

Pokud chcete uskutečnit testovací hovor, vyberte Nastavení a další Vyberte, chcete-li zobrazit další možnosti. vedle svého profilového obrázku v horní části aplikace Teams a pak zvolte Nastavení Ikona Nastavení (ozubené kolo)> Zařízení

V části Zvuková zařízení vyberte Zkušební hovor

Během zkušebního hovoru uvidíte, jak fungují mikrofon, reproduktor a kamera. Postupujte podle pokynů robota zkušebního hovoru a nahrajte krátkou zprávu. Zpráva se vám poté přehraje. Následně dostanete shrnutí zkušebního hovoru a pokud chcete udělat změny, můžete přejít do nastavení zařízení. 

Poznámky: 

 • Funkce zkušebního hovoru je nyní dostupná pouze v angličtině. Další jazyky budou brzy k dispozici.

 • Zkušební nahrávka se odstraní ihned po hovoru. Společnost Microsoft ji neuchovává ani nepoužívá.

 • Funkce testovacího hovoru je v současné době dostupná jenom v desktopové aplikaci Teams pro Windows a Mac.

 • Tato funkce není dostupná pro tenanty cloudu státní správy a ministerstva obrany, kteří používají desktopovou aplikaci Teams pro Windows a Mac.

Nastavení pravidel pro přijímaní hovorů

Pokud chcete nastavit pravidla odpovědi na hovory, vyberte Nastavení a další Vyberte, chcete-li zobrazit další možnosti. vedle svého profilového obrázku v horní části aplikace Teams a pak zvolte Nastavení Ikona Nastavení (ozubené kolo)> Hovory

V části Zpracování hovorů a přesměrování zvolte, jak má Teams zpracovávat příchozí hovory. 

Poznámka: Další informace o přesměrování hovorů a nastavení pravidel pro odpovědi na volání najdete v tématu Přesměrování hovorů, skupiny hovorů a souběžné vyzvánění v Microsoft Teams.

Úprava nastavení hlasové pošty

Pokud chcete změnit nastavení hlasové pošty, vyberte Nastavení a další Vyberte, chcete-li zobrazit další možnosti. vedle svého profilového obrázku v horní části aplikace Teams a pak zvolte Nastavení Ikona Nastavení (ozubené kolo)> Hovory Ikona karty Volání

Všechna nastavení hlasové pošty najdete v části Spravovat hlasovou schránku.

Pozdrav hlasové pošty

Pokud chcete nahrát nový pozdrav hlasové pošty, vyberte Nahrát pozdrav a podle pokynů nahrajte zprávu. 

Pravidla pro přijímání hovorů

Pokud chcete změnit způsob, jakým se hovory zpracovávají po nahrání do hlasové pošty, přejděte na Pravidla pro přijímání hovorů. Dle výchozího nastavení Teams přehraje pozdrav z hlasové pošty a umožní volajícímu nahrát zprávu. Máte k dispozici i další možnosti:

 • nechat volající nahrát zprávu,

 • nechat volající nahrát zprávu nebo je přepojit na někoho jiného,

 • ukončit hovor bez přehrání pozdravu,

 • přehrát pozdrav a ukončit hovor,

 • přepojit hovor na někoho jiného.

Pokud zvolíte možnost, která zahrnuje přepojení hovoru, nastavte jméno nebo číslo, kam mají vaše hovory směřovat, v části Kam se mají přepojet?

Výchozí jazyk pro pozdrav

Pokud chcete změnit výchozí jazyk pozdravu, vyberte v části Jazyk pozdravu požadovaný jazyk. 

Pozdrav hlasové pošty pomocí převodu z textu na řeč

Pokud chcete použít pozdrav hlasové pošty pomocí převodu z textu na řeč, zadejte Vlastní pozdrav v části Vlastní pozdrav pomocí převodu z textu na řeč

Poznámka: Pokud jste pozdrav nahráli, možnost převodu textu na řeč se přepíše. 

Pozdrav pro hlasovou poštu s funkcí Mimo kancelář

V části Vlastní pozdrav pomocí převodu z textu na řeč zadejte pozdrav Mimo kancelář do pole Vlastní pozdrav Mimo kancelář a potom v části Pozdrav Mimo kancelář vyberte, kdy se má pozdrav přehrát. 

Volba vyzváněcích tónů

Pokud chcete nastavit preferované vyzváněcí tóny, vyberte Nastavení a další Vyberte, chcete-li zobrazit další možnosti. vedle svého profilového obrázku v horní části aplikace Teams a pak zvolte Nastavení Ikona Nastavení (ozubené kolo)> Hovory Ikona karty Volání

V části Zpracování hovorů a přesměrování přejděte na Zvolit vyzváněcí tón a vyberte vyzváněcí tóny pro běžné hovory a přesměrované hovory.

Zapnutí režimu teletypewriter (TTY)

Vyberte Nastavení a další Vyberte, chcete-li zobrazit další možnosti.vedle svého profilového obrázku v horní části aplikace Teams a pak zvolte Nastavení Ikona Nastavení (ozubené kolo) > Vzhled a přístupnost

Zapnutím nebo vypnutím přepínače v části Režim dálnipisu ho zapněte nebo vypněte.

Zapnutí nebo vypnutí automaticky otevíraných oken aplikací pro volání v prohlížeči

Pokud to správce IT povolil, můžete přijímat hovory do veřejné telefonní sítě v aplikacích třetích stran, které se automaticky otevřou ve výchozím webovém prohlížeči.

Úprava tohoto nastavení v Teams:

 1. Vyberte Nastavení a další  Vyberte, chcete-li zobrazit další možnosti.> Nastavení.

 2. Vyberte Hovory.

 3. V části Otevřít aplikace v prohlížeči zapněte nebo vypněte přepínač .

  Snímek obrazovky s nastavením pro zapnutí nebo vypnutí odpovědi na volání v automaticky otevíraných otevíraných oknech prohlížeče

  Poznámka: Toto nastavení je dostupné jenom v případě, že ho povolí váš správce IT.

Správa blokovaných čísel

Pokud chcete zobrazit a spravovat čísla, která jste zablokovali, vyberte Nastavení a další Vyberte, chcete-li zobrazit další možnosti. vedle svého profilového obrázku v horní části aplikace Teams a pak zvolte Nastavení > Soukromí

Výběrem možnosti Upravit blokované kontakty v části Blokované kontakty zobrazíte všechna zablokovaná čísla a odeberete je ze seznamu. 

Pokud chcete blokovat anonymní hovory, vyberte Blokovat hovory bez ID volajícího.
 

Poznámka: Blokování anonymních volání v současné době funguje pouze pro klienty s přímým směrováním. Podpora pro volání na plán bude brzy k dispozici.

Správa oznámení fronty hovorů

Pokud jste agent fronty volání, můžete oznámení pro každou z front vypnout nebo zapnout. 

Přejděte na Nastavení > Hovory a posuňte se dolů na Fronty hovorů , abyste viděli seznam front. Kliknutím na přepínač vedle každé fronty oznámení zapněte nebo vypněte.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×