Vytvoření a přiřazení barevných kategorií

Barevné kategorie vám umožní jednoduše identifikovat a seskupovat související položky v aplikaci Microsoft Outlook. Máte možnost přiřadit barevné kategorie ke skupině vzájemně souvisejících položek, jako jsou poznámky, kontakty, události a e-mailové zprávy, abyste je mohli rychle sledovat a uspořádat. K položkám můžete přiřadit současně více kategorií.

Úkoly s více kategoriemi

Můžete si vybrat ze sady výchozích kategorií nebo si vytvořit vlastní a potom kategorie přiřadit Outlook položkám. Barvy kategorií se zobrazují v Tabulka, jako je doručená pošta, a v samotných otevřených položkách. Kategoriím můžete dát jiný název, který pro vás bude srozumitelnější, nebo můžete pro kategorie vybrat jiné barvy. Tato flexibilita umožňuje navrhnout systém barevných kategorií, který bude vyhovovat vašemu osobnímu stylu práce.

Poznámka: Pokud používáte Outlook s účtem IMAP, nemůžete k položce přiřadit kategorie. Typ e-mailového účtu IMAP nepodporuje kategorie.

Přiřazení barevné kategorie k e-mailové zprávě

Pokud chcete přiřadit barevnou kategorii ke zprávě v seznamu zpráv, klikněte na zprávu pravým tlačítkem myši. Vyberte Zařadit do kategorií a ze seznamu vyberte kategorii.

Tip: Pokud na zprávu kliknete pravým tlačítkem myši a vidíte jen možnost označit zprávu příznakem, zkuste kliknout pravým tlačítkem myši na prázdné místo vpravo od jména odesílatele.

Poznámka: Pokud chcete přiřadit druhou nebo třetí barevnou kategorii, můžete tuto akci provést víckrát.

Pokud chcete přiřadit barevnou kategorii z podokna čtení nebo otevřené zprávy, vyberte ve skupině Značky na pásu karet Zařadit do kategorií a vyberte kategorii ze seznamu.

Pokud nevidíte na pásu karet Zařadit do kategorií, klikněte v části Značky na rozevírací seznam.

Zařazení do kategorií

Poznámka: V rozevíracím seznamu Zařadit do kategorií se zobrazí deset naposledy použitých kategorií. Pokud máte další kategorie, musíte vybrat Všechny kategorie, aby se zobrazil zbytek seznamu.

Výchozí barevné kategorie mají obecné názvy, jako je Červená kategorie a Modrá kategorie. Abyste mohli jednoduše identifikovat a uspořádat svoje položky v kategoriích, můžete barevné kategorie přejmenovat a dát jim smysluplné názvy.

Poznámky: 

 • Při prvním přiřazení existující barevné kategorie k položce se zobrazí výzva k přejmenování barevné kategorie.

 • Pokud změníte barevnou kategorii, která je už přiřazená k položkám, bude se u všech položek, které už mají tuto kategorii přiřazenou, aktualizovat název.

 1. Na panelu nástrojů vyberte Zařadit do kategorií Obrázek tlačítka.

 2. Vyberte Všechny kategorie.

  Rozevírací nabídka Zařadit do kategorií

 3. V seznamu Název vyberte název barevné kategorie a pak vyberte Přejmenovat.

 4. V seznamu Název zadejte nový název barevné kategorie.

  Pokud chcete automaticky přiřadit barevnou kategorii, kterou přejmenováte, k položkám vybraným v hlavním okně Outlook, zaškrtněte políčko vedle barevné kategorie v seznamu Název a pak vyberte OK.

 1. V libovolné složce zpráv vyberte ve skupině Značky na pásu karet možnost Zařadit do > všechny kategorie.

  Rozevírací nabídka Zařadit do kategorií

  Poznámka: U položek kalendáře je skupina Značky zobrazena na kartě Událost nebo Schůzka. U otevřeného kontaktu nebo úkolu se skupina Značky zobrazí na kartě Domů.

 2. V dialogovém okně Barevné kategorie vyberte Nová.

 3. Zadejte název kategorie a vyberte barvu a volitelně klávesovou zkratku. Potom vyberte OK.

  Přidání nové kategorie

Kategorie Rychlé kliknutí je výchozí kategorie, kterou můžete nastavit v některých zobrazeních tabulky. Pokud například vypnete podokno čtení nebo přesunete podokno čtení pod seznam zpráv, zobrazí se ve složce Doručená pošta další sloupce, včetně sloupců Přijato, Kategorie a Zmínka. Pokud chcete přiřadit kategorii Rychlé kliknutí v jednom z těchto zobrazení, můžete kliknout do sloupce kategorie a nastavit kategorii.

 1. Na pásu karet ve skupině Značky vyberte Zařadit do kategorií > Nastavit rychlé kliknutí.

 2. V rozevíracím seznamu vyberte barevnou kategorii a klikněte na OK.

Tip: V otevřené zprávě můžete kliknout na Nastavit rychlé kliknutí v nabídce Zařadit do kategorií, čímž se nastaví výchozí barevná kategorie pro všechny budoucí zprávy, ne jen pro vybranou zprávu.

Přidružením klávesové zkratky ke kategorii můžete kategorii rychle přiřadit k položce, jako je e-mailová zpráva, tak, že vyberete položku ve složce Doručená pošta nebo jiném zobrazení kategorie a stisknete klávesovou zkratku. Pomocí klávesové zkratky také můžete přiřadit barevnou kategorii současně k více položkám.

 1. Na panelu nástrojů hlavního okna Outlook vyberte Zařadit do kategorií Obrázek tlačítka.

 2. V dolní části nabídky vyberte Všechny kategorie.

 3. V seznamu Název zaškrtněte políčko u barevné kategorie.

 4. V seznamu Klávesová zkratka vyberte klávesovou zkratku.

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×