Προβλήματα ποντικιού, touchpad και πληκτρολογίου στα Windows

Ισχύει για: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Αντιμετωπίζετε πρόβλημα με μια συσκευή; Βεβαιωθείτε ότι όλα έχουν συνδεθεί σωστά, ότι η συσκευή τροφοδοτείται με ρεύμα και ότι έχει ρυθμιστεί σωστά.

 

Πρώτα, ελέγξτε το υλικό σας

 • Αποσυνδέστε τα καλώδια USB, περιμένετε λίγο μέχρι τα Windows να καταργήσουν τη φόρτωση του προγράμματος οδήγησης συσκευής και, στη συνέχεια, συνδέστε ξανά τη συσκευή.
 • Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική θύρα USB στον υπολογιστή σας.
 • Αν χρησιμοποιείτε έναν διανομέα USB μεταξύ της συσκευής και του υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι ο διανομέας τροφοδοτείται με ρεύμα. Αν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, δοκιμάστε να αφαιρέσετε το διανομέα USB και να συνδέσετε τη συσκευή απευθείας σε μια θύρα USB του υπολογιστή.
 • Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια στη συσκευή σας δεν έχουν καταστραφεί ή υποστεί φθορές.
 • Ελέγξτε τις συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία και να δείτε αν είναι πλήρως φορτισμένες ή έχουν νέες μπαταρίες.
 • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σκουπίδια ή υπολείμματα στα πλήκτρα ή τους αισθητήρες.

 

 

Έλεγχος ασύρματων συνδέσεων

 • Ελέγξτε το κάτω μέρος της ασύρματης συσκευής για να δείτε αν υπάρχει κουμπί επαναφοράς. Η επαναφορά της συσκευής θα έχει ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση και έπειτα την ενεργοποίηση της ασύρματης σύνδεσης. Ίσως να υπάρχει επίσης κάποιο κουμπί επαναφοράς στο δέκτη USB για τη συσκευή σας.
 • Για ασύρματες συσκευές USB, αυτό μπορεί να είναι μια απλή διαδικασία αποσύνδεσης του ασύρματου δέκτη USB, αναμονής για περίπου 10 δευτερόλεπτα και έπειτα επανασύνδεσης του ασύρματου δέκτη USB στη θύρα USB. Η ασύρματη σύνδεση θα πρέπει να αποκατασταθεί.

Έλεγχος συσκευής

Αν η συσκευή δεν λειτουργεί καθόλου (δεν ανάβουν φώτα στη συσκευή όταν τη συνδέετε στην πρίζα ή ο δρομέας δεν μετακινείται ή δεν εμφανίζεται στην οθόνη), συνδέστε τη συσκευή σε έναν άλλο υπολογιστή και ελέγξτε αν η συσκευή λειτουργεί στον συγκεκριμένο υπολογιστή. Αν η συσκευή δεν λειτουργεί στον άλλο υπολογιστή, ίσως χρειαστεί να την αντικαταστήσετε.
 

 

Δοκιμή του Windows 7 Προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων

 

Για να εκτελέσετε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων υλικού και συσκευών στα Windows 7:
 
 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων υλικού και συσκευών κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη  και έπειτα κάνοντας κλικ στο στοιχείο Πίνακας Ελέγχου.
 2. Στο πλαίσιο αναζήτησης πληκτρολογήστε πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων και έπειτα επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων.
 3. Στην περιοχή "Υλικό και ήχος", επιλέξτε Ρύθμιση παραμέτρων συσκευής.

 

Προγράμματα οδήγησης προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων υλικού

Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης χρησιμοποιώντας το Windows Update

 1. Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε έλεγχος για ενημερώσεις και έπειτα επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις από τη λίστα αποτελεσμάτων.
 2. Στην περιοχή Windows Update, επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις. Το Windows Update θα σας ενημερώσει αν χρειάζεστε ενημερώσεις ή όχι και αν οι τελευταίες ενημερώσεις εγκαταστάθηκαν με επιτυχία. 

  Ενδέχεται να μην υπάρχουν ενημερώσεις προγραμμάτων οδήγησης.

Μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης

 1. Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε διαχείριση συσκευών και έπειτα επιλέξτε τη Διαχείριση συσκευών από τη λίστα των αποτελεσμάτων.
 2. Στη λίστα κατηγοριών υλικού, βρείτε τη συσκευή που θέλετε να ενημερώσετε και κάντε διπλό κλικ στο όνομά της.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης, επιλέξτε Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες.