Προβλήματα ποντικιού, touchpad και πληκτρολογίου στα Windows


Αντιμετωπίζετε πρόβλημα με μια συσκευή; Βεβαιωθείτε ότι όλα έχουν συνδεθεί σωστά, ότι η συσκευή τροφοδοτείται με ρεύμα και ότι έχει ρυθμιστεί σωστά.

Πρώτα, ελέγξτε το υλικό σας

 • Αποσυνδέστε τα καλώδια USB, περιμένετε λίγο μέχρι τα Windows να καταργήσουν τη φόρτωση του προγράμματος οδήγησης συσκευής και, στη συνέχεια, συνδέστε ξανά τη συσκευή.
 • Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική θύρα USB στον υπολογιστή σας .
 • Αν χρησιμοποιείτε έναν διανομέα USB μεταξύ της συσκευής και του υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι ο διανομέας τροφοδοτείται με ρεύμα. Αν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, δοκιμάστε να αφαιρέσετε το διανομέα USB και να συνδέσετε τη συσκευή απευθείας σε μια θύρα USB του υπολογιστή.
 • Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια στη συσκευή σας δεν έχουν καταστραφεί ή υποστεί φθορές.
 • Ελέγξτε τις συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία και να δείτε αν είναι πλήρως φορτισμένες ή έχουν νέες μπαταρίες.
 • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σκουπίδια ή υπολείμματα στα πλήκτρα ή τους αισθητήρες.

Έλεγχος ασύρματων συνδέσεων

 • Ελέγξτε το κάτω μέρος της ασύρματης συσκευής για να δείτε αν υπάρχει κουμπί επαναφοράς. Η επαναφορά της συσκευής θα έχει ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση και έπειτα την ενεργοποίηση της ασύρματης σύνδεσης. Ίσως να υπάρχει επίσης κάποιο κουμπί επαναφοράς στο δέκτη USB για τη συσκευή σας.
 • Για ασύρματες συσκευές USB, αυτό μπορεί να είναι μια απλή διαδικασία αποσύνδεσης του ασύρματου δέκτη USB, αναμονής για περίπου 10 δευτερόλεπτα και έπειτα επανασύνδεσης του ασύρματου δέκτη USB στη θύρα USB. Η ασύρματη σύνδεση θα πρέπει να αποκατασταθεί.

Έλεγχος συσκευής

Αν η συσκευή δεν λειτουργεί καθόλου (δεν ανάβουν φώτα στη συσκευή όταν τη συνδέετε στην πρίζα ή ο δρομέας δεν μετακινείται ή δεν εμφανίζεται στην οθόνη), συνδέστε τη συσκευή σε έναν άλλο υπολογιστή και ελέγξτε αν η συσκευή λειτουργεί στον συγκεκριμένο υπολογιστή. Αν η συσκευή δεν λειτουργεί στον άλλο υπολογιστή, ίσως χρειαστεί να την αντικαταστήσετε.


Δοκιμάστε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων των Windows 7 

Για να εκτελέσετε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων υλικού και συσκευών στα Windows 7:

 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων υλικού και συσκευών κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξης  και έπειτα κάνοντας κλικ στον Πίνακα Ελέγχου.
 2. Στο πλαίσιο αναζήτησης πληκτρολογήστε πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων και έπειτα επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων.
 3. Στην περιοχή "Υλικό και ήχος", επιλέξτε Ρύθμιση παραμέτρων συσκευής.


Προγράμματα οδήγησης προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων υλικού

Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης χρησιμοποιώντας το Windows Update

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξης , πληκτρολογήστε "Windows Update" στο πλαίσιο αναζήτησης και έπειτα επιλέξτε Windows Update από τη λίστα αποτελεσμάτων.
 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις.
 3. Στη σελίδα Επιλέξτε τις ενημερώσεις που θέλετε να εγκαταστήσετε, αναζητήστε ενημερώσεις για τη συσκευή σας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για το πρόγραμμα οδήγησης που θέλετε να εγκαταστήσετε και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK. Ενδέχεται να μην υπάρχει καμία διαθέσιμη ενημέρωση προγράμματος οδήγησης.
 4. Στη σελίδα του Windows Update, επιλέξτε Εγκατάσταση ενημερώσεων. Το Windows Update θα σας πληροφορήσει αν οι ενημερώσεις εγκαταστάθηκαν επιτυχώς.

Μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξης , πληκτρολογήστε "διαχείριση συσκευών" στο πλαίσιο αναζήτησης και έπειτα επιλέξτε Διαχείριση Συσκευών.
 2. Στη λίστα κατηγοριών υλικού, βρείτε τη συσκευή που θέλετε να ενημερώσετε και κάντε διπλό κλικ στο όνομά της.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης, επιλέξτε Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες.