Kaavat ja funktiot

Päivämäärä- ja kellonaikafunktiot

Nykyisen päivämäärän laskeminen TÄMÄ.PÄIVÄ-funktiolla

Päivämäärän luominen PÄIVÄMÄÄRÄ-funktiolla

Päivämäärän muotoileminen haluamallasi tavalla

Viikonpäivän selvittäminen VIIKONPÄIVÄ-funktiolla

Työpäivien laskeminen TYÖPÄIVÄT-funktiolla

Valmistumispäivän määrittäminen TYÖPÄIVÄ-funktiolla 

Päivämäärä- ja aikaerojen taulukoiminen PVMERO-funktiolla 

Nykyisen päivämäärän ja kellonajan lisääminen soluun

Päivämäärien yhteen- ja vähennyslaskut

Ajan lisääminen tai vähentäminen

Kahden päivämäärän välisen eron laskeminen

Kahden kellonajan välisen eron laskeminen

Kellonaikojen muuntaminen

Kaikki päivämäärä- ja aikafunktiot

Tekstifunktiot

Tekstimerkkijonon luominen ja muotoileminen TEKSTI-funktiolla

Vasemmanpuoleisimpien merkkien poimiminen tekstiarvosta VASEN- ja VASENB-funktiolla 

Oikeanpuoleisimpien merkkien poimiminen tekstiarvosta OIKEA- ja OIKEAB-funktiolla

Ylimääräisen tilan poistaminen POISTA.VÄLIT-funktiolla

KETJUTA-funktion käyttäminen funktioissa

Useiden alueiden ja/tai merkkijonojen yhdistäminen YHDISTÄ-funktiolla (Excel 2016)

Merkkijonon (kirjainkoko on merkitsevä) etsiminen toisesta merkkijonosta ETSI- ja ETSIB-funktion avulla

Merkkijonon etsiminen toisesta merkkijonosta KÄY.LÄPI- ja KÄY.LÄPIB-funktion avulla

Solujen merkkimäärän laskeminen

Tekstin ja lukujen yhdistäminen

Kaikki tekstifunktiot

Tilastolliset funktiot 

Keskimmäisen arvon etsiminen MEDIAANI-funktiolla

Tietojen luokitteleminen ilman lajittelua ARVON.MUKAAN-funktiolla

Tietojoukon suurimman arvon palauttaminen SUURI-funktiolla

Tietojoukon pienimmän arvon palauttaminen PIENI-funktiolla

Tyhjien solujen taulukoiminen LASKE.TYHJÄT-funktiolla 

Frekvenssijakaumien määrittäminen TAAJUUS-funktiolla 

Analyysin muodostaminen regressiotekniikoiden avulla SUUNTAUS-funktiolla

KASVU-funktio

Kaikki tilastolliset funktiot

Matemaattiset funktiot 

Luvun pyöristäminen haluttuun desimaalitarkkuuteen 

Jakojäännöksen etsiminen JAKOJ-funktiolla

Satunnaislukugeneraattoreiden luominen SATUNNAISLUKU-funktiolla

Satunnaisluvun luominen määrittämiesi lukujen väliltä SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ-funktiolla

Arvon muuntaminen mittajärjestelmästä toiseen MUUNNA-funktiolla 

VÄLISUMMA-funktio

PYÖRISTÄ-funktio

Luvun pyöristäminen

Tarvitsetko lisäohjeita?

Liity keskusteluun
Kysy yhteisöltä
Hae tukea
Ota yhteyttä

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×