Spis treści
×
Łatwe wizualizowanie danych dotyczących zróżnicowania pracowników

W erze cyfrowej dział kadr musi podejmować świadome decyzje na podstawie danych i kluczowych metryk osób. Potrzebujesz łatwego sposobu analizowania danych i przedstawiania ich w sposób zrozumiały dla uczestników projektu.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Szczegóły

Gdy dział kadr zostanie poproszony o ocenę bieżącej różnorodności pracowników, użyj funkcji Polecane wykresy w programie Excel, aby szybko utworzyć wykres przedstawiający zagregowane dane dotyczące różnorodności na potrzeby analizy i dyskusji w zespole. 

Aby uzyskać szczegółowe informacje, których nie mogą zapewnić tradycyjne wykresy, zaimportuj dane z programu Excel do usługi Power BI. Możesz ożywić te dane, korzystając z różnych funkcji wizualizacji — od wykresów słupkowych czy kołowych do map i innych funkcji, takich jak kaskady, lejki i wskaźniki.

Gdy dane dotyczące różnorodności znajdują się w usłudze Power BI, można je wyświetlać na interaktywnych pulpitach nawigacyjnych, które można udostępniać zespołowi i uczestnikom projektu w celu podejmowania lepszych decyzji.

Najważniejsze funkcje

  • Przekształcaj dane pracowników w szczegółowe informacje praktyczne.

  • Wizualizuj trendy dotyczące różnorodności w celu łatwiejszej analizy.

  • Udostępniaj interakcyjne pulpity nawigacyjne kierownictwu, aby mogło podejmować lepsze decyzje.

Dowiedz się więcej

Wprowadzenie do pulpitów nawigacyjnych dla projektantów usługi Power BI

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×