Spis treści
×
Usprawnianie ofert usług, uwzględniając porady ekspertów

Oferta może wyglądać dobrze na papierze, ale bez danych z odpowiednich zasobów może być nietrafiona. Aby uzyskać opinie od osób z firmy i spoza niej, a następnie uwzględnić te dane w celu stworzenia jak najlepszej oferty usługi, musisz mieć możliwość bezpiecznego dzielenia się pomysłami i materiałami.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.

Szczegóły  

Udostępniaj wstępne pomysły uczestnikom projektu w wewnętrznej grupie usługi Yammer swojej organizacji. Publikuj szczegółowe informacje na temat pomysłów na promocję, w tym rozpowszechnianie w mediach i komunikację, aby uzyskać opinie w czasie rzeczywistym.

Jeśli chcesz uzyskać opinie od osób spoza organizacji, w tym zainteresowanych klientów, utwórz zewnętrzną grupę usługi Yammer. W celu testowania różnych szczegółów promocji możesz przeprowadzać ankiety.

Po sfinalizowaniu oferty użyj wewnętrznej grupy usługi Yammer, aby uzyskać aprobatę od uczestników projektu. Usługa Yammer jest zintegrowana z programem SharePoint, dlatego wszystkie przekazywane materiały promocyjne można również rozpowszechniać i uzyskiwać do nich dostęp na niemal dowolnym urządzeniu.

Najważniejsze funkcje

  • Proś o opinie osoby z organizacji i spoza niej.

  • Uzyskaj dostęp do sieci wewnętrznej, aby szybko otrzymywać opinie i podejmować decyzje.

  • Szybko uzgadniaj szczegóły promocji.

Dowiedz się więcej

Zapoznaj się z usługą Yammer

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×