Powiązane tematy
×
Formuły i funkcje
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Formuły i funkcje

SUMA, funkcja

Funkcja SUMA dodaje wartości. Możesz dodawać pojedyncze wartości, odwołania do komórek lub zakresów lub połączenie tych wszystkich trzech typów wyrażeń.

Na przykład:

 • =SUMA(A2:A10) Dodaje wartości w komórkach A2:10.

 • =SUMA(A2:A10;C2:C10) Dodaje wartości w komórkach A2:10 oraz komórkach C2:C10.

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

SUMA(liczba1;[liczba2];...)

Nazwa argumentu

Opis

liczba1   

Wymagane

Pierwsza liczba, którą chcesz dodać. Liczbą może być na przykład 4, odwołanie do komórki, takie jak B6, lub zakres komórek, taki jak B2:B8.

liczba2–255   

Opcjonalnie

Druga liczba, którą chcesz dodać. W ten sposób możesz określić do 255 liczb.

W tej sekcji przedstawimy najważniejsze wskazówki dotyczące pracy z funkcją SUMA. Dużą część tych wskazówek można również stosować do pracy z innymi funkcjami.

Metoda =1+2 lub =A+B — mimo że można wprowadzić formułę =1+2+3 lub =A1+B1+C2 i uzyskać całkowicie dokładne wyniki, takie metody są podatne na błędy z kilku powodów:

 1. Literówki — załóżmy, że wprowadzasz znacznie więcej i/lub większe wartości, takie jak w następującym przykładzie:

  • =14598,93+65437,90+78496,23

  Następnie próbujesz sprawdzić, czy wprowadzone dane są poprawne. Znacznie łatwiej jest umieścić te wartości w osobnych komórkach i użyć formuły SUMA. Ponadto można sformatować wartości, gdy znajdują się w komórkach, aby były bardziej czytelne, niż gdy są częścią formuły.

  Zamiast używania ustalonych wartości w formułach użyj funkcji SUMA. Formuła w komórce D5 to =SUMA(D2:D4)
 2. Błędy #ARG! spowodowane odwołaniem do tekstu zamiast do liczb

  Jeśli korzystasz z formuły tego typu:

  • =A1+B1+C1 lub =A1+A2+A3

  Przykład nieprawidłowego konstruowania formuły. Formuła w komórce D2 to =A2+B2+C2

  Formuła może wygenerować błąd, jeśli w komórkach istnieją wartości nieliczbowe (tekst), które zwrócą błąd #ARG! . Funkcja SUMA zignoruje wartości tekstowe i zwróci sumę tylko wartości liczbowych.

  Prawidłowa budowa formuły. Zamiast =A2+B2+C2 formuła w komórce D2 to =SUMA(A2:C2)
 3. Błąd #ADR! spowodowany usunięciem wierszy lub kolumn

  Błąd #ADR! spowodowany przez usunięcie kolumny. Formuła zmieniła się na =A2+#ADR!+B2

  Jeśli usuniesz wiersz lub kolumnę, formuła nie zostanie zaktualizowana w celu wykluczenia usuniętego wiersza i zwróci błąd #ADR!, gdy funkcja SUMA zostałaby automatycznie zaktualizowana.

  Funkcja SUMA jest automatycznie dopasowywana dla wstawionych lub usuniętych wierszy i kolumn
 4. Formuły nie spowodują zaktualizowania odwołań podczas wstawiania wierszy lub kolumn

  Formuły =A+B+C nie zostaną zaktualizowane, gdy dodasz wiersze

  Jeśli wstawisz wiersz lub kolumnę, formuła nie zostanie zaktualizowana w celu uwzględnienia dodanego wiersza, podczas gdy funkcja SUMA jest automatycznie aktualizowana (o ile nie został przekroczony zakres odwołania formuły). Jest to szczególnie ważne, jeśli oczekiwane jest aktualizowanie formuły, a tak się nie stanie i spowoduje to powstanie niepełnych wyników, czego użytkownik może nie zauważyć.

  Przykład przedstawia automatyczne rozszerzanie formuły z =SUMA(A2:C2) na =SUMA(A2:D2) po wstawieniu kolumny
 5. Funkcja SUMA z odwołaniami do poszczególnych komórek w porównaniu do zakresów

  Użycie formuły typu:

  • =SUMA(A1;A2;A3;B1;B2;B3)

  jest równie podatne na błędy podczas wstawiania lub usuwania wierszy w zakresie objętym odwołaniem z tych samych powodów. Dużo lepiej użyć pojedynczych zakresów, takich jak:

  • =SUMA(A1:A3;B1:B3),

  które będą aktualizowane podczas dodawania lub usuwania wierszy.

 1. Chcę tylko dodać/odjąć/pomnożyć/podzielić liczby Obejrzyj tę serię klipów wideo: Podstawowe obliczenia w programie Excel lub Używanie programu Excel jako kalkulatora.

 2. Jak wyświetlić więcej/mniej miejsc dziesiętnych? Możesz zmienić format liczb. Zaznacz odpowiednią komórkę lub zakres i użyj klawiszy Ctrl+1, aby wyświetlić okno dialogowe Formatowanie komórek, a następnie kliknij kartę Liczby i wybierz odpowiedni format, pamiętając o określeniu liczby wyświetlanych miejsc dziesiętnych.

 3. Jak dodawać lub odejmować godziny? Możesz dodawać i odejmować godziny na kilka różnych sposobów. Aby na przykład otrzymać różnicę między godzinami 8:00 i 12:00 na potrzeby obliczania płac, należy od godziny zakończenia odjąć godzinę rozpoczęcia przy użyciu formuły =("12:00"-"8:00")*24. Program Excel oblicza godziny w postaci ułamków dnia, więc należy pamiętać o pomnożeniu przez 24, aby uzyskać całkowitą liczbę godzin. W pierwszym przykładzie za pomocą formuły =((B2-A2)+(D2-C2))*24 obliczyliśmy liczbę godzin od początku do końca pomniejszoną o przerwę obiadową (łącznie 8,5 godziny).

  Jeśli chcesz po prostu dodać godziny i minuty i wyświetlić je w ten sposób, możesz je zsumować bez mnożenia przez 24. Dlatego w drugim przykładzie użyliśmy formuły =SUMA(A6:C6), ponieważ potrzebna jest tylko łączna liczba godzin i minut na przydzielone zadania (5:36, czyli 5 godzin i 36 minut).

  Obliczanie godzin

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Dodawanie lub odejmowanie godzin

 4. Jak obliczyć różnicę między datami? Daty można dodawać i odejmować (podobnie jak godziny). Oto typowy przykład obliczania liczby dni między dwiema datami. To bardzo proste: =B2-A2. Podstawową zasadą obowiązującą podczas pracy z datami i godzinami jest rozpoczęcie od daty/godziny zakończenia, a następnie odjęcie daty/godziny rozpoczęcia.

  Obliczanie różnic między datami

  Aby uzyskać więcej sposobów pracy z datami, zobacz: Obliczanie różnicy między dwiema datami

 5. Jak zsumować tylko widoczne komórki? Czasami, gdy wiersze zostały ukryte ręcznie lub użyto Autofiltru do wyświetlania tylko określonych danych, chcemy zsumować tylko widoczne komórki. Można wtedy użyć funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE. Jeśli używasz wiersza sumy w tabeli programu Excel, dowolna funkcja wybrana z listy rozwijanej wiersza Suma zostanie automatycznie wprowadzona jako suma częściowa. Więcej informacji na temat sumowania danych w tabeli programu Excel.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w Społecznościach.

Zobacz też

Więcej informacji o funkcji SUMA

Funkcja SUMA.JEŻELI dodaje tylko wartości spełniające pojedyncze kryterium

Funkcja SUMA.WARUNKÓW dodaje tylko wartości spełniające wiele kryteriów

Funkcja LICZ.JEŻELI zlicza tylko wartości spełniające pojedyncze kryterium

Funkcja LICZ.WARUNKI zlicza tylko wartości, które spełniają wiele kryteriów

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Znajdowanie i poprawianie błędów w formułach

Funkcje matematyczne i trygonometryczne

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×