Zmena dátumu narodenia v konte Microsoft

Vzťahuje sa na: Konto Microsoft

Pre kontá dospelých (zahŕňa väčšinu ľudí vo väčšine oblastí)

  1. Prihláste sa v časti Vaše údaje na webovej lokalite konta Microsoft.
  2. Vyberte položku Upraviť dátum narodenia.
  3. Zmeňte svoj dátum narodenia a vyberte položku Uložiť.

Pre detské kontá alebo rodičov, ktorí menia dátum narodenia dieťaťa

Ak vaše dieťa je v požadovanom veku (vo väčšine oblastí je to od 13 rokov), bude sa musieť prihlásiť a aktualizovať svoj dátum narodenia samo pomocou postupu pre účet pre dospelých. Ak je dieťa mladšie, môžete to urobiť namiesto neho. Poznámka: Ak dátum narodenia dieťaťa nesprávne uvádza, že je dieťa plnoleté, bude ho musieť dieťa upraviť samo pomocou vyššie uvedeného postupu pre účet dospelého, ako keby išlo o správny vek.

  1. Pomocou rodičovského konta Microsoft sa prihláste do svojho konta na stránke family.microsoft.com.
  2. spodnej časti stránky Vaša rodina vybertepoložku Správa informácií o profile môjho dieťaťa.
  3. Na stránke Spravovať povolenia detského konta, ktoré chcete zmeniť, vyberte vpravo položku Upraviť osobné informácie dieťaťa a potom postupujte podľa pokynov.

Pomoc s overením veku nájdete v téme Rodičovský súhlas a detské kontá Microsoft.