Zmena dátumu narodenia v konte Microsoft

Vzťahuje sa na: Konto Microsoft

Spôsob aktualizácie konta Microsoft závisí od toho, či ste:

 • dospelá osoba,
 • dieťa nad zákonom stanovenou vekovou hranicou (13 rokov vo väčšine regiónov),
 • dieťa mladšie ako 13 rokov.

Rodičom ani dospelým s povolením na spravovanie konta dieťaťa sa nezobrazia možnosti aktualizácie dátumu narodenia dieťaťa, ak z dátumu narodenia vyplýva, že dieťa prekročilo zákonom stanovenú vekovú hranicu. Ak chcete aktualizovať dátum narodenia pre toto konto, dieťa sa musí prihlásiť pomocou vlastného konta a potom postupujte podľa pokynov v časti Kontá dospelých a kontá detí starších ako 13 rokov.

Kontá dospelých a kontá detí starších ako 13 rokov


Ak sa pokúšate zmeniť dátum narodenia dieťaťa staršieho ako 13 rokov, dieťa sa musí prihlásiť pomocou vlastného konta.

 1. Prejdite na lokalitu account.microsoft.comprihláste sa pomocou svojho konta Microsoft.
 2. Na navigačnom paneli v hornej časti stránky vyberte položku Vaše informácie.
 3. Na stránke Vaše informácie vyberte položku Upraviť dátum narodenia. 
  Keďže pristupujete k citlivým informáciám, môže sa zobraziť výzva na overenie vašej identity.
 4. Vykonajte zmeny a vyberte položku Uložiť.

Kontá detí mladších ako 13 rokov


Dátum narodenia dieťaťa mladšieho ako 13 rokov môže aktualizovať len rodič alebo iný dospelý s povolením na spravovanie konta dieťaťa.

 1. Pomocou konta Microsoft rodiča sa prihláste do svojho konta na lokalite family.microsoft.com.
 2. Prejdite nadol na koniec stránky Vaša rodinavyberte položku Správa informácií o profile môjho dieťaťa.
 3. Na stránke Správa povolení konta dieťaťa, ktoré chcete zmeniť, vyberte napravo položku Upraviť osobné informácie tohto dieťaťa a postupujte podľa pokynov.

Pomoc s overením veku nájdete v téme Rodičovský súhlas a detské kontá Microsoft.