Príbuzné témy
×
Úvodné informácie o Exceli
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Úvodné informácie o Exceli

Vloženie alebo odstránenie hárka

V Exceli môžete jednoducho vložiť, premenovať a odstrániť hárky zošita.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Vloženie hárka

 • Vyberte ikonu Nový hárok so znamienkom plus Vyberte možnosťv dolnej časti zošita.

 • Alebo vyberte položky Domov > Vložiť > Vložiť hárok.

  Vloženie buniek

Zmena názvu hárka

 • Názov hárka môžete rýchlo zmeniť dvojitým kliknutím na názov hárka na ušku hárka.

 • Alebo kliknite pravým tlačidlom myši na uško hárka, potom kliknite na položku Premenovať a zadajte nový názov.

Premiestnenie hárka

 • Ak chcete kartu premiestniť na koniec, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu Hárok a potom na položku Premiestniť alebo kopírovať > (premiestniť na koniec) > OK.

 • Prípadne kliknutím a potiahnutím tabulátora prejdite na ľubovoľné miesto.

Odstránenie hárka

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na uško hárka a vyberte položku OdstrániťOdstrániť.

 • Alebo vyberte hárok a potom položky Domov > Odstrániť > Odstrániť hárok.

  Delete

Poznámka: Predvolene sa ušká hárkov zobrazujú. Ak sa nezobrazujú, kliknite na položky Možnosti > Rozšírené > Zobraziť možnosti pre tento zošit > Zobraziť ušká hárka.

Ak chcete vložiť nový hárok, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete rýchlo vložiť nový hárok za existujúce hárky, kliknite na kartu Vložiť hárok v dolnej časti obrazovky.

  Sheet tabs

 • Ak chcete vložiť nový hárok pred existujúci hárok, vyberte existujúci hárok, na karte Domov kliknite v skupine Bunky na položku Vložiť a potom kliknite na položku Vložiť hárok.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Tip: Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom na uško existujúceho hárka a potom kliknúť na položku Vložiť. Na karte Všeobecné kliknite na položku Hárok a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak chcete zmeniť poradie hárkov v zošite, kliknite na kartu hárka, ktorý chcete premiestniť, a presuňte ho na požadované umiestnenie.

Čo vás zaujíma?

Vloženie viacerých hárkov súčasne

 1. Podržte stlačený kláves SHIFT a potom vyberte taký počet existujúcich ušiek hárkov, koľko nových hárkov chcete vložiť do otvoreného zošita.

  Ak chcete vložiť napríklad tri nové hárky, vyberte tri ušká existujúcich hárkov.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Bunky na položku Vložiť a potom kliknite na položku Vložiť hárok.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Tip: Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na vybraté ušká hárkov a potom kliknúť na položku Vložiť. Na karte Všeobecné kliknite na položku Hárok a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Ak chcete zmeniť poradie hárkov v zošite, kliknite na kartu hárka, ktorý chcete premiestniť, a presuňte ho na požadované umiestnenie.

Zmena predvoleného počtu hárkov v novom zošite

 1. Kliknite na kartu Súbor.

  Tlačidlo Microsoft Backstage a jeho umiestnenie

  Ďalšie informácie o tlačidle Microsoft Backstage nájdete v téme Čo je zobrazenie Backstage a kde sa nachádza.

 2. V časti Excel kliknite na položku Možnosti.

 3. Zadajte v kategórii Všeobecné, v časti Pri vytváraní nových zošitov do poľa Zahrnúť tento počet pracovných hárkov počet hárkov, ktoré chcete, aby sa predvolene zobrazovali v novovytvorenom zošite.

 4. Kliknutím na ľubovoľnú inú kartu sa vráťte k svojmu súboru.

Vloženie nového hárka založeného na vlastnej šablóne

 1. V prípade potreby vytvorte šablónu hárka, na ktorej má byť založený nový hárok.

  Vytvorenie šablóny hárka

  1. Vyberte hárok, ktorý chcete použiť ako šablónu.

  2. Kliknite na kartu Súbor.

  3. V časti Informácie kliknite na položku Uložiť ako.

  4. Do poľa Názov súboru zadajte názov šablóny hárka.

   • Ak chcete vytvoriť vlastnú šablónu hárka, zadajte názov súboru, ktorý chcete používať.

   • Ak chcete vytvoriť predvolená šablóna hárka, zadajte hárok.

    Poznámka: Vlastné šablóny sa automaticky ukladajú do priečinka Šablóny. Predvolená šablóna hárka s názvom sheet.xltx alebo sheet.xltm by mala byť uložená v priečinku XLStart, ktorý je zvyčajne v umiestnení C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\XLStart.

  5. Vykonajte jeden z týchto krokov:

   • V počítači s Windowsom Vista kliknite v zozname na položku Šablóna programu Excel alebo Šablóna programu Excel podporujúca makrá.

   • V počítači s Microsoft Windowsom XP kliknite v poli Typ súboru na položku Šablóna programu Excel alebo Šablóna programu Excel podporujúca makrá.

  6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na uško hárka a potom kliknite na položku Vložiť.

 3. Dvakrát kliknite na šablónu pre požadovaný typ hárka.

Zmena názvu hárka

 1. Na paneli ušiek hárkov kliknite pravým tlačidlom na uško hárka, ktorý chcete premenovať, a potom kliknite na položku Premenovať hárok.

  Karty hárkov s vybratým hárkom Hárok2

 2. Vyberte aktuálny názov a potom zadajte nový názov.

  Tip: Pri tlači hárka môžete vložiť názov hárka.

  Tlač názvov hárkov

  1. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Hlavička a päta.

  2. V zobrazení rozloženia strany kliknite na miesto, kde sa má zobraziť názov hárka.

  3. V skupine Hlavička a päta – prvky kliknite na tlačidlo Názov hárka Vzhľad tlačidla.

Odstránenie hárkov

 1. Vyberte všetky hárky, ktoré chcete odstrániť.

  Tip: Ak vyberiete viaceré hárky, v záhlaví okna v hornej časti hárka sa zobrazí položka [skupina]. Ak chcete zrušiť výber viacerých hárkov v zošite, kliknite na ľubovoľný nevybratý hárok. Ak sa nezobrazuje žiadny nevybratý hárok, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu vybratého hárka a potom v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Oddeliť hárky.

 2. Na karte Domov v skupine Bunky kliknite na šípku vedľa položky Odstrániť a potom kliknite na položku Odstrániť hárok.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Tip: Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na uško hárka alebo na uško ľubovoľné vybratých hárkov, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknúť na príkaz Odstrániť hárok.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community alebo získať podporu v komunitách.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×