Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Innan du börjar kontrollerar du att din PC eller Mac uppfyller systemkraven.

Om du installerar om Microsoft 365 har du redan löst in en produktnyckel, eller om du installerar Microsoft 365på jobbet eller i skolan och vet att du har en licens, går du till avsnittet Logga in för att ladda ned och installera Office.

Om det här är första gången du installerar Microsoft 365 kan du ha några förinstallationssteg att gå efter först. Expandera avsnittet Läs mer nedan för mer information.

Om du installerar Microsoft 365 för första gången, kan du behöva slutföra några förinstallerings steg för att följa en annan procedur som indikeras av uppföljaren. Vad du behöver göra beror på om ditt exemplar av Microsoft 365 är en Office för hemmet- eller Office för företag-produkt samt om du har en produktnyckel som du fortfarande behöver lösa in, ett befintligt konto som är kopplat till Microsoft 365 eller en tilldelad licens.

Microsoft 365 för hemmet

Om du har en Office för hemmet-produkt och det följde med en produktnyckel* måste du lösa in din produktnyckel innan du installerar för första gången (eller delar det om du har Microsoft 365 Family).

Gå till office.com/setup och logga in med ett befintligt eller nytt Microsoft-konto och ange sedan din produktnyckel för att lösa in det*. När du löser in produktnyckeln läggs ditt Microsoft-konto till i Microsoft 365, och du behöver bara göra detta en gång. Om du förnyar en Microsoft 365-prenumeration med en ny produktnyckel använder du samma Microsoft-konto som du hade kopplat till den utgångna versionen av prenumerationen.

Tips: När detta är gjort och du vill installera eller installera om Microsoft 365 kan du gå direkt till nästa avsnitt, Logga in för att ladda ner Office, och välja fliken för hjälp med installation på en PC eller Mac. Logga in med samma Microsoft-konto som du använde för att lösa in produktnyckeln på office.com/setup.

Microsoft 365   för företag

Om ditt Office för företag -prenumeration innehåller skrivbordsversionen av Microsoft 365-programmen visas inte ett alternativ för att installera om inte någon i din organisation har tilldelat en licens till dig.

Läs hur du kontrollerar detta i Vilken Microsoft 365-företagsprodukt eller -licens har jag? Om du är Microsoft 365-administratör med ansvar för att tilldela licenser till personer inom organisationen går du i stället till Tilldela licenser till användare.

När du har kontrollerat att du har en licens kan du när du vill installera eller installera om Microsoft 365 gå direkt till avsnittet nedan, Logga in för att ladda ned Office, och välja fliken för anvisningar för att installera på en PC eller Mac. Du loggar in med ditt arbets- eller skolkonto för dessa versioner av Microsoft 365.

Vad du ska göra om du inte har en produktnyckel

Vissa versioner av Microsoft 365, till exempel Office Professional Plus 2021, Office Standard 2021 eller ett fristående program som Word 2021 eller Project 2021, har inte något tillhörande Microsoft-konto eller arbets- eller skolkonto.

Hur du installerar dessa versioner kan vara olika beroende på om du har fått Microsoft 365 på något av följande sätt:

Rabattprogram för arbetsplats:
Du har köpt Microsoft 365 för personlig användning via ditt företags förmånsprogram och har en produktnyckel, se Installera Office via Programmet arbetsplatsrabatt.

Volymlicensversioner:
IT-avdelningar kan använda en annan metod vid installation av Microsoft 365 för personer i organisationen. Kontakta IT-avdelningen för hjälp med installationen.

Tredjepartssäljare:
Du har köpt Microsoft 365 från tredje part och du har problem med produktnyckeln.

Logga in för att ladda ned och installera Microsoft 365

Tips: Få teknisk expertis med Business Assist. Kontakta våra rådgivare för småföretag för att få hjälp med att få Microsoft 365-produkter att fungera för dig och alla i ditt företag. Läs mer.

Logga in för att ladda ned Microsoft 365

 1. Gå till www.office.com och välj Logga in om du inte redan är inloggad.

  Obs!: Om du använder Microsoft 365 som drivs av 21 Vianet loggar du in med ditt arbets- eller skolkonto på login.partner.microsoftonline.cn

  Om du använder Microsoft 365 Tyskland loggar du in med ditt arbets- eller skolkonto på portal.office.de.

 2. Logga in med det konto som du kopplade till den här versionen av Microsoft 365. Det kan vara ett Microsoft-konto, ett arbets- eller skolkonto. Jag har glömt kontot jag använder med Office

 3. Efter att ha loggat in, följ de steg som matchar den typen av konto du har loggat in med.

  Du har loggat in med ett Microsoft-konto
  Rad

  1. På startsidan för Microsoft 365 väljer du Installera Office.

   Skärmbild av Office.com-startsidan efter inloggning
  2. Välj Installera (eller beroende på vilken version du har, Installera Office>).

  Du har loggat in med ett konto för arbetet eller skolan
  Rad

  1. På startsidan väljer du Installera Office (om du har angett en annan startsida går du till aka.ms/office-install.)

   Meddelanden: 

   Skärmbild av Office.com vid inloggning med ett arbets- eller skolkonto
  2. Välj Office 365-appar för att starta installationen.

  64-bitarsversionen installeras som standard om inte Microsoft 365 upptäcker att du redan har en 32-bitarsversion av Microsoft 365 (eller en fristående Microsoft 365-app som Project eller Visio) installerad. Då installeras 32-bitarsversionen av Microsoft 365 i stället.

  Om du vill byta från en 32-bitarsversion till en 64-bitarsversion eller tvärtom måste du först avinstalleraMicrosoft 365 (inklusive alla fristående Microsoft 365 appar som du har, till exempel Project av Visio ). När avinstallationen är klar loggar du in igen på www.office.com och väljer Andra installationsalternativ, väljer språk och version du vill använda (64- eller 32-bitars) och sedan Installera. (Se Installera Visio eller Installera Project om du behöver installera om de fristående programmen.)

  Meddelanden: 

 4. Då slutförs nedladdningen av Microsoft 365 till din enhet. Följ anvisningarna i avsnittet ”Installera Microsoft 365” nedan för att slutföra installationen.

  Tips:  Ser du inte ett installationsalternativ när du loggat in? Det kan ha uppstått ett problem med ditt konto. Välj Behöver du hjälp? ovan och läs lösningarna under Kontofrågor.

Installera Office

 1. Beroende på vilken webbläsare du använder klickar du på Kör (i Microsoft Edge eller Internet Explorer), Installera (i Chrome) eller Spara fil (i Firefox).

  Om du ser User Account Control frågan Tillåter du att den här appen att göra ändringar på din enhet? Klicka på Ja.

  Installationen startas.

  Statusdialogrutan som visas när Office installeras

 2. Installationen är klar när du ser meddelandet, "Allt är klart! Office har installerats nu!" och en animering spelas upp som visar var du hittar Microsoft 365-programmen på din dator. Välj Stäng.

  Office är installerat. Välj Stäng

Har du installations- eller inloggningsproblem?

Tips: Du kan ladda ned och installera Support- och återställningsassistenten för Office 365 för att hjälpa dig med installationsproblem för Microsoft 365 på en PC. Mer information finns i Om Support- och återställningsassistent för Microsoft.

Om du har problem med installationen, till exempel att Microsoft 365 tar lång tid att installera, prova Behöver du hjälp? där det finns en lista över vanliga problem.

Aktivera Microsoft 365

 1. Öppna ett Microsoft 365-program genom att klicka på knappen Start (längst ned till vänster på skärmen) och ange namnet på ett Microsoft 365-program som till exempel Word.

  Om du har Windows 8.1 eller 8.0 skriver du namnet på ett Microsoft 365-program i Start-skärmen. Kan du inte hitta Office-programmen?

 2. Välj ikonen i sökresultatet för att öppna Microsoft 365-programmet.

 3. Godkänn licensavtalet när Microsoft 365-programmet öppnas. Microsoft 365 är aktiverad och klar att användas.

  Obs!: Aktiveringsguiden visas om du har problem med att aktivera Microsoft 365. Följ anvisningarna i guiden för att slutföra aktiveringen av Microsoft 365.

Logga in och installera Microsoft 365

 1. Gå till www.office.com och välj Logga in om du inte redan är inloggad.

  Obs!: Om du använder Microsoft 365 som drivs av 21 Vianet loggar du in med ditt arbets- eller skolkonto på login.partner.microsoftonline.cn

  Om du använder Microsoft 365 Tyskland loggar du in med ditt arbets- eller skolkonto på portal.office.de.

 2. Logga in med det konto som du kopplade till den här versionen av Microsoft 365. Det kan vara ett Microsoft-konto, ett arbets- eller skolkonto. Jag har glömt kontot jag använder med Office

 3. Efter att ha loggat in, följ de steg som matchar den typen av konto du har loggat in med.

  Du har loggat in med ett Microsoft-konto
  Rad

  • Välj Microsoft 365Installera Office på startsidan för för att starta nedladdningen.

   Skärmbild av Office.com-startsidan efter inloggning

  Du har loggat in med ett konto för arbetet eller skolan
  Rad

  1. På startsidan i Microsoft 365 väljer du Installera Office (om du har angett en annan startsida går du till aka.ms/office-install.)

   Meddelanden: 

   Skärmbild av Office.com vid inloggning med ett arbets- eller skolkonto
  2. Välj Office 365-appar för att starta nedladdningen.

  Obs!:  Ser du inte ett installationsalternativ när du loggat in? Ditt konto kan ha ett problem. Välj Behöver du hjälp? ovan och läs de problem som listas i avsnittet Kontofrågor.

 4. Följ anvisningarna nedan för att slutföra installationen av Microsoft 365-appar.

Installera Microsoft 365

 1. När nedladdningen är klar, öppna Finder och gå till Hämtade filer och dubbelklicka på Microsoft Office installer.pkg (namnet kan variera något).

  Ikonen Hämtningsbara filer i Dock visar installationspaketet för Office 365

  Tips: Om du ser ett felmeddelande som säger att Microsoft Office installer.pkg inte kan öppnas eftersom det kommer från en oidentifierade utvecklare, vänta 10 sekunder och flytta sedan den nedladdade filen till skrivbordet. Håll ned CTRL + klicka på filen för att starta installationsprogrammet.

 2. På den första installationsskärmen väljer du Fortsätt för att starta installationen.

  Den första installationsskärmen på Mac 2016 med "Fortsätt" markerat
 3. Läs licensavtalet och klicka sedan på Fortsätt.

 4. Acceptera licensavtalet genom att välja Godkänn.

 5. Välj hur du vill installera Microsoft 365 och klicka på Fortsätt.

 6. Granska diskutrymmeskraven eller ändra installationsplats och klicka sedan på Installera.

  Obs!: Om du bara vill installera vissa Microsoft 365-program och inte hela serien klickar du på knappen Anpassa och avmarkerar de program som du inte vill installera.

 7. Ange ditt lösenord för Mac-inloggning, om du uppmanas till det, och klicka sedan på Installera programvara. (Det är lösenordet du använder när du loggar in på din Mac-dator.)

  Ange administratörslösenordet för att starta installationen
 8. Programvaran börjar installeras. Klicka på Stäng när installationen är klar. Om Microsoft 365-installationen misslyckas kan du läsa mer i Så här gör du om det inte går att installera eller aktivera Office för Mac.

  Den sista sidan i installationen, som visar att installationen har slutförts.

Starta en Office för Microsoft 365 för Mac-app och inled aktiveringsprocessen

 1. Klicka på ikonen för startfönstret i dockan, så visas alla dina appar.

  Startfönsterknappen visas i dockan
 2. Klicka på Microsoft Word -ikonen i startfönstret.

  Microsoft Word-ikonen visas i en delvy av startfönstret
 3. Fönstret Nyheter öppnas automatiskt när du startar Word Word. Klicka på Kom igång för att starta aktiveringen. Om du behöver hjälp med att aktivera Microsoft 365 kan du läsa Aktivera Office för Mac. Om Microsoft 365-aktiveringen misslyckas kan du läsa mer i Så här gör du om det inte går att installera eller aktivera Office för Mac.

  Starta aktiveringen av Word 2016 för Mac

Installationsanteckningar

Installationsanteckningar

Hur fäster jag Microsoft 365 -programikoner på dock?

 1. Gå till Finder > Program och öppna det Office-program du vill använda.

 2. Ctrl+klicka eller högerklicka på programikonen i Dock och välj Alternativ > Behåll i Dock.

Kan jag installera Microsoft 365 på min iPhone eller iPad?

Ja, läs Installera och konfigurera Office på en iPhone eller iPad och konfigurera e-post på en iOS-enhet (iPhone eller iPad).

Vanliga frågor och svar om inloggning och installation

Följande är några vanliga problem och frågor vid installation av Microsoft 365.

Tips: Ser du inte ditt problem listat? Prova Felsök Office-installation för ytterligare problem och deras möjliga lösningar.

Kontofrågor:

Innan du kan installera Microsoft 365 eller Office 2021 måste du koppla det till ett Microsoft-konto eller ett arbets- eller skolkonto.

Om du har en Office för hemmet-produkt och köpte Microsoft 365 online eller i en butik, men inte har ett Microsoft-konto, kan det hända att inte har löst in din produktnyckel ännu (om du fick en), eller att du hoppade över steget att länka köpet till ett konto. Gör så här om du vill länka ett konto till Microsoft 365.

För produkter som hör till gruppen Office för hemmabruk går du till office.com/setup och skapar ett nytt Microsoft-konto eller loggar in med ett befintligt konto. Sedan följer du anvisningarna på sidan och anger produktnyckeln (om du har en sådan). Ditt konto har kopplats till Microsoft 365 när du ser sidan Mitt Office-konto följt av e-postadressen för ditt Microsoft-konto, och en knapp för att installera Microsoft 365. Välj flikarna PC eller Mac ovan om du behöver hjälp med resten av installationen.

Skärmbild av sidan Installera för Mitt konto

Om Microsoft-kontot, eller skol-/arbetskontot, inte fungerar kan du läsa Jag har glömt användarnamnet eller lösenordet för kontot jag använder med Office.

Om du har loggat in med ditt arbets- eller skolkonto och du inte ser något alternativ på startsidan för Microsoft 365 för att installera skrivbordsprogrammen går du i stället direkt till sidan för Microsoft 365-programvara. Välj vilket språk och vilken bitversion du vill använda (PC-användare kan välja mellan 32-bitars och 64-bitars) och klicka sedan på Installera. Läs Steg 2 och 3 på flikarna ovan för PC eller Mac om du behöver hjälp med resten av installationen.

Meddelanden: 

Om du fortfarande inte ser något alternativ för att installera Microsoft 365 på sidan för Microsoft 365-programvara är det möjligt att din administratör inte har tilldelat någon licens till dig. Ta reda på om du har en licens för att installera Office.

Om du är elev eller lärare och institutionen inte har gett dig en licens kan du ta reda på om du är berättigad till Skaffa Microsoft 365 kostnadsfritt.

Om du försöker logga in med ditt arbets- eller skolkonto på www.office.com och din inloggning blockeras beror det förmodligen på att din Microsoft 365-administratör har konfigurerat en säkerhetsprincip som hindrar dig från att logga in på den platsen.

Försök installera Microsoft 365 genom att logga in direkt på sidan för Microsoft 365-programvara istället. Välj vilket språk och vilken bitversion du vill använda (PC-användare kan välja mellan 32-bitars och 64-bitars) och klicka sedan på Installera. Läs Steg 2 och 3 på flikarna ovan för PC eller Mac om du behöver hjälp med resten av installationen.

Meddelanden: 

Kontakta administratören om du fortfarande inte kan logga in.

Produktnyckel, köpa och installera äldre versioner av Microsoft 365:

Inte alla versioner av Microsoft 365 har en nyckel, men om din har det måste du lösa in den innan du kan installera Microsoft 365. Gå till office.com/setup och logga in med ett befintligt Microsoft-konto eller skapa ett nytt. Ange sedan produktnyckeln. Följ de återstående instruktionerna för att slutföra länkningen av ditt Microsoft-konto till den här versionen av Microsoft 365.

Saknar du produktnyckel eller är osäker på om du behöver en? Se Använda produktnycklar med Office.

Stegen i den här artikeln förutsätter att du har Microsoft 365 eller Office 2021 och att du är redo att installera eller ominstallera det. Har du inte senaste versionen än?

Köp eller prova Microsoft 365

Lär dig mer om skillnaderna mellan Microsoft 365 och icke-prenumererade versioner.

Installationshjälp för äldre Microsoft 365-versioner:

Installationsfrågor eller fel under installationen

Endast för Microsoft 365 prenumerationer: Du kan installera Microsoft 365 på alla dina enheter och vara inloggad på upp till fem på samma gång. Mer information finns i Så här fungerar inloggning i Microsoft 365.

Om du har Microsoft 365 Family kan du också dela din Microsoft 365 Family-prenumeration med upp till fem familjemedlemmar eller andra personer. Varje person kan installera Microsoft 365 på alla kontaktens enheter och vara inloggad till fem på samma gång.

För engångsköp av Microsoft 365, till exempel Office Home & StudentOffice Home & Business eller Office Professional:  Du kan installera dessa icke-prenumerationsversioner av Microsoft 365 på bara en dator. Du kan dock överföra Microsoft 365 till en annan dator som tillhör dig om du stöter på ett maskinvarufel eller om du köper en ny dator. Mer information finns i Microsofts licensvillkor.

När du installerar Microsoft 365 på en dator måste du vara administratör på datorn där du vill installera Microsoft 365. Om du är osäker kan du läsa Kontrollera om du har lokal administratörsbehörighet för att installera Office.

Om du har köpt en fristående version av ett Microsoft 365-program, till exempel Visio eller Word, installerar du vanligtvis på samma sätt som du installerar Microsoft 365-programsviten. Logga in på www.office.com med ditt Microsoft-konto eller arbets- eller skolkonto och välj Installera för den fristående produkten.

Om du har en prenumeration på Project Online Professional, Project Online Premium eller Visio Pro för Microsoft 365 läser du Installera Project, eller Installera Visio för stegen för att installera de appar som ingår i dessa prenumerationer.

Microsoft 365-programmen är tillgängliga att installera på din iPhone och iPad, Android-enhet eller Windows-telefon och -surfplatta. Se Konfigurera Office-program och e-post på en mobil enhet.

Om Microsoft 365 verkar ta mycket lång tid att installera kan det bero på problem med Internetanslutningen, brandväggen eller antivirusprogrammet. För möjliga lösningar, se Office tar lång tid att installera.

Det kan också ta lång tid att installera Microsoft 365 på grund av att Internetanslutningen är långsam (till exempel en fjärranslutning). Om du inte har en bra anslutning installerar du Microsoft 365 med hjälp av Använd Offline-installationsprogrammet för Office.

Microsoft 365 installerar inte: Datorn måste köra ett operativsystem som stöds för att installera OfficeMicrosoft 365. Du hittar en lista över vilka system som stöds på sidan systemkrav . Installationen kan till exempel misslyckas om du försöker installera Microsoft 365 på en dator som kör operativsystemet Windows Vista eller Windows XP. Om datorn inte kan installera den fullständiga skrivbordsversionen av Microsoft 365 kan du prova de kostnadsfria Office Online-apparna med din skrivbordswebbläsare.

Jag fick ett felmeddelande: Om du fick ett felmeddelande medan du installerade Microsoft 365 och det innehåller en Mer information-länk klickar du på länken för att få information om hur du felsöker det specifika felet. Om det inte fanns en länk läser du Felsök installationen av Office.

Jag fick meddelandet Operativsystemet stöds inte: Om du fick felmeddelandet Operativsystemet stöds inte försöker du kanske installera Microsoft 365 på en enhet som inte stöds. Du kanske försöker installera Mac-versionen av Microsoft 365 på en PC eller vice versa, eller försöker installera Microsoft 365 på en Chromebook eller annan mobil enhet. Läs mer i Felet Operativsystemet stöds inte när du installerar Office eller Konfigurera Office-program och e-post på en mobil enhet.

Hjälp med specifika program och hjälp för Microsoft 365-administratörer:

Mer information om hur du laddar ned skrivbordsversionen av OneNote 2016 finns i OneNote saknas efter installation av Office 2019 eller Microsoft 365.

Om Microsoft 365 är installerat, men du behöver hjälp med Microsoft 365grundläggande uppgifter i Office eller vill lära dig hur du utför en viss aktivitet, till exempel skriva ut ett dokument, skapa ett konto i Outlook eller använder funktionen VLOOKUP i Excel, gå till början av den här sidan och välj Program eller Lär dig Office.

Du kan också skriva vad du söker med hjälp av sökfältet i det övre högra hörnet.

Om du är Microsoft 365-administratör för ett Office för företag-abonnemang kan användare i organisationen bara installera Microsoft 365 med hjälp av anvisningarna i det här avsnittet så länge abonnemanget innehåller skrivbordsversionen av Microsoft 365 samt att du har tilldelat användaren en licens och gett behörighet att installera Microsoft 365 (Hantera inställningar för nedladdning av programvara i Microsoft 365).

Mer information om hur du delar ut licenser finns i Tilldela användare licenser i Microsoft 365 för företag.

Om du har slut på licenser och måste köpa fler finns information i Köpa licenser för din Microsoft 365 för företag-prenumeration.

Kontakta Microsoft

Om du inte lyckades lösa problemet kan du kontakta Microsoft-supporten.

Tips: Om du är småföretagsägare och vill ha mer information om hur du konfigurerar Microsoft 365 kan du gå till Hjälp och utbildning för Small Business.

Rekommenderade artiklar

Ladda ned och installera eller ominstallera Office 2019, Office 2016 eller Office 2013

Så här använder du appen Datorhälsokontroll

Jag har glömt kontot jag använder med Office

Ändra från en 32-bitarsversion till en 64-bitarsversion eller tvärtom

Aktivera Windows

Åtgärda problem med Bluetooth i Windows

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×