หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

หมายเหตุ: บางผลิตภัณฑ์อาจไม่พร้อมให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

เพื่อให้ Surface Pro 3 ของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการอัปเดต Surface ล่าสุด

วิธีรับการอัปเดต

การอัปเดต Surface จะเผยแพร่เป็นระยะๆ ไม่ใช่ว่า Surface ทุกเครื่องจะได้รับการอัปเดตในเวลาเดียวกัน แต่จะส่งไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง ถ้าคุณยังไม่ได้รับการอัปเดตก่อนหน้านี้ คุณสามารถอัปเดตด้วยตนเองได้โดยทำตามขั้นตอนที่ ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมและเฟิร์มแวร์สำหรับ Surface 

คุณสามารถตรวจสอบสถานภาพของโปรแกรมควบคุมและเฟิร์มแวร์ Surface ของคุณโดยใช้แอป Surface

เปิดแอป Surface

 1. ในแอป Surface ให้ขยายความช่วยเหลือและการสนับสนุนเพื่อตรวจสอบว่าสถานะการอัปเดตเป็น “คุณอัปเดตแล้ว” หรือเป็นอย่างอื่น

 2. ถ้าจำเป็น ให้เลือกตัวเลือกเพื่ออัปเดตอุปกรณ์

  หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ติดตั้งแอป Surface คุณสามารถดาวน์โหลดแอป Surface จาก Microsoft Store เมื่อดาวน์โหลดแล้ว ให้เลือกเริ่มต้น ค้นหา Surface จากนั้นเลือกแอปจากรายการผลลัพธ์

หมายเหตุ: 

 • การอัปเดตเฟิร์มแวร์ไม่สามารถถอนการติดตั้งหรือแปลงกลับเป็นเวอร์ชันก่อนหน้าได้

 • เมื่อคุณติดตั้งการอัปเดตล่าสุด คุณจะได้รับการอัปเดตก่อนหน้านี้ทั้งหมดด้วย หาก Surface ของคุณยังไม่มีการอัปเดตนั้น เฉพาะการอัปเดตที่ใช้กับ Surface เท่านั้นที่จะถูกดาวน์โหลดและติดตั้ง

 • หลังจากติดตั้งการอัปเดตแล้ว ให้รีสตาร์ตอุปกรณ์ของคุณเพื่อดําเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อต้องการรีสตาร์ตอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก เริ่มต้น แล้วเลือก เปิด/ปิดเครื่อง > รีสตาร์ต

การปรับปรุงและการแก้ไขในการอัปเดต

การอัปเดตประจำเดือนกรกฎาคม 2019

เผยแพร่วันที่ 11 กรกฎาคม

การอัปเดตต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ Surface Pro 3 ทั้งหมดที่ใช้งานการปรับปรุง Windows 10 เดือนเมษายน 2561 เวอร์ชัน 1803 หรือสูงกว่า:

ชื่อประวัติ Windows Update

ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

Surface – เฟิร์มแวร์ – 3.11.2650.0

Surface UEFI – เฟิร์มแวร์

 • 3.11.2650.0 แก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยของ Microsoft 190013

เผยแพร่วันที่ 16 พฤษภาคม

การอัปเดตต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ Surface Pro 3 ทั้งหมดที่ใช้งานการปรับปรุง Windows 10 เดือนพฤษภาคม 2562 เวอร์ชัน 1903 หรือสูงกว่า:

ชื่อประวัติ Windows Update

ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

Marvell Semiconductor, Inc. – Bluetooth - 15.68.9127.58

อะแดปเตอร์วิทยุ Bluetooth Marvell AVASTAR – Bluetooth

 • 15.68.9127.58 ปรับปรุงความปลอดภัยของระบบ

Marvell Semiconductor, Inc. – Net -15.68.9127.58

ตัวควบคุมเครือข่ายไร้สาย-AC Marvell AVASTAR – อะแดปเตอร์เครือข่าย

 • 15.68.9127.58 ปรับปรุงความปลอดภัยของระบบ

เผยแพร่วันที่ 7 มีนาคม

การอัปเดตต่อไปนี้จะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ Surface Pro 3 ในการปรับปรุง Windows 10 เดือนเมษายน 2561 เวอร์ชัน 1803 หรือสูงกว่า:

ชื่อประวัติ Windows Update

ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

Surface – ระบบ – 2.0.1450.0

Surface Integration – ระบบ

 • 2.0.1450.0 ปรับปรุงความเสถียรของระบบและเตรียมพร้อมสำหรับการอัปเดตในอนาคต

Surface – เฟิร์มแวร์ – 38.16.85.0

เฟิร์มแวร์ตัวควบคุมแบบฝังตัวสำหรับ Surface – เฟิร์มแวร์

 • 38.16.85.0 ปรับปรุงความเสถียรของแบตเตอรี่

เผยแพร่วันที่ 15 พฤศจิกายน

การอัปเดตต่อไปนี้จะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ Surface Pro 3 ในการอัปเดต Windows 10 สำหรับนักสร้างสรรค์ เวอร์ชัน 1703 หรือสูงกว่า

ชื่อประวัติ Windows Update

ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

Surface – ระบบ – 2.0.1360.0

Surface Integration – ระบบ

 • 2.0.1630.0 ช่วยเพิ่มความเสถียรของระบบและช่วยรับรองว่าการอัปเดตในอนาคตจะราบรื่นบนอุปกรณ์ของคุณ

เผยแพร่วันที่ 7 พฤศจิกายน

การอัปเดตต่อไปนี้จะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ Surface Pro 3 ในการอัปเดต Windows 10 สำหรับนักสร้างสรรค์ เวอร์ชัน 1703 หรือสูงกว่า

ชื่อประวัติ Windows Update

ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

Surface – ระบบ – 2.0.1360.0

Surface Integration – ระบบ

 • 2.0.1630.0 ปรับปรุงความเสถียรของระบบและแก้ไขสถานะข้อผิดพลาดของตัวจัดการอุปกรณ์

Marvell Semiconductor, Inc. – Bluetooth – 15.68.9125.57

อะแดปเตอร์วิทยุ Bluetooth Marvell AVASTAR – Bluetooth

 • 15.68.9125.57 ปรับปรุงความปลอดภัยของระบบ

Marvell Semiconductor, Inc. – Net – 15.68.9125.57

ตัวควบคุมเครือข่ายไร้สาย-AC Marvell AVASTAR – อะแดปเตอร์เครือข่าย

 • 15.68.9125.57 ปรับปรุงความปลอดภัยของระบบ

เผยแพร่วันที่ 10 กันยายน

การอัปเดตต่อไปนี้จะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ Surface Pro 3 ในการอัปเดต Windows 10 สำหรับนักสร้างสรรค์ รุ่น 1703 หรือสูงกว่า

ชื่อประวัติ Windows Update

ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

Surface – เฟิร์มแวร์ – 3.11.2550.0

Surface UEFI – เฟิร์มแวร์

 • 3.11.2550.0 ปรับปรุงความเสถียรของแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มีการใช้งาน

Surface – เฟิร์มแวร์ – 38.14.80.0

เฟิร์มแวร์ตัวควบคุมแบบฝังตัวสำหรับ Surface – เฟิร์มแวร์

 • 38.14.80.0 ปรับปรุงความเสถียรของแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มีการใช้งาน

Surface – ระบบ – 2.0.1350.0

Surface Integration – อุปกรณ์ของระบบ

 • 2.0.1350.0 ปรับปรุงความเสถียรของแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มีการใช้งาน

เผยแพร่วันที่ 7 สิงหาคม

การอัปเดตต่อไปนี้จะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ Surface Pro 3 ในการอัปเดต Windows 10 สำหรับนักสร้างสรรค์ รุ่น 1703 หรือสูงกว่า  

ชื่อประวัติ Windows Update

ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

Surface – เฟิร์มแวร์ – 3.11.2450.0

Surface UEFI – เฟิร์มแวร์

 • 3.11.2450.0 แก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยของ Microsoft 180012และ180013

เผยแพร่วันที่ 20 กุมภาพันธ์

การอัปเดตต่อไปนี้พร้อมให้บริการสำหรับอุปกรณ์ Surface Pro 3 ทั้งหมด:

ชื่อประวัติ Windows Update

ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

Surface – เฟิร์มแวร์ – 3.11.2350.0

Surface UEFI – เฟิร์มแวร์

 • 3.11.2350.0 แก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยของ Microsoft 180002

เผยแพร่วันที่ 17 ตุลาคม

การอัปเดตต่อไปนี้พร้อมให้บริการสำหรับอุปกรณ์ Surface Pro 3 ที่ใช้ Windows 10:

ชื่อประวัติ Windows Update

ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

Realtek Semiconductor Corp –สื่อ – 6.0.1.8125

Realtek High Definition Audio(SST) – เสียง วิดีโอ และตัวควบคุมเกม

 • 6.0.1.8125 ปรับปรุงอายุแบตเตอรี่ในขณะที่อุปกรณ์อยู่ในโหมดสแตนด์บายที่รักษาการเชื่อมต่อ

Realtek Semiconductor Corp – USB – 10.0.15063.31236

ตัวอ่านการ์ด Realtek USB 3.0 – ตัวควบคุม Universal Serial Bus

 • 10.0.15063.31236 ปรับปรุงอายุแบตเตอรี่ในขณะที่อุปกรณ์อยู่ในโหมดสแตนด์บายที่รักษาการเชื่อมต่อ

เผยแพร่วันที่ 24 สิงหาคม

การอัปเดตต่อไปนี้จะส่งไปยังอุปกรณ์ Surface Pro 3 ในการอัปเดตในโอกาสวันครบรอบของ Windows 10 1607 ที่มาพร้อมกับ Surface Pro Type Cover และ Surface Pro Signature Type Cover:

ชื่อประวัติ Windows Update

ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

Surface ระบบ 3.0.0.0

อุปกรณ์ระบบไฟหลังของฝาปิดสมาร์ท Surface

 • 3.0.0.0 เปิดใช้การสนับสนุนสำหรับ Surface Pro Type Cover และ Surface Pro Signature Type Cover

Surface HID 1.0.173.1

ตัวกรอง Surface PTP - HID

 • 1.0.173.1 เปิดใช้การสนับสนุนสำหรับ Surface Pro Type Cover และ Surface Pro Signature Type Cover

Surface ชีวมาตร 2.2.11.0

อุปกรณ์ชีวมาตรของโปรแกรมควบคุมเซนเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือสำหรับ Surface

 • 2.2.11.0 เปิดใช้การสนับสนุนสำหรับ Surface Pro Type Cover และ Surface Pro Signature Type Cover

Surface HID 1.0.2.0

Surface Pro Type Cover Integration - HID

 • 1.0.2.0 เปิดใช้การสนับสนุนสำหรับ Surface Pro Type Cover และ Surface Pro Signature Type Cover

Surface – แป้นพิมพ์ 1.1.504.0

อุปกรณ์ตัวกรอง Type Cover สำหรับ Surface - แป้นพิมพ์

 • 1.1.504.0 เปิดใช้การสนับสนุนสำหรับ Surface Pro Type Cover และ Surface Pro Signature Type Cover

เผยแพร่วันที่ 6 มิถุนายน

การอัปเดตต่อไปนี้พร้อมให้บริการสำหรับอุปกรณ์ Surface Pro 3 ทั้งหมด:

ชื่อประวัติ Windows Update

ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

Surface เฟิร์มแวร์ 38.13.50.0

เฟิร์มแวร์ตัวควบคุมที่ฝังตัวสำหรับ Surface Pro

 • 38.13.50.0 ปรับปรุงอายุแบตเตอรี่ระหว่างใช้โหมดสลีป

Surface เฟิร์มแวร์ 3.11.2150.0

Surface Pro UEFI

 • 3.11.2150.0 ปรับปรุงประสิทธิภาพของ PXE บน IPv6

เผยแพร่วันที่ 20 เมษายน

การอัปเดตต่อไปนี้พร้อมให้บริการสำหรับอุปกรณ์ Surface Pro 3 ทั้งหมด:

ชื่อประวัติ Windows Update

ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

Surface เฟิร์มแวร์ 38.12.70.0

เฟิร์มแวร์ตัวควบคุมที่ฝังตัวสำหรับ Surface Pro

 • 38.12.70.0 ปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพของระบบเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงระหว่างสถานะพลังงานต่างๆ

เผยแพร่วันที่ 28 มีนาคม

การอัปเดตต่อไปนี้พร้อมให้บริการสำหรับอุปกรณ์ Surface Pro 3 ที่ติดตั้งการอัปเดตในโอกาสวันครบรอบของ Windows 10

ชื่อประวัติ Windows Update

ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

การอัปเดตโปรแกรมควบคุมของ Realtek Semiconductor Corp. สำหรับตัวอ่านการ์ด Realtek USB 3.0

ตัวอ่านการ์ด Realtek USB 3.0

 • 10.0.14393.31230 ทำให้แน่ใจว่าช่องเสียบการ์ด SD สามารถเข้ากันได้กับการเผยแพร่ระบบปฏิบัติการที่กำลังจะมีขึ้น

เผยแพร่วันที่ 30 มกราคม

การอัปเดตต่อไปนี้พร้อมให้บริการสำหรับอุปกรณ์ Surface Pro 3 ที่ใช้ Windows 10:

ชื่อประวัติ Windows Update

ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

จอแสดงผล Intel Corporation 20.19.15.4568

Intel(R) HD Graphics Family

 • 20.19.15.4568 ปรับปรุง Miracast และประสิทธิภาพของวิดีโอเทียบชิดขอบ

Intel(R) Display Audio

 • 6.16.00.3197 ปรับปรุง Miracast และประสิทธิภาพของวิดีโอเทียบชิดขอบ

Microsoft - การอัปเดตเฟิร์มแวร์ของระบบ

Surface Pro UEFI

 • 3.11.2050.0 ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสำหรับ Windows เวอร์ชันล่าสุด

เผยแพร่วันที่ 7 พฤศจิกายน

การอัปเดตที่พร้อมให้บริการมีดังนี้:

หมายเหตุ: ก่อนติดตั้งการอัปเดตนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Surface Pro 3 ของคุณต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC โดยตรงโดยใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC มาตรฐาน (อย่าใช้ที่วางเทียบ Surface) ถอดสายอุปกรณ์ USB หรือจอภาพต่อพ่วง และตรวจสอบว่า Windows แสดงการชาร์จ 40% หรือมากกว่าเมื่อคุณวางเมาส์เหนือไอคอนในแถบงานก่อนเริ่มการติดตั้ง

ชื่อประวัติ Windows Update

ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ของระบบ 7/11/2559

เฟิร์มแวร์ตัวควบคุมที่ฝังตัวสำหรับ Surface Pro

 • v38.11.50.0 แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ Surface Pro 3 บางเครื่องที่มีการรายงานความจุการชาร์จจนเต็มของแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องไปยังระบบปฏิบัติการและเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ การอัปเดตนี้จะแก้ไขส่วนประกอบของเฟิร์มแวร์ที่ทำหน้าที่เสมือน “เกจวัดเชื้อเพลิง” เพื่อให้มีการรายงานความจุของแบตเตอรี่ได้อย่างถูกต้อง อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของ Surface Pro 3

เผยแพร่วันที่ 29 สิงหาคม

การอัปเดตที่พร้อมให้บริการมีดังนี้:

หมายเหตุ: ก่อนติดตั้งการอัปเดตนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Surface Pro 3 ของคุณต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC โดยตรงโดยใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC มาตรฐาน (อย่าใช้ที่วางเทียบ Surface) ถอดสายอุปกรณ์ USB หรือจอภาพต่อพ่วง และตรวจสอบว่า Windows แสดงการชาร์จ 40% หรือมากกว่าเมื่อคุณวางเมาส์เหนือไอคอนในแถบงานก่อนเริ่มการติดตั้ง

ชื่อประวัติ Windows Update

ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบ 29/8/2559

เฟิร์มแวร์ตัวควบคุมที่ฝังตัวสำหรับ Surface Pro

 • v38.10.90.0 แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ Surface Pro 3 บางเครื่องที่มีการรายงานความจุการชาร์จจนเต็มของแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องไปยังระบบปฏิบัติการและเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ การอัปเดตนี้จะแก้ไขส่วนประกอบของเฟิร์มแวร์ที่ทำหน้าที่เสมือน “เกจวัดเชื้อเพลิง” เพื่อให้มีการรายงานความจุของแบตเตอรี่ได้อย่างถูกต้อง อ่านข้อมูลเพิ่มติมได้จาก คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ Surface Pro 3 สำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบ 29/8/2559

เผยแพร่วันที่ 1 สิงหาคม

การอัปเดตต่อไปนี้พร้อมให้บริการสำหรับอุปกรณ์ Surface Pro 3 ที่ติดตั้งการอัปเดตในโอกาสวันครบรอบของ Windows 10:

ชื่อประวัติ Windows Update

ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบ 1/8/2559 หรือการอัปเดตฮาร์ดแวร์ระบบ 1/8/2559

Surface Pro UEFI

 • v3.11.1550.0 ปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างสถานะพลังงานต่างๆ

การตั้งค่าปากกา Surface

 • v12.0.303.1 ปรับปรุงความเสถียรของระบบที่มีการอัปเดตในโอกาสวันครบรอบของ Windows 10

เผยแพร่วันที่ 21 กรกฎาคม

การอัปเดตที่พร้อมให้บริการมีดังนี้

ชื่อประวัติ Windows Update

ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบ 21/7/2559

เฟิร์มแวร์ Surface Pro System Aggregator

 • v3.9.850.0 ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้ยาวนานขึ้นขณะอยู่ในโหมดสลีปและปรับปรุงความเสถียรของแป้นพิมพ์

Surface Pro UEFI

 • v3.11.1450.0 ปรับปรุงลักษณะการทำงานของระบบในโหมดสลีปและไฮเบอร์เนตเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย

เซ็นเซอร์ตรวจวัดลายนิ้วมือสำหรับ Surface

 • v2.2.10.8 เพิ่มความเสถียรของการสัมผัสด้วยลายนิ้วมือเพื่อออกจากโหมดสลีป

การตั้งค่าปากกา Surface

 • v11.0.311.0 ปรับปรุงความเสถียรของโปรแกรมควบคุมการตั้งค่าปากกา

การอัปเดตโปรแกรมควบคุมของ Realtek Semiconductor Corp. สำหรับ Realtek High Definition Audio

Realtek High Definition Audio

 • v6.0.1.7642 ปรับปรุงคุณภาพเสียงสำหรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ JAWS

เผยแพร่วันที่ 19 เมษายน

การอัปเดตที่พร้อมให้บริการมีดังนี้

ชื่อประวัติ Windows Update

ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

การอัปเดตโปรแกรมควบคุมของ Microsoft สำหรับ Surface Dock Integration

Surface Dock Integration

 • v1.0.6.0 เพิ่มความเสถียรและความเข้ากันได้กับหน้าจอต่อพ่วงและอะแดปเตอร์วิดีโอแบบพาสซีฟ

การอัปเดตโปรแกรมควบคุมของ Microsoft สำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่วางเทียบสำหรับ Surface

การอัปเดตเฟิร์มแวร์แท่นวางสำหรับ Surface

 • v.1.2.6.0 เพิ่มความเสถียรและความเข้ากันได้กับหน้าจอต่อพ่วงและอะแดปเตอร์วิดีโอแบบพาสซีฟ

ในวันที่ 20/6/2559 เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งการอัปเดตไปยัง Surface Pro 3 ในตอนนี้ การอัปเดตจะถูกส่งเป็นการอัปเดตหลายรายการ เมื่อคุณตรวจหาการอัปเดตใน Windows หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งการอัปเดตของวันที่ 23/7/2558 จะมีการส่งการอัปเดตให้คุณเป็นการอัปเดตเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

ชื่อประวัติ Windows Update

ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

การอัปเดตโปรแกรมควบคุมของ Realtek Semiconductor Corp. สำหรับ Realtek High Definition Audio

Realtek High Definition Audio

 • v6.0.1.7543 ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน Cortana ใน Windows 10

การอัปเดตต่อไปนี้จะปรากฏเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบในวันที่ 19/1/2559 หรือ "การอัปเดตฮาร์ดแวร์ระบบ - 19/1/2559" และการอัปเดตโปรแกรมควบคุมของ Intel Corporation สำหรับ Intel(R) HD Graphics Family เมื่อคุณดูประวัติการอัปเดตของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อการอัปเดต Surface ให้บริการผ่านบริการ Windows Update การอัปเดตดังกล่าวจะถูกส่งให้ลูกค้า Surface เป็นระยะ ดังนั้น Surface แต่ละเครื่องอาจได้รับการอัปเดตไม่พร้อมกัน แต่ก็จะมีการส่งการอัปเดตไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณไม่ได้รับการอัปเดต โปรดตรวจสอบ Windows Update ด้วยตนเองในภายหลัง

 • การปรับปรุงเฟิร์มแวร์ตัวควบคุมแบบฝังตัวสำหรับ Surface (v38.9.50.0) ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของการเริ่มต้นระบบ

 • การปรับปรุง Surface Pro UEFI (v3.11.1150.0) เพิ่มการสนับสนุนปากกาในเมนู UEFI และเพิ่มการสนับสนุนแป้นพิมพ์บนหน้าจอของบุคคลที่สาม

 • การปรับปรุงโปรแกรมควบคุม Surface Fingerprint Sensor (v2.2.10.6) ช่วยเพิ่มความแม่นยำ

 • การปรับปรุงตัวควบคุมเครือข่ายไร้สายและโปรแกรมควบคุม Bluetooth (v15.68.9037.59) ช่วยเพิ่มความเข้ากันได้ของจุดกระจายสัญญาณและปริมาณการรับส่งข้อมูลบน 5GHz

 • การปรับปรุงโปรแกรมควบคุม HD Graphics Family 4331 (v20.19.15.4331) ช่วยปรับปรุงการปรับเทียบสีและความเสถียรของระบบ

 • การอัปเดตโปรแกรมควบคุมเสียงจอแสดงผล (v6.16.00.3189) สนับสนุนความเข้ากันได้ด้วยโปรแกรมควบคุม HD Graphics Family ที่อัปเดตใหม่

 • การปรับปรุงโปรแกรมควบคุม Cover Audio สำหรับ Surface (v2.0.1220.0) ช่วยเพิ่มความเสถียรของระบบ

 • การอัปเดตโปรแกรมควบคุม Microsoft Surface ACPI-Compliant Control Method Battery (v1.2.0.2) ช่วยให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมของ Surface ที่ถูกต้อง

การอัปเดตต่อไปนี้จะปรากฏเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบในวันที่ 26/10/2558 เมื่อคุณดูประวัติการอัปเดต

หมายเหตุ: เมื่อการอัปเดต Surface ให้บริการผ่านบริการ Windows Update การอัปเดตดังกล่าวจะถูกส่งให้ลูกค้า Surface เป็นระยะ ดังนั้น Surface แต่ละเครื่องอาจได้รับการอัปเดตไม่พร้อมกัน แต่ก็จะมีการส่งการอัปเดตไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณไม่ได้รับการอัปเดต โปรดตรวจสอบ Windows Update ด้วยตนเองในภายหลัง

 • การอัปเดตเฟิร์มแวร์ System Aggregator สำหรับ Surface Pro (v3.9.750.0) เพิ่มการสนับสนุนสำหรับ Microsoft ที่วางเทียบสำหรับ Surface บน Surface Pro 3

 • การอัปเดตชุดโปรแกรมควบคุม Microsoft Surface Pro 4 Type Cover เพิ่มการสนับสนุน Surface Pro 4 Type Cover บน Surface Pro 3

  • โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ตัวกรอง Type Cover สำหรับ Surface (v.1.1.360.0)

  • โปรแกรมควบคุมเครื่องมือตรวจวัดลายนิ้วมือสำหรับ Surface (v2.2.10.4)

  • โปรแกรมควบคุมการรวม Type Cover สำหรับ Surface (v1.1.362.0)

  • โปรแกรมควบคุมการรวม Surface Pro 4 Type Cover (v1.1.359.0)

  • โปรแกรมควบคุมตัวกรอง PTP สำหรับ Surface (v1.0.33.1)

  • โปรแกรมควบคุมการอัปเดตเฟิร์มแวร์อุปกรณ์เสริมสำหรับ Surface (v1.1.382.0)

  • โปรแกรมควบคุมไฟหลังของคีย์บอร์ด Surface (1.1.365.0)

การอัปเดตต่อไปนี้จะปรากฏเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบในวันที่ 15/9/2558 หรือ การอัปเดตฮาร์ดแวร์ระบบในวันที่ 15/9/2558 เมื่อคุณดูประวัติการอัปเดตของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อการอัปเดต Surface ให้บริการผ่านบริการ Windows Update การอัปเดตดังกล่าวจะถูกส่งให้ลูกค้า Surface เป็นระยะ ดังนั้น Surface แต่ละเครื่องอาจได้รับการอัปเดตไม่พร้อมกัน แต่ก็จะมีการส่งการอัปเดตไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณไม่ได้รับการอัปเดต โปรดตรวจสอบ Windows Update ด้วยตนเองในภายหลัง

 • การอัปเดตโปรแกรมควบคุมตัวอ่านการ์ด USB 3.0 (v10.0.10240.31217) ปรับปรุงการใช้พลังงานของระบบเมื่อมีการเสียบ SD การ์ด

การอัปเดตต่อไปนี้จะปรากฎเป็นการอัปเดตโปรแกรมควบคุมของ Intel Corporation สำหรับ Intel(R) HD Graphics Family เมื่อคุณดูประวัติการอัปเดตของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อการอัปเดต Surface ให้บริการผ่านบริการ Windows Update การอัปเดตดังกล่าวจะถูกส่งให้ลูกค้า Surface เป็นระยะ ดังนั้น Surface แต่ละเครื่องอาจได้รับการอัปเดตไม่พร้อมกัน แต่ก็จะมีการส่งการอัปเดตไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณไม่ได้รับอัปเดต โปรดตรวจสอบ Windows Update ด้วยตนเองในภายหลัง

 • การอัปเดตโปรแกรมควบคุม HD Graphics Family (v10.18.15.4256) ปรับปรุงประสิทธิภาพและความเสถียรของกราฟิกใน Windows 10

การอัปเดตต่อไปนี้จะปรากฏเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบในวันที่ 23/7/2558 หรือการอัปเดตฮาร์ดแวร์ระบบในวันที่ 23/7/2558 เมื่อคุณดูประวัติการอัปเดตของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อการอัปเดต Surface ให้บริการผ่านบริการ Windows Update การอัปเดตดังกล่าวจะถูกส่งให้ลูกค้า Surface เป็นระยะ ดังนั้น Surface แต่ละเครื่องอาจได้รับการอัปเดตไม่พร้อมกัน แต่ก็จะมีการส่งการอัปเดตไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณไม่ได้รับการอัปเดต โปรดตรวจสอบ Windows Update ด้วยตนเองในภายหลัง

 • การอัปเดตโปรแกรมควบคุม HD Graphics Family (v10.18.15.4248) ปรับปรุงประสิทธิภาพและความเสถียรของกราฟิกใน Windows 10

 • การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเสียง (v6.0.1.7543) ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน Cortana ใน Windows 10

 • การอัปเดตโปรแกรมควบคุม USB (v10.0.10125.31214) ปรับปรุงการใช้พลังงานของระบบ

การอัปเดตต่อไปนี้จะปรากฏเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบในวันที่ 23/6/2558 เมื่อคุณดูประวัติการอัปเดตของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อการอัปเดต Surface ให้บริการผ่านบริการ Windows Update การอัปเดตดังกล่าวจะถูกส่งให้ลูกค้า Surface เป็นระยะ ดังนั้น Surface แต่ละเครื่องอาจได้รับการอัปเดตไม่พร้อมกัน แต่ก็จะมีการส่งการอัปเดตไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณไม่ได้รับอัปเดต โปรดตรวจสอบ Windows Update ด้วยตนเองในภายหลัง

 • การอัปเดต UEFI สำหรับ Surface Pro (v3.11.950.0) เพิ่มการสนับสนุนสำหรับคุณลักษณะใหม่ ๆ ใน Windows 10

 • การอัปเดตตัวควบคุมเครือข่ายไร้สายและโปรแกรมควบคุม Bluetooth (v15.68.3091.193) ปรับปรุงความเสถียรของระบบและประสบการณ์การเชื่อมต่อ Wi-Fi และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการดาวน์โหลดผ่านเครือข่าย

 • การอัปเดตโปรแกรมควบคุม SATA AHCI Controller (v9.4.0.1028) รักษาความเสถียรของระเบียบวิธีการปรับใช้งานใน Surface Pro 3

การอัปเดตต่อไปนี้จะปรากฏเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบในวันที่ 19/5/2558 เมื่อคุณดูประวัติการอัปเดตของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อการอัปเดต Surface ให้บริการผ่านบริการ Windows Update การอัปเดตดังกล่าวจะถูกส่งให้ลูกค้า Surface เป็นระยะ ดังนั้น Surface แต่ละเครื่องอาจได้รับการอัปเดตไม่พร้อมกัน แต่ก็จะมีการส่งการอัปเดตไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณไม่ได้รับอัปเดต โปรดตรวจสอบ Windows Update ด้วยตนเองในภายหลัง

 • การอัปเดต UEFI สำหรับ Surface Pro 3 (v3.11.850.0) มีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นสำหรับความเข้ากันได้กับโปรแกรมควบคุมกราฟิกที่อัปเดตแล้ว

 • การปรับปรุงโปรแกรมควบคุม HD Graphics Family (v10.18.14.4170) ปรับปรุงประสิทธิภาพทางกราฟิกและมีการสนับสนุน Miracast (จอแสดงผลแบบไร้สาย) ที่ดียิ่งขึ้น

 • การอัปเดตโปรแกรมควบคุมเสียงและจอแสดงผล (v6.16.00.3172) ปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานเสียงและสนับสนุนความเข้ากันได้กับโปรแกรมควบคุมกราฟิกที่อัปเดตแล้ว

การอัปเดตต่อไปนี้จะปรากฏเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบในวันที่ 30/4/2558 หรือการอัปเดตฮาร์ดแวร์ระบบในวันที่ 30/4/2558 เมื่อคุณดูประวัติการอัปเดตของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อการอัปเดต Surface ให้บริการผ่านบริการ Windows Update การอัปเดตดังกล่าวจะถูกส่งให้ลูกค้า Surface เป็นระยะ ดังนั้น Surface แต่ละเครื่องอาจได้รับการอัปเดตไม่พร้อมกัน แต่ก็จะมีการส่งการอัปเดตไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณไม่ได้รับอัปเดต โปรดตรวจสอบ Windows Update ด้วยตนเองในภายหลัง

 • การอัปเดตอุปกรณ์ตัวกรอง Type Cover สำหรับ Surface (v2.0.1193.0) มอบการสนับสนุนเต็มรูปแบบสำหรับ Type Cover สำหรับ Surface Pro ของญี่ปุ่น

 • การอัปเดตโปรแกรมควบคุมการตั้งค่าปากกา Surface (v4.0.112.1) เปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานใหม่ด้วยแอป Surface ซึ่งมีให้บริการฟรีใน Microsoft Store

เผยแพร่วันที่ 26 มีนาคม

การอัปเดตต่อไปนี้จะปรากฏเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบในวันที่ 23/6/2558 เมื่อคุณดูประวัติการอัปเดตของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อการอัปเดต Surface ให้บริการผ่านบริการ Windows Update การอัปเดตดังกล่าวจะถูกส่งให้ลูกค้า Surface เป็นระยะ ดังนั้น Surface แต่ละเครื่องอาจได้รับการอัปเดตไม่พร้อมกัน แต่ก็จะมีการส่งการอัปเดตไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณไม่ได้รับอัปเดต โปรดตรวจสอบ Windows Update ด้วยตนเองในภายหลัง

 • Surface Pro UEFI (v3.11.760.0) เพิ่มการสนับสนุนสำหรับการเข้ารหัสดิสก์ระดับองค์กรธุรกิจ, ปรับปรุงการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับความปลอดภัยของอุปกรณ์ และเพิ่มการรองรับค่าปรับตั้งจากระบบปฏิบัติการ Windows ในสถานการณ์การมอบบริการให้กับผู้ใช้

เผยแพร่วันที่ 10 มีนาคม

การอัปเดตต่อไปนี้จะปรากฏเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบในวันที่ 10/3/2558 หรือ การอัปเดตฮาร์ดแวร์ระบบในวันที่ 10/3/2558 เมื่อคุณดูประวัติการอัปเดตของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อการอัปเดต Surface ให้บริการผ่านบริการ Windows Update การอัปเดตดังกล่าวจะถูกส่งให้ลูกค้า Surface เป็นระยะ ดังนั้น Surface แต่ละเครื่องอาจได้รับการอัปเดตไม่พร้อมกัน แต่ก็จะมีการส่งการอัปเดตไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณไม่ได้รับอัปเดต โปรดตรวจสอบ Windows Update ด้วยตนเองในภายหลัง

 • การอัปเดตโปรแกรมควบคุมการตั้งค่าปากกา Surface (v3.0.64.0) ใช้งานฟังก์ชันการทำงานและคุณลักษณะใหม่ ๆ สำหรับแอป Surface ที่พบใน Microsoft Store

การอัปเดตต่อไปนี้จะปรากฏเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบในวันที่ 15/1/2558 เมื่อคุณดูประวัติการอัปเดตของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อการอัปเดต Surface ให้บริการผ่านบริการ Windows Update การอัปเดตดังกล่าวจะถูกส่งให้ลูกค้า Surface เป็นระยะ ดังนั้น Surface แต่ละเครื่องอาจได้รับการอัปเดตไม่พร้อมกัน แต่ก็จะมีการส่งการอัปเดตไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณไม่ได้รับอัปเดต โปรดตรวจสอบ Windows Update ด้วยตนเองในภายหลัง

 • การอัปเดต UEFI สำหรับ Surface Pro (v3.11.450.0) เพิ่มการสนับสนุนสำหรับโปรแกรมควบคุม HD Graphics Family ที่อัปเดตแล้ว

 • การอัปเดตโปรแกรมควบคุม HD Graphics Family (v10.18.14.4029) ปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพของการแสดงผล ปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานเมื่อใช้อะแดปเตอร์ Miracast และปรับปรุงการทำงานร่วมกับจอภาพที่ใช้ DisplayPort และการต่อเดซี่เชน

 • การอัปเดตตัวควบคุมเครือข่ายไร้สายและโปรแกรมควบคุม Bluetooth® (v15.68.3073.151) แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อขณะที่เปิดใช้งาน Hyper-V และเพิ่มคุณลักษณะขั้นสูงเพื่อควบคุมการตั้งค่าในย่านความถี่ 2.4Ghz และ 5Ghz

 • การอัปเดตโปรแกรมควบคุมปุ่มหน้าแรกของ Surface (v2.0.1179.0) ช่วยให้มีความเข้ากันได้กับแอป Surface

 • การอัปเดตโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เสียงของที่วางเทียบของ Microsoft (v1.31.35.7) ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานขณะใช้ที่วางเทียบสำหรับ Surface Pro 3 เพื่อให้มีเสียงเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อลำโพงกับที่วางเทียบ

การอัปเดตต่อไปนี้จะปรากฏเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบในวันที่ 18/11/2557 ภายในประวัติการอัปเดต Windows

หมายเหตุ: เมื่อการอัปเดต Surface ให้บริการผ่านบริการ Windows Update การอัปเดตดังกล่าวจะถูกส่งให้ลูกค้า Surface เป็นระยะ ดังนั้น Surface แต่ละเครื่องอาจได้รับการอัปเดตไม่พร้อมกัน แต่ก็จะมีการส่งการอัปเดตไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณไม่ได้รับอัปเดต โปรดตรวจสอบ Windows Update ด้วยตนเองในภายหลัง

 • การอัปเดต UEFI สำหรับ Surface Pro (v3.11.350.0) ปรับปรุงความเสถียรของระบบ ปรับเวลาการบูตให้เหมาะสมโดยเปิดใช้งานการเริ่มระบบแบบเร็ว แก้ไขความถูกต้องของวันที่และเวลาเมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 3% และแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้กับ McAfee Defense Encryption 7.1.1

 • การอัปเดตโปรแกรมควบคุมปุ่มหน้าแรกของ Surface (v2.0.1174.0) เปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานในอนาคตสำหรับแอป Surface

 • การอัปเดตโปรแกรมควบคุมการตั้งค่าปากกา Surface (v2.5.14.0) เปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานในอนาคตสำหรับแอป Surface

 • การอัปเดตตัวควบคุมเครือข่ายไร้สายและโปรแกรมควบคุม Bluetooth (v15.68.3066.135) ปรับปรุงอัตราทรูพุตผ่าน Wi-Fi โดยเฉพาะหลังจากกลับสู่การทำงานจากโหมดสแตนด์บายที่รักษาการเชื่อมต่อ ปรับปรุงความเสถียรของระบบ เพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ และยังจัดการการเชื่อมต่อขณะใช้ช่องสัญญาณ DFS แบบ 5ghz

เผยแพร่วันที่ 28 ตุลาคม

การอัปเดตต่อไปนี้จะปรากฏเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบในวันที่ 28/10/2557 เมื่อคุณดูประวัติการอัปเดตของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อการอัปเดต Surface ให้บริการผ่านบริการ Windows Update การอัปเดตดังกล่าวจะถูกส่งให้ลูกค้า Surface เป็นระยะ ดังนั้น Surface แต่ละเครื่องอาจได้รับการอัปเดตไม่พร้อมกัน แต่ก็จะมีการส่งการอัปเดตไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณไม่ได้รับอัปเดต โปรดตรวจสอบ Windows Update ด้วยตนเองในภายหลัง

 • การอัปเดต UEFI สำหรับ Surface Pro (v3.11.250.0) ปรับปรุงความเสถียรของระบบ เพิ่มความเชื่อถือได้ของประสิทธิภาพการแสดงผลกราฟิก และเพิ่มแถบสถานะเพื่อประสบการณ์การใช้งานเมื่อนำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบมาใช้

 • การอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวควบคุมแบบฝังตัวสำหรับ Surface Pro (v38.7.50.0) เพิ่มความเชื่อถือได้ของการเปลี่ยนสถานะสลีปเมื่อเชื่อมต่อที่วางเทียบสำหรับ Surface Pro 3

 • การอัปเดตการรวม Surface (v2.0.1168.0) จัดการปัญหาการตั้งค่าไฮเบอร์เนตใน Windows 10

 • การอัปเดต Intel(R) 8 Series PCI Express Root Port #3 - 9C14 (v2.0.1151.0) จัดการกรณีที่อะแดปเตอร์ Wi-Fi ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเรียกระบบกลับสู่การทำงานจากโหมดสลีป

 • การอัปเดตตัวควบคุมเครือข่ายไร้สายและโปรแกรมควบคุม Bluetooth (v15.68.3059.117) ปรับปรุงอัตราทรูพุตผ่าน Wi-Fi โดยเฉพาะหลังจากการบูตใหม่ด้วยอุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่แล้ว ปรับปรุงสถานการณ์การใช้พลังงาน และปรบปรุงความเสถียรของระบบ

เผยแพร่วันที่ 6 ตุลาคม

การอัปเดตต่อไปนี้จะปรากฏเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบในวันที่ 6/10/2557 หรือ การอัปเดตฮาร์ดแวร์ระบบในวันที่ 6/10/2557 เมื่อคุณดูประวัติการอัปเดตของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อการอัปเดต Surface ให้บริการผ่านบริการ Windows Update การอัปเดตดังกล่าวจะถูกส่งให้ลูกค้า Surface เป็นระยะ ดังนั้น Surface แต่ละเครื่องอาจได้รับการอัปเดตไม่พร้อมกัน แต่ก็จะมีการส่งการอัปเดตไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณไม่ได้รับอัปเดต โปรดตรวจสอบ Windows Update ด้วยตนเองในภายหลัง

 • โปรแกรมควบคุมปากกา Surface (v2.0.1145.0) เปิดใช้งานตัวเลือกการกำหนดค่าเพิ่มเติมที่กำลังจะมาถึงสำหรับ Surface Pro 3

การอัปเดตต่อไปนี้จะปรากฏเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบในวันที่ 9/9/2557 เมื่อคุณดูประวัติการอัปเดตของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อการอัปเดต Surface ให้บริการผ่านบริการ Windows Update การอัปเดตดังกล่าวจะถูกส่งให้ลูกค้า Surface เป็นระยะ ดังนั้น Surface แต่ละเครื่องอาจได้รับการอัปเดตไม่พร้อมกัน แต่ก็จะมีการส่งการอัปเดตไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณไม่ได้รับอัปเดต โปรดตรวจสอบ Windows Update ด้วยตนเองในภายหลัง

 • การอัปเดต UEFI สำหรับ Surface Pro (v3.10.250.0) แก้ไขปัญหาในกรณีที่อุปกรณ์ค้างเมื่อบูตและในกรณีที่ Wi-Fi ไม่พร้อมใช้งานเมื่อเรียกระบบกลับสู่การทำงานจากโหมดสลีป

 • การอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวควบคุมแบบฝังตัวสำหรับ Surface Pro (v38.6.50.0) ปรับเปลี่ยนปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อหลีกเลี่ยงทริกเกอร์โดยบังเอิญ รวมถึงการปรับเปลี่ยนการปรับความร้อนของระบบ

 • การอัปเดตเฟิร์มแวร์ System Aggregator สำหรับ Surface Pro (v3.9.350.0) เพิ่มความเชื่อถือได้และความเข้ากันได้โดยรวมกับฝาปิดสำหรับ Surface

 • การอัปเดตโปรแกรมควบคุมการรวม Surface (v2.0.1102.0) ปรับปรุงความเสถียรของ Wi-Fi เมื่อเรียกระบบกลับสู่การทำงานจากโหมดสลีป

 • การอัปเดตตัวควบคุมเครือข่ายไร้สายและโปรแกรมควบคุม Bluetooth (v15.68.3055.107) ช่วยปรับปรุงอัตราทรูพุตผ่าน Wi-Fi โดยเฉพาะเมื่อมีการจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth และเมื่อใช้เราเตอร์ AC และช่วยปรับปรุงความสามารถในการเชื่อมต่อ และแก้ไขปัญหาบางอย่างที่ทำให้ระบบไม่มีความเสถียร

เผยแพร่วันที่ 19 สิงหาคม

การอัปเดตต่อไปนี้จะปรากฏเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบในวันที่ 19/8/2557 เมื่อคุณดูประวัติการอัปเดตของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อการอัปเดต Surface ให้บริการผ่านบริการ Windows Update การอัปเดตดังกล่าวจะถูกส่งให้ลูกค้า Surface เป็นระยะ ดังนั้น Surface แต่ละเครื่องอาจได้รับการอัปเดตไม่พร้อมกัน แต่ก็จะมีการส่งการอัปเดตไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณไม่ได้รับอัปเดต โปรดตรวจสอบ Windows Update ด้วยตนเองในภายหลัง

 • Surface Pro UEFI (v3.9.150.0) เพิ่มคุณลักษณะในการแสดงสถานะของรหัสผ่าน BIOS และข้อมูลแท็กแอสเซท รวมทั้งปรับปรุงเวลาในการบูตในบางสถานการณ์

เผยแพร่วันที่ 12 สิงหาคม

การอัปเดตต่อไปนี้จะปรากฏเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบในวันที่ 12/8/2557 เมื่อคุณดูประวัติการอัปเดตของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อการอัปเดต Surface ให้บริการผ่านบริการ Windows Update การอัปเดตดังกล่าวจะถูกส่งให้ลูกค้า Surface เป็นระยะ ดังนั้น Surface แต่ละเครื่องอาจได้รับการอัปเดตไม่พร้อมกัน แต่ก็จะมีการส่งการอัปเดตไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณไม่ได้รับอัปเดต โปรดตรวจสอบ Windows Update ด้วยตนเองในภายหลัง

 • เฟิร์มแวร์ตัวควบคุมแบบฝังตัวสำหรับ Surface Pro (v38.4.50.0) ปรับปรุงการสนับสนุนสำหรับ Power Cover สำหรับ Surface

 • เฟิร์มแวร์ System Aggregator ของ Surface Pro (v3.9.250.0) ปรับปรุงการสนับสนุนสำหรับ Power Cover ของ Surface และเพิ่มความเสถียรของระบบ

 • Microsoft LifeCam Front (v5.20.1034.0) ปรับปรุงการใช้พลังงานในระหว่างการสนทนาทางวิดีโอ เช่น Skype สนับสนุนการสตรีมกล้องแฟลชใน Internet Explorer และปรับปรุงฟังก์ชันการใช้งานและความเสถียรโดยรวม

 • อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตของ Surface (v8.14.0704.2014) ปรับปรุงการสนับสนุนสำหรับอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตของ Surface แบบกิกะบิต

เผยแพร่วันที่ 16 กรกฎาคม

การอัปเดตต่อไปนี้จะปรากฏเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบในวันที่ 16/7/2557 หรือ การอัปเดตฮาร์ดแวร์ระบบในวันที่ 16/7/2557 เมื่อคุณดูประวัติการอัปเดตของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อการอัปเดต Surface ให้บริการผ่านบริการ Windows Update การอัปเดตดังกล่าวจะถูกส่งให้ลูกค้า Surface เป็นระยะ ดังนั้น Surface แต่ละเครื่องอาจได้รับการอัปเดตไม่พร้อมกัน แต่ก็จะมีการส่งการอัปเดตไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณไม่ได้รับการอัปเดต โปรดตรวจสอบ Windows Update ด้วยตนเองในภายหลัง

 • การรวม Surface (v2.0.1038.0) ปรับปรุงความเสถียรของระบบมากขึ้น

 • ตัวควบคุมเครือข่ายไร้สายและ Bluetooth (v15.68.3042.85) ปรับปรุงการเชื่อมต่อ Wi-Fi และอัตราการส่งถ่ายข้อมูลเพิ่มขึ้น

เผยแพร่วันที่ 8 กรกฎาคม

การอัปเดตต่อไปนี้จะปรากฏเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบในวันที่ 8/7/2557 เมื่อคุณดูประวัติการอัปเดตของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อการอัปเดต Surface ให้บริการผ่านบริการ Windows Update การอัปเดตดังกล่าวจะถูกส่งให้ลูกค้า Surface เป็นระยะ ดังนั้น Surface แต่ละเครื่องอาจได้รับการอัปเดตไม่พร้อมกัน แต่ก็จะมีการส่งการอัปเดตไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณไม่ได้รับอัปเดต โปรดตรวจสอบ Windows Update ด้วยตนเองในภายหลัง

 • เฟิร์มแวร์ตัวควบคุมแบบฝังตัวสำหรับ Surface Pro (v38.2.50.0) ที่ลดการใช้พลังงานและปรับปรุงความเสถียรของระบบ

 • การอัปเดตเฟิร์มแวร์ System Aggregator สำหรับ Surface Pro (v3.8.250.0) จะปรับปรุงอายุแบตเตอรี่และเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ในสถานะพลังงานต่ำ

 • การปรับปรุงเฟิร์มแวร์ Type Cover สำหรับ Surface (v2.0.1021.0) ที่ปรับปรุงความเชื่อถือได้ของแผงสัมผัสและความเสถียรของระบบ

 • อุปกรณ์เสริมสำหรับ Surface (v2.0.1012.0) ช่วยให้แป้นพิมพ์บนหน้าจอปรากฏขึ้นและหายไปในเวลาที่ถูกต้อง

 • ตัวควบคุมเครือข่ายไร้สายและ Bluetooth (v15.68.3042.79) ที่ปรับปรุงความเสถียรของระบบ ลดการใช้พลังงานในสถานะพลังงานต่ำ และปรับปรุงสถานการณ์การเชื่อมต่อ Wi-Fi บางอย่าง

 • นอกจากนี้ เราจะเผยแพร่การปรับปรุงในวันพุธที่ 16 กรกฎาคม เพื่อปรับปรุงสถานการณ์การเชื่อมต่อ Wi-Fi และอัตราการส่งถ่ายข้อมูลเพิ่มขึ้น

การอัปเดตต่อไปนี้จะปรากฏเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบในวันที่ 19/6/2557 เมื่อคุณดูประวัติการอัปเดตของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้Windowsอัปเดตเพื่อให้ Surface ของคุณดียิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ให้ดูโพสต์นี้บนบล็อก Surface

หมายเหตุ: หลังจากติดตั้งการอัปเดตนี้แล้ว Surface จำเป็นจะต้องเริ่มต้นระบบใหม่ Surface อาจใช้เวลาถึง 10 นาทีในการเริ่มระบบใหม่และทำการอัปเดตทั้งหมด การอัปเดตบางอย่างอาจไม่สมบูรณ์จนกว่าคุณจะเริ่มระบบใหม่ครั้งต่อไป

 • เฟิร์มแวร์ตัวควบคุมแบบฝังตัวสำหรับ Surface Pro (v36.5.50.0)

 • เฟิร์มแวร์ System Aggregator สำหรับ Surface Pro (v3.7.50.0)

 • UEFI สำหรับ Surface Pro (v3.7.150.0)

 • เฟิร์มแวร์ตัวควบคุมการสัมผัสสำหรับ Surface Pro (v426.27.66.0)

 • ตัวควบคุมเครือข่ายไร้สาย (v15.68.3040.75)

 • Bluetooth (v15.68.3040.75)

 • การรวม Surface (v2.0.739.0)

 • การอัปเดตเฟิร์มแวร์ Type Cover สำหรับ Surface (v2.0.735.0)

 • Microsoft LifeCam Front (v2.0.733.0)

ขั้นตอนเพิ่มเติมSurface Pro 3

เรารับฟังและให้ความสําคัญกับคุณภาพมากที่สุด เราขอแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมและขั้นตอนที่อาจต้องใช้หลังจากติดตั้งการอัปเดตล่าสุด

 • เราขอแนะนําให้คุณรีสตาร์ต Surface ของคุณเพื่อดําเนินการติดตั้งส่วนที่เหลือให้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อต้องการรีสตาร์ตอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือกเริ่มต้น จากนั้นเลือกเปิด/ปิดเครื่อง > รีสตาร์ต หากคุณยังคงรู้สึกว่าอุปกรณ์ Surface ของคุณทํางานไม่ถูกต้อง โปรดไปที่หน้าความช่วยเหลือของเราสําหรับอุปกรณ์ Surface เลือกวิธีที่คุณต้องการรับการสนับสนุน ใส่สิ่งที่คุณต้องการความช่วยเหลือ แล้วทําตามความช่วยเหลือหรือบทความที่แนะนํา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×