Khắc phục sự cố cấu hình người dùng bị lỗi trong Windows 7

Máy tính của bạn đang ở trên một miền

 1. Mở Microsoft Management Console bằng cách bấm vào nút Bắt đầu
  Hình ảnh nút Bắt đầu
  , nhập mmc vào hộp tìm kiếm rồi nhấn Enter.
  Yêu cầu quyền người quản trị
  Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.
 2. Trong ngăn bên trái của Microsoft Management Console, bấm Người dùng và Nhóm Cục bộ.

  Nếu bạn không nhìn thấy Người dùng và Nhóm Cục bộ, nguyên nhân có thể do tính năng đính kèm chưa được thêm vào Microsoft Management Console. Hãy thực hiện bước sau để cài đặt:
  1. Trong Microsoft Management Console, bấm vào menu Tệp rồi bấm Thêm/Xóa Tệp đính kèm.
  2. Bấm Người dùng và Nhóm Cục bộ rồi bấm Thêm.
  3. Bấm Máy tính cục bộ, bấm Kết thúc rồi bấm OK.
 3. Bấm vào thư mục Người dùng.
 4. Bấm vào menu Tác vụ rồi bấm Người dùng Mới.
 5. Nhập thông tin thích hợp vào hộp thoại rồi bấm Tạo.
 6. Khi bạn đã tạo xong tài khoản người dùng, bấm Đóng.
 7. Khởi động lại PC.

Máy tính của tôi đang ở trong một nhóm làm việc

 1. Mở Tài khoản Người dùng bằng cách bấm vào nút Bắt đầu
  Hình ảnh nút Bắt đầu
  , bấm Pa-nen Điều khiển, bấm Tài khoản Người dùng và An toàn cho Gia đình rồi bấm Tài khoản Người dùng.
 2. Bấm Quản lý tài khoản khác.
  Yêu cầu quyền người quản trị
  Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.
 3. Bấm Tạo tài khoản mới.
 4. Nhập tên mà bạn muốn cung cấp tài khoản người dùng, bấm vào loại tài khoản rồi bấm Tạo Tài khoản.
 5. Khởi động lại PC.

Sao chép các tệp sang cấu hình người dùng mới

Sau khi tạo cấu hình, bạn có thể sao chép các tệp từ cấu hình hiện có. Bạn phải có ít nhất 3 tài khoản người dùng trên máy tính để hoàn tất các bước này, bao gồm tài khoản mới mà bạn vừa tạo.

 1. Đăng nhập với tư cách một người dùng chứ không phải người dùng mới mà bạn vừa tạo hoặc người dùng mà bạn sao chép tệp từ đó.
 2. Mở thư mục Tài liệu của Tôi bằng cách bấm vào nút Bắt đầu  
  Hình ảnh nút Bắt đầu
  rồi bấm vào Máy tính. Bấm đúp vào ổ đĩa cứng nơi Windows được cài đặt (thường là ổ C:), bấm đúp vào Người dùng, bấm đúp vào thư mục có tên tài khoản của bạn rồi bấm đúp vào Tài liệu của Tôi.
 3. Bấm vào menu Công cụ rồi bấm Tùy chọn Thư mục.

  Nếu bạn không thấy menu Công cụ , nhấn Alt.
 4. Bấm vào tab Xem rồi bấm Hiển thị tệp, thư mục và ổ ẩn.
 5. Bỏ chọn hộp kiểm Ẩn các tệp hệ điều hành được bảo vệ, bấm Có để xác nhận rồi bấm OK.
 6. Tìm thư mục C:\Users\Old_Username, trong đó C là ổ nơi Windows được cài đặt và Old_Username là tên của cấu hình mà bạn muốn sao chép các tệp từ đó.
 7. Chọn tất cả các tệp và thư mục trong thư mục này, ngoại trừ các tệp sau:
  • Ntuser.dat
  • Ntuser.dat.log
  • Ntuser.ini
 8. Bấm vào menu Chỉnh sửa rồi bấm Sao chép.

  Nếu bạn không nhìn thấy menu Chỉnh sửa , nhấn Alt.
 9. Tìm đến thư mục C:\Users\New_Username, trong đó C là ổ nơi Windows được cài đặt và New_Username là tên của cấu hình người dùng mới mà bạn đã tạo.
 10. Bấm vào menu Chỉnh sửa rồi bấm Dán.

  Nếu bạn không nhìn thấy menu Chỉnh sửa , nhấn Alt.
 11. Đăng xuất rồi đăng nhập lại với tư cách người dùng mới.

  Nếu bạn có các thư email trong một chương trình email mới, bạn phải nhập các thư email và địa chỉ của bạn sang cấu hình mới trước khi xóa cấu hình cũ. Nếu mọi thứ hoạt động bình thường, bạn có thể xóa cấu hình cũ.
Thuộc tính

ID Bài viết: 14039 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi