Xóa và quản lý cookie

Áp dụng cho: Windows 10Internet ExplorerWindows 8.1

Cookie là những tệp nhỏ mà các trang web đặt trên PC của bạn nhằm lưu trữ thông tin về các tùy chọn của bạn. Cookies có thể nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn bằng cách cho phép các trang web ghi nhớ tùy chọn của bạn hoặc bằng cách giúp bạn bỏ qua bước đăng nhập mỗi lần truy cập vào một số trang web nhất định. Tuy nhiên, một số cookie có thể gây ra các rủi ro liên quan đến quyền riêng tư của bạn khi theo dõi các trang web bạn truy cập.

Cách xóa cookie

  1. Trong Internet Explorer, chọn nút Công cụ , trỏ vào An toàn, sau đó chọn Xóa lịch sử duyệt.
  2. Chọn hộp kiểm Cookies và dữ liệu trang web, rồi chọn Xóa.

Chặn hoặc cho phép cookie

Nếu không muốn các trang web lưu trữ cookie trên PC của mình, bạn có thể chặn cookie. Tuy nhiên, việc này có thể khiến một số trang hiển thị không chính xác hoặc bạn có thể nhận được thông báo từ trang web cho bạn biết rằng bạn cần cho phép cookie để xem trang đó.

  1. Trong Internet Explorer, chọn nút Công cụ , rồi chọn Tùy chọn Internet.
  2. Chọn tab Quyền riêng tư, và trong Cài đặt, chọn Nâng cao và chọn xem bạn muốn chấp nhận, chặn hay nhận thông báo nhắc đối với các cookie bên thứ nhất và cookie bên thứ ba.