Xóa và quản lý cookie

Áp dụng cho: Windows Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1 Thêm

Cookie là gì?

Cookie là những tệp nhỏ mà các trang web đặt trên PC của bạn để lưu trữ thông tin về các tùy chọn của bạn. Cookies có thể nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn bằng cách cho phép các trang web nhớ tùy chọn của bạn hoặc cho phép bạn không phải đăng nhập mỗi lần bạn truy cập vào một số trang web nhất định. Tuy nhiên, một số cookie có thể gây ra các rủi ro liên quan đến quyền riêng tư của bạn khi theo dõi các trang web bạn truy cập.

Cách xóa cookie
  1. Trong Internet Explorer, chọn nút Công cụ , trỏ vào An toàn, sau đó chọn Xóa lịch sử duyệt.
  2. Chọn hộp kiểm Cookie và dữ liệu trang web rồi chọn Xóa.

Chặn hoặc cho phép cookie

Nếu không muốn các trang web lưu trữ cookie trên PC của mình, bạn có thể chặn cookie. Việc chặn cookie có thể ngăn một số trang hiển thị chính xác hoặc bạn có thể nhận được thông báo từ trang web cho bạn biết rằng bạn cần cho phép cookie để xem trang đó. Việc chặn cookie có thể ngăn một số trang hiển thị chính xác hoặc bạn có thể nhận được thông báo từ trang web cho bạn biết rằng bạn cần cho phép cookie để xem trang đó.

Cách chặn hoặc cho phép cookie trong Internet Explorer 11 dành cho Windows 10
  1. Trong Internet Explorer, chọn nút Công cụ , sau đó chọn Tùy chọn Internet.
  2. Chọn tab Quyền riêng tư và trong Cài đặt, chọn Nâng cao và chọn xem bạn muốn cho phép, chặn hay được nhắc đối với các cookie đầu tiên và cookie của bên thứ ba.