Xóa và quản lý cookie

Cookie là gì?

Cookie là những tệp nhỏ mà các trang web đặt trên PC của bạn để lưu trữ thông tin về các tùy chọn của bạn. Cookies có thể nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn bằng cách cho phép các trang web nhớ tùy chọn của bạn hoặc cho phép bạn không phải đăng nhập mỗi lần bạn truy cập vào một số trang web nhất định. Tuy nhiên, một số cookie có thể gây ra các rủi ro liên quan đến quyền riêng tư của bạn khi theo dõi các trang web bạn truy cập.

Cách xóa cookie
 Cách xóa cookie trong Internet Explorer 8

Chặn hoặc cho phép cookie

Nếu không muốn các trang web lưu trữ cookie trên PC của mình, bạn có thể chặn cookie. Việc chặn cookie có thể ngăn một số trang hiển thị chính xác hoặc bạn có thể nhận được thông báo từ trang web cho bạn biết rằng bạn cần cho phép cookie để xem trang đó. Việc chặn cookie có thể ngăn một số trang hiển thị chính xác hoặc bạn có thể nhận được thông báo từ trang web cho bạn biết rằng bạn cần cho phép cookie để xem trang đó.

Cách chặn hoặc cho phép cookie trong Internet Explorer 11 dành cho Windows 10
Cách chặn hoặc cho phép cookie


Thuộc tính

ID Bài viết: 17442 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Internet Explorer

Phản hồi