Bảo hành, các gói dịch vụ mở rộng và Điều khoản & Điều kiện cho thiết bị của bạn


 

Xem tài liệu pháp lý về Bảo hành Giới hạn Tiêu chuẩn, gói dịch vụ mở rộng Microsoft Complete và gói dịch vụ phần cứng mở rộng dành cho doanh nghiệp.

Chủ đề liên quan


Chọn một trong các nội dung sau để biết thêm thông tin về cách nhận hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ hoặc phạm vi bảo hành mở rộng Microsoft Complete dành cho thiết bị của bạn.

Danh sách các quốc gia hoặc khu vực


Vui lòng chọn quốc gia hoặc khu vực mà bạn đã mua thiết bị.

Quay lại đầu trang