Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thông tin hoặc thông báo cần được chia sẻ trên nhiều nhóm và kênh không? Bạn có thể đăng tin nhắn đó lên nhiều kênh cùng một lúc.

Lưu ý: Bạn có thể đăng chéo từ Teams trên máy tính hoặc web.

Đăng chéo cuộc hội thoại kênh mới

 1. Trong tab Bài đăng, chọn Bắt đầu bài đăng mới.

 2. Chọn Cài > (Đăng trong) Nhiều kênh.

  Teams - cuộc trò chuyện kênh mới

 3. Chọn + để thêm nhiều kênh khác để đăng lên.

  Cách đăng bài trong nhiều kênh

 4. Chọn kênh bạn muốn đăng chéo hoặc sử dụng tìm kiếm để tìm kênh. Bạn có thể đăng dù bạn là thành viên ở đâu. Chọn Cập nhật để lưu.

  Chọn kênh để đăng nhập.

 5. Nhập thông điệp của bạn, rồi chọn Đăng. Thao tác này sẽ gửi tin nhắn của bạn đến tất cả các kênh được liệt kê phía trên trường chủ đề.

  Các kênh được chọn để đăng trong

Chỉnh sửa bài viết chéo

Bạn có thể chỉnh sửa tin nhắn gốc của mình trong bài đăng chéo bất cứ lúc nào bằng cách chọn Xem thêm hành động Nút Xem thêm tùy chọn trong bài đăng, rồi chọn Chỉnh sửa Nút sửa.

Từ đây, bạn cũng có thể thêm kênh để đăng hoặc bạn có thể xóa kênh khỏi danh sách. Chọn + để tìm kênh cần thêm. Để loại bỏ kênh, chỉ cần chọn dấu X bên cạnh tên kênh đó.

Cuối cùng, đối với bất kỳ bài đăng nào bạn tạo, bạn có thể biến bài đăng đó thành bài đăng chéo bằng cách chọn Tác vụ khác Nút Xem thêm tùy chọn, chọn Chỉnh sửa Nút sửa> Càiđặt > (Đăng trong) Nhiều kênh và cuối cùng chọn các kênh bạn muốn thêm bằng cách chọn +.

Lưu ý: Chủ sở hữu nhóm có thể thiết lập quy tắc điều hành để kiểm soát ai có thể đăng, phản ứng và trả lời tin nhắn trong kênh. Để biết thêm chi tiết. xem Thay đổi vai trò và cài đặt của người điều hành trong kênh.

Bài viết liên quan 

Thay đổi vai trò và thiết đặt của người điều phối trong kênh

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Những điều đầu tiên cần biết về nhóm và kênh

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×