Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn chỉ có thể tham gia nhóm riêng tư nếu chủ sở hữu nhóm thêm người vào nhóm. 

Nhóm công khai hiển thị cho tất cả mọi người từ bộ sưu tập nhóm và bạn có thể tham gia nhóm mà không cần phải được chủ sở hữu nhóm chấp thuận.

Thay đổi trạng thái quyền riêng tư của nhóm

Bạn có thể thay đổi cài đặt quyền riêng tư cho nhóm của mình từ công khai sang riêng tư (hoặc ngược lại).

  1. Di chuột lên tên nhóm để chọn Xem thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn .

  2. Bấm Quản lý nhóm Nút Cài đặtrồi bấm Cài đặt.

  3. Bung rộng Chi tiết nhóm, rồi bấm vào Chỉnh sửa. Màn hình mới sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn chỉnh sửa tên nhóm, mô tả và quyền riêng tư.

  4. Trong thiết đặt quyền riêng tư, chọn mũi tên xuống để chọn Công khai hoặc Riêng tư.

Để thay đổi cài đặt về quyền riêng tư của một nhóm, hãy đi tới ứng dụng trên máy tính hoặc ứng dụng web.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×