Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý: Một số hướng dẫn trong bài viết này phản ánh các thay đổi có sẵn trong chương trình xem trước công khai và có thể trải qua các bản cập nhật khác trước khi được phát hành công khai. Nếu trải nghiệm của bạn không phù hợp với bài viết này, hãy chuyển sang bản xem trước công khai của Teams.

Có ba tùy chọn xem cho nhóm và kênh: hiển thị, ẩn và ghim. Bài đăng trong kênh cũng có thể được ghim.

Hiển thị nhóm hoặc kênh

Khi bạn tham gia một nhóm mới, nhóm đó sẽ tự động được hiển thị trong danh sách nhóm của bạn. Nếu bạn là thành viên của một nhóm nhưng bạn không thấy nhóm đó, hãy làm như sau: 

  1. Ở bên trái của Teams, cuộn xuống cuối danh sách nhóm của bạn, rồi chọn Nhóm ẩn.

  2. Xác định vị trí nhóm bạn đang tìm kiếm.

  3. Chọn Tùy chọn khác Biểu tượng Tùy chọn khác> Hiển thị.

Hiển thị nhóm ẩn

Ẩn nhóm hoặc kênh

Nếu bạn không muốn nhóm hoặc kênh hiển thị trong danh sách nhóm của mình, hãy ẩn nó. Đây là một cách tuyệt vời để dọn sạch danh sách của bạn và tập trung vào các nhóm và kênh mà bạn đang hoạt động.

Đi tới tên nhóm hoặc kênh và chọn Xem thêm tùy chọn Biểu tượng Tùy chọn khác> ẩn.

Ẩn nhóm

Bạn cũng có thể hiển thị kênh từ menu kênh ẩn bên dưới danh sách kênh của một nhóm. Chọn Tùy chọn khác Biểu tượng Tùy chọn khác> Hiển thị.

Lưu ý: Để giúp bạn sẵn sàng hoạt động, Teams tự động hiển thị năm kênh phổ biến nhất trong mỗi nhóm mới mà bạn tham gia.

Ghim hoặc hủy ghim kênh

Các kênh đã ghim nằm ở đầu danh sách, vì vậy bạn không cần phải tìm kiếm kênh.

Để ghim kênh, hãy đi tới tên kênh và chọn Tùy chọn khác Biểu tượng Tùy chọn khác>Ghim. Điều này đảm bảo rằng kênh luôn nằm ở đầu danh sách của bạn. Nếu bạn đổi ý, chỉ cần chọn lại và hủy ghim.

Mẹo: Sau khi ghim kênh, hãy kéo kênh đó vào thứ tự bạn muốn. Nếu bạn thực hiện việc này cho một số kênh, bạn sẽ có tất cả các kênh được ghim của mình được đặt thuận tiện.

Ghim kênh

Ghim hoặc hủy ghim bài đăng trong kênh

Đi tới bài đăng trong kênh mà bạn muốn ghim và chọn Tùy chọn khác Biểu tượng Tùy chọn khác>Ghim. Khi cửa sổ bật lên Ghim thông báo này? xuất hiện, hãy chọn Ghim một lần nữa để ghim bài đăng. Giờ đây, thông tin này sẽ xuất hiện trong ngăn chi tiết Kênh của kênh. Bạn có thể hủy ghim bài đăng theo cùng một cách.

Ghim bài đăng trong kênh

Bài đăng đã ghim sẽ xuất hiện trong ngăn Chi tiết kênh.

Chủ đề liên quan

Xóa kênh

Tùy chỉnh thông báo kênh

Ghim tin nhắn trò chuyện lên đầu cuộc trò chuyện trong Teams

Khi bạn tham gia một nhóm mới, nhóm đó sẽ tự động được hiển thị trong danh sách nhóm của bạn. Nếu bạn biết mình là thành viên của một nhóm nhưng không thấy nhóm đó, hãy cuộn xuống cuối danh sách nhóm và chọn Xem tất cả các nhóm.

Hiển thị kênh

Nhấn vào Nút Teams Teams và đi đến cuối danh sách nhóm. Nhấn Xem tất cả các nhóm, sau đó nhấn vào nhóm có kênh và chạm vào vòng tròn bên cạnh các kênh bạn muốn hiển thị. Để ẩn, hãy gõ nhẹ vào vòng tròn một lần nữa để bỏ chọn nó.

Lưu ý: Để giúp bạn sẵn sàng hoạt động, Teams tự động hiển thị năm kênh phổ biến nhất trong mỗi nhóm mới mà bạn tham gia.

Xóa kênh

Truy cập ứng dụng trên máy tính hoặc ứng dụng web để xóa kênh.

Khi bạn tham gia một nhóm mới, nhóm đó sẽ tự động được hiển thị trong danh sách nhóm của bạn. Nếu bạn biết mình là thành viên của một nhóm nhưng không thấy nhóm đó, hãy cuộn xuống cuối danh sách nhóm và chọn Xem tất cả các nhóm.

Hiển thị kênh

Nhấn vào Nút Teams Teams và đi đến cuối danh sách nhóm. Nhấn Tất cả nhóm, sau đó nhấn vào nhóm có kênh và chạm vào vòng tròn bên cạnh kênh bạn muốn hiển thị.

Lưu ý: Để giúp bạn sẵn sàng hoạt động, Teams tự động hiển thị năm kênh phổ biến nhất trong mỗi nhóm mới mà bạn tham gia.

Xóa kênh

Nhấn vào Nhóm Nút Teams, đi tới tên nhóm và nhấn Tùy chọn khác Nút Thêm tùy chọn>Quản lý kênh. Sau đó , nhấn vào Xem Nút Thêm tùy chọn chọn bên cạnh tên kênh, rồi chọn Xóa kênh.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×