Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn là chủ sở hữu kênh, bạn có thể chia sẻ kênh với các nhóm bên trong hoặc bên ngoài tổ chức của mình.

Lưu ý: Chia sẻ kênh từ Teams trên máy tính hoặc web. Ứng dụng Teams dành cho thiết bị di động không hỗ trợ chia sẻ kênh với các nhóm.

Chia sẻ kênh với nhóm bạn sở hữu 

 1. Đi tới kênh bạn muốn chia sẻ, rồi chọn Tùy chọn khác Nút Tùy chọn khác > Chia sẻ kênh> Với nhóm bạn sở hữu.

  chia sẻ kênh với nhóm bạn sở hữu

 2. Nhập tên của nhóm và chọn nhóm đó từ danh sách. Sau đó, chọn Xong.  Teams - chọn nhóm bạn sở hữu cho kênh được chia sẻ Khi bạn chia sẻ kênh với một nhóm, họ sẽ nhận được thông báo và có thể truy cập kênh ngay lập tức.

Chia sẻ kênh với một nhóm khác

 1. Đi tới kênh bạn muốn chia sẻ, sau đó chọn Xem thêm tùy chọn Nút Tùy chọn khác > Chia sẻ> với nhóm.

  Teams - chia sẻ kênh với một nhóm khác

 2. Để chia sẻ với một nhóm bên trong tổ chức của bạn, hãy nhập tên của chủ sở hữu nhóm và chọn nhóm đó từ danh sách. Để chia sẻ với một nhóm bên ngoài tổ chức của bạn, hãy nhập email của chủ sở hữu nhóm, rồi chọn từ danh sách. Sau đó, chọn Gửi lời mời.

  Teams - mời một nhóm khác tham gia kênh được chia sẻ

Để xem lời mời đã gửi của bạn, hãy chọn Tùy chọn khác Nút Tùy chọn khác > Quản lý kênh > lời mời đã Gửi.

Teams - kênh chia sẻ đã gửi lời mời

Lưu ý: Khi bạn gửi lời mời cho chủ sở hữu nhóm, họ sẽ thấy tên, ảnh hồ sơ, trạng thái sẵn sàng của bạn (Sẵnsàng, Bận, Không làm phiền, Quay lại ngay, Đi vắng và Ngoại tuyến), tên kênh và tên tổ chức. Để tìm hiểu thêm, hãy xem So sánh quyền truy nhập bên ngoài và khách.

Chấp nhận hoặc từ chối lời mời nhóm vào kênh dùng chung

Nếu bạn là chủ sở hữu nhóm, bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối lời mời nhóm vào các kênh chung.

 1. Đi tới Nguồn cấp dữ liệu Hoạt động của bạn, rồi chọn lời mời kênh được chia sẻ.

  Teams - kênh bên ngoài đã được chia sẻ với nguồn cấp dữ liệu hoạt động nhóm của bạn

 2. Chọn Chấp nhận hoặc Từ chối.

  Teams - chấp nhận lời mời nhóm kênh dùng chung

 3. Nếu bạn chấp nhận, hãy nhập tên của nhóm mà bạn muốn thêm vào kênh và chọn nhóm đó từ danh sách. Sau đó, chọn Xong.

  Teams - chọn nhóm cho lời mời kênh dùng chung

Lưu ý: Bạn sẽ có 14 ngày để chấp nhận lời mời nhóm kênh dùng chung.

Lưu ý: Chủ sở hữu kênh cần chấp thuận lựa chọn của bạn. Họ sẽ thấy tên của nhóm, số lượng người trong nhóm, cho dù nhóm là công khai hay riêng tư và tổ chức của nhóm đó. Họ cũng sẽ thấy tên, ảnh hồ sơ, địa chỉ email và trạng thái của bạn (Sẵn sàng,Bận, Không làm phiền , Quay lại ngay, Đi vắng và Ngoại tuyến). Để tìm hiểu thêm, hãy xem So sánh quyền truy nhập bên ngoài và khách.

Chấp thuận hoặc từ chối nhóm cho kênh được chia sẻ

Nếu bạn là chủ sở hữu kênh dùng chung, bạn có thể phê duyệt hoặc từ chối các nhóm cho các kênh dùng chung.

 1. Đi tới nguồn cấp dữ liệu hoạt động của bạn, sau đó chọn thông báo lời mời được chấp nhận.

  Teams - nguồn cấp dữ liệu hoạt động đã chấp nhận lời mời nhóm kênh dùng chung

 2. Chọn Chấp thuận hoặc Từ chối.

  Teams - phê duyệt nhóm bên ngoài cho kênh được chia sẻ

Lưu ý: Bạn sẽ có 14 ngày để phê duyệt nhóm.

Lưu ý: Quản trị viên phải bật kết nối trực tiếp B2B trước khi bạn có thể thêm người hoặc nhóm bên ngoài tổ chức của mình vào kênh được chia sẻ. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Cộng tác với người dự bên ngoài trong một kênh.

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Xem Mục Những điều đầu tiên cần biết về kênh.

Chủ đề liên quan

Chia sẻ kênh với mọi người

Tạo kênh dùng chung

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×