Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn di chuột qua ảnh hồ sơ của người cùng nhóm, bạn sẽ thấy thẻ hồ sơ chứa chi tiết của họ. Gửi một cuộc trò chuyện, gọi cho họ hoặc gửi email cho họ từ thẻ hồ sơ của họ.

Tìm thông tin

Bạn có thể truy nhập thẻ hồ sơ của một người nào đó từ ảnh hồ sơ của họ.

  • Trong kênh, nhấn vào ảnh hồ sơ của người khác để mở thẻ hồ sơ của họ.

  • Từ cuộc trò chuyện, gõ nhẹ vào ảnh hồ sơ của người nào đó. Trong chi tiết cuộc trò chuyện, nhấn vào ảnh hoặc tên hồ sơ của họ để mở thẻ hồ sơ của họ.

  • Tìm kiếm tên của một người nào đó trong thanh tìm kiếm trên cùng và nhấn vào biểu tượng thẻ hồ sơ Nút Thẻ liên hệ.

Xem thẻ hồ sơ trong Teams dành cho thiết bị di động

Bạn có thể truy nhập thẻ hồ sơ của một người nào đó từ ảnh hồ sơ của họ.

  • Trong kênh, nhấn vào ảnh hồ sơ của người khác để mở thẻ hồ sơ của họ.

  • Trong cuộc trò chuyện nhóm, hãy gõ nhẹ vào tiêu đề trò chuyện hoặc Biểu tượng Thông tinđể mở chi tiết cuộc trò chuyện nhóm. Trong chi tiết cuộc trò chuyện, hãy gõ nhẹ vào ảnh hồ sơ của người nào đó để mở thẻ hồ sơ của họ. 

  • Tìm kiếm tên của một người nào đó trong thanh tìm kiếm trên cùng và nhấn vào biểu tượng thẻ hồ sơ Nút Thẻ liên hệ.

Xem thẻ hồ sơ trong Teams dành cho thiết bị di động

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×