Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn di chuột qua ảnh hồ sơ của người cùng nhóm, bạn sẽ thấy thẻ hồ sơ chứa chi tiết của họ. Bắt đầu trò chuyện, gọi điện hoặc gửi email cho ai đó từ thẻ hồ sơ của họ.

Tìm thông tin

Để đặt thêm câu hỏi cụ thể về một người nào đó trong tổ chức của bạn, hãy sử dụng Ai. Ai là bot có mục đích duy nhất là tìm kiếm thông tin về những người mà bạn làm việc cùng.

Nhập /ai vào hộp lệnh ở đầu Teams để bắt đầu đặt câu hỏi như "Tôi đã gửi email cho ai hôm qua về việc lưu trữ dữ liệu?" hoặc "John Smith là ai?"

Sử dụng lệnh Ai

Việc đặt câu hỏi sẽ hướng bạn đến một cuộc trò chuyện trực tiếp với Ai, vì vậy hãy thoải mái xem câu trả lời của bạn và đặt câu hỏi theo dõi tại đó.

Bạn có thể truy nhập thẻ hồ sơ của một người nào đó từ ảnh hồ sơ của họ.

Trong một kênh, nhấn vào ảnh hồ sơ của người khác để xem thẻ hồ sơ của họ. Từ cuộc trò chuyện, nhấn vào tên ở đầu trang để xem chi tiết cuộc trò chuyện. Từ đó, nhấn vào ảnh hồ sơ của người này.

Bạn có thể truy nhập thẻ hồ sơ của một người nào đó từ ảnh hồ sơ của họ.

Trong cuộc trò chuyện hoặc kênh, nhấn vào ảnh hồ sơ của người nào đó để xem thẻ hồ sơ của họ. Trong cuộc trò chuyện nhóm, hãy gõ nhẹ vào Xem thêm Nút Xem thêm tùy chọn ở đầu trang để biết chi tiết cuộc trò chuyện. Từ đó, nhấn vào ảnh hồ sơ của người này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×