Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn muốn đặt ai đó làm chủ sở hữu hoặc xem ai là chủ sở hữu của nhóm hiện có:

 1. Ở bên phải tên nhóm, chọn Xem thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn >Quản lý nhóm.

  quản lý nhóm

 2. Chọn menu thả xuống bên cạnh Thành viên và khách để xem tất cả các thành viên nhóm. Cột Vai trò ở bên phải cho bạn biết liệu ai đó là thành viên nhóm hoặc chủ sở hữu nhóm. Để đặt ai đó làm chủ sở hữu, hãy chọn danh sách thả xuống rồi chọn Chủ sở hữu.

  chọn chủ sở hữu nhóm

Bạn cũng có thể đặt người khác làm chủ nhóm trong khi tạo nhóm. Khi bạn đang thêm thành viên nhóm, hãy chọn xem mỗi người mới sẽ là thành viên nhóm hay chủ sở hữu nhóm bằng cách chọn Chủ sở hữu bên dưới menu Thành viên.

Bài viết liên quan

Chức năng của chủ sở hữu nhóm, thành viên và khách trong Teams

Thêm thành viên vào nhóm trong Teams

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Những điều đầu tiên cần biết về nhóm và kênh

Nếu bạn muốn đặt ai đó làm chủ sở hữu hoặc xem ai là chủ sở hữu của nhóm hiện có:

 1. Nhấn vào Nút Teams Teams và ở bên phải tên nhóm, nhấn vào Xem thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn >Quản lý thành viên.

  iOS quản lý các thành viên nhóm

 2. Nhấn vào tên của thành viên nhóm, rồi nhấn Vào Tạo chủ sở hữu.

  iOS tạo chủ sở hữu nhóm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×