Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Không thể thêm khách vào kênh dùng chung. Khi bạn chia sẻ kênh với một nhóm có khách, khách sẽ không có quyền truy cập vào kênh được chia sẻ. Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng cấp cho những người bên ngoài tổ chức quyền truy nhập vào kênh được chia sẻ.

Những gì bạn cần để bắt đầu

  • Người bạn muốn mời tham gia kênh được chia sẻ cần có tài khoản Teams cơ quan hoặc trường học trong Microsoft 365

  • Tổ chức của bạn và tổ chức của người bạn đang mời phải có kết nối trực tiếp B2B do quản trị viên thiết lập

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Chia sẻ kênh với mọi người.

Kết nối trực tiếp B2B là gì?

Đó là người quản trị tính năng được thiết lập cho phép mọi người từ một tổ chức Microsoft 365 chia sẻ kênh với mọi người và nhóm từ các tổ chức Microsoft 365 khác. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Kênh dùng chung trong Teams là gì?

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Xem Mục Những điều đầu tiên cần biết về kênh.

Chủ đề liên quan

Kênh được chia sẻ là gì?

Tại sao nên sử dụng kênh được chia sẻ so với các loại kênh khác?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×