Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.
Chấp nhận hoặc từ chối lời mời của tổ chức với tư cách là khách

Tham gia tổ chức với tư cách là khách cho phép bạn cộng tác với những người bên ngoài tổ chức của bạn. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối lời mời trong tổ chức ngay trong Teams.

Chấp nhận lời mời tổ chức trên thẻ hồ sơ của bạn

 1. Chọn ảnh hồ sơ của bạn.

  Hộp màu đỏ sẽ tô sáng ảnh hồ sơ.

 2. Sau đó, chọn Chấp nhận lời mời Biểu tượng thư biểu thị lời mời tổ chức mới..

  Trên thẻ hồ sơ, hộp màu đỏ sẽ tô sáng ảnh hồ sơ.

3. Xem lại các quyền của tổ chức và chọn Chấp nhận hoặcHủy bỏ.

Lưu ý: Bạn cần chấp nhận quyền của tổ chức để tham gia tổ chức với tư cách là khách.

Một hộp thoại hiển thị Xem lại quyền với tùy chọn Chấp nhận hoặc Hủy bỏ.

Lưu ý: Đây là một ví dụ về quyền của tổ chức.

4. Sau khi bạn đã chấp nhận lời mời tổ chức, Chấp nhận lời mời Biểu tượng thư biểu thị lời mời tổ chức mới. không còn xuất hiện bên cạnh tổ chức.

Thẻ hồ sơ hiển thị danh sách tổ chức.

Chấp nhận hoặc từ chối lời mời tổ chức trong cài đặt tài khoản của bạn

 1. Chọn ảnh hồ sơ của bạn.

  Hộp màu đỏ sẽ tô sáng ảnh hồ sơ.

 2. Sau đó, chọn Quản lý tài khoản.

  Trên thẻ hồ sơ, hộp màu đỏ tô sáng Quản lý tài khoản.

 3. Bên cạnh lời mời tổ chức, chọn Xem thêm tùy chọn Microsoft Teams tùy chọn khác > Chấp nhận hoặcTừ chối.

  Trong cài đặt tài khoản, hộp màu đỏ tô sáng Các tùy chọn khác bên cạnh lời mời tổ chức. Một hộp màu đỏ khác tô sáng Chấp nhận và Từ chối.
   

Lưu ý: 

 • Bạn cũng có thể chấp nhận lời mời tổ chức qua email của mình.

 • Có thể mất một chút thời gian để các thay đổi xuất hiện trên thẻ hồ sơ của bạn.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem chức năng khách trong Teams.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×