Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Hỗ trợ bộ đọc màn hình cho SharePoint Online

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với SharePoint Online. Để tìm thông tin về cách tạo site SharePoint người khuyết tật có thể truy nhập, hãy tham khảo mục Giúp site SharePoint trở nên dễ truy nhập với người khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Trải SharePoint Hiện đại Trực tuyến

Tạo tài liệu hoặc thư mục hoặc tải lên tệp

Kiểm xuất, kiểm nhập hoặc chỉnh sửa tệp

Thêm văn bản, hình ảnh, phương tiện hoặc biểu mẫu vào trang SharePoint

Tô sáng tệp và thư mục hoặc chỉnh sửa thông tin tệp hoặc thư mục

Sao chép liên kết tệp và thư mục

Di chuyển hoặc sao chép tệp và thư mục

Xem lại hoạt động tệp hoặc lịch sử phiên bản hoặc nhận thông báo thay đổi

Tạo hoặc sửa dạng xem thư viện tài liệu

Xem thêm

Giúp site SharePoint trở nên dễ truy nhập với người khuyết tật

Thêm nội dung và liên kết trợ năng vào site SharePoint Online

Thêm ảnh và phương tiện trợ năng vào site SharePoint Online

Tài nguyên để tạo các site trợ năng trong SharePoint Online

Tạo blog với site liên lạc và bài đăng tin tức 

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với SharePoint Online. Để tìm thông tin về cách tạo site SharePoint người khuyết tật có thể truy nhập, hãy tham khảo mục Giúp site SharePoint trở nên dễ truy nhập với người khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng SharePoint Online cổ điển

Tạo tài liệu hoặc thư mục hoặc tải lên tệp

Kiểm xuất, kiểm nhập hoặc chỉnh sửa tệp

Di chuyển hoặc sao chép thư mục và tệp

Xem thêm

Giúp site SharePoint trở nên dễ truy nhập với người khuyết tật

Thêm nội dung và liên kết trợ năng vào site SharePoint Online

Thêm ảnh và phương tiện trợ năng vào site SharePoint Online

Tài nguyên để tạo các site trợ năng trong SharePoint Online

Các tính năng trợ năng trong SharePoint Online

Tạo blog với site liên lạc và bài đăng tin tức 

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình SharePoint ứng dụng cho iOS.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong SharePoint Online dành cho iOS

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×