Trong Teams, bạn có thể kết hợp (hoặc hợp nhất) cuộc gọi theo một vài cách khác nhau.

Thực hiện cuộc gọi mới và phối cuộc gọi với cuộc gọi hiện có

Khi bạn đang thực hiện cuộc gọi với người khác (hoặc cuộc gọi nhóm), bạn có thể quyết định muốn hỏi người khác một câu hỏi liên quan.

Bạn có thể thực hiện một cuộc gọi khác trong khi vẫn đang ở trên cuộc gọi đầu tiên. Khi cuộc gọi thứ hai kết nối, bạn có thể phối cuộc gọi đó với cuộc gọi đầu tiên của bạn.

Lưu ý: Cuộc gọi đầu tiên sẽ tự động được giữ khi bạn thực hiện một cuộc gọi khác. Hoặc bạn có thể đi tới điều khiển cuộc gọi và chọn Hành động khác Nút tùy chọn khác > Giữ để thực hiện hành động này trước khi thực hiện một cuộc gọi khác.

Khi cuộc gọi thứ hai kết nối, hãy đi đến điều khiển cuộc gọi và chọn Xem thêm hành động Nút tùy chọn khác > Cuộc gọi Biểu tượng Phối cuộc gọi .

Nút phối cuộc gọi trong menu

Phối cuộc gọi đến với cuộc gọi hiện có

Khi đang thực hiện cuộc gọi trong Teams, bạn có thể nhận được cuộc gọi từ người khác (hoặc cuộc gọi nhóm) và quyết định bạn muốn kết hợp cuộc gọi mới với cuộc gọi mà bạn đã thực hiện.

Khi bạn chấp nhận cuộc gọi mới, cuộc gọi khác của bạn sẽ tự động được tạm dừng. Sau đó, bạn có thể chọn kết hợp cuộc gọi mới với cuộc gọi đầu tiên của mình.

Đi tới các điều khiển cuộc gọi và chọn Hành động khác Nút tùy chọn khác > Cuộc gọi phối Biểu tượng Phối cuộc gọi .

Lưu ý: 

  • Tính năng phối cuộc gọi không sẵn dùng cho các cuộc gọi đường dây dùng chung của sếp và đại diện. 

  • Tính năng phối cuộc gọi chỉ được hỗ trợ trên máy khách Teams trên máy tính.  

  • Phối cuộc gọi cũng có thể được sử dụng để thêm người dùng đằng sau IVR vào cuộc gọi nhóm, thực hiện cuộc gọi 1-1 mới đến IVR và sử dụng bàn phím DTMF để tiếp cận người dùng mục tiêu, sau đó sử dụng phối cuộc gọi để hợp nhất cuộc gọi 1-1 mới với cuộc gọi 1-1 hiện có hoặc cuộc gọi nhóm.

  • Tính năng phối cuộc gọi không sẵn dùng cho Cuộc họp Teams.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×