Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong Teams, bạn có thể kết hợp (hoặc hợp nhất) cuộc gọi theo một vài cách khác nhau.

Thực hiện cuộc gọi mới và phối cuộc gọi với cuộc gọi hiện có

Khi bạn đang thực hiện cuộc gọi với người khác (hoặc cuộc gọi nhóm), bạn có thể quyết định muốn hỏi người khác một câu hỏi liên quan.

Bạn có thể thực hiện một cuộc gọi khác trong khi vẫn đang ở trên cuộc gọi đầu tiên. Khi cuộc gọi thứ hai kết nối, bạn có thể phối cuộc gọi đó với cuộc gọi đầu tiên của bạn.

Lưu ý: Cuộc gọi đầu tiên sẽ tự động được giữ khi bạn thực hiện một cuộc gọi khác. Hoặc bạn có thể đi tới điều khiển cuộc gọi và chọn Hành động khác Nút Xem thêm tùy chọn > Giữ để thực hiện hành động này trước khi thực hiện một cuộc gọi khác.

Khi cuộc gọi thứ hai kết nối, hãy đi đến các điều khiển cuộc gọi và chọn Xem thêm hành động Nút Xem thêm tùy chọn > Cuộc gọi Biểu tượng Phối cuộc gọi .

Nút phối cuộc gọi trong menu

Phối cuộc gọi đến với cuộc gọi hiện có

Khi đang thực hiện cuộc gọi trong Teams, bạn có thể nhận được cuộc gọi từ người khác (hoặc cuộc gọi nhóm) và quyết định bạn muốn kết hợp cuộc gọi mới với cuộc gọi mà bạn đã thực hiện.

Khi bạn chấp nhận cuộc gọi mới, cuộc gọi khác của bạn sẽ tự động được tạm dừng. Sau đó, bạn có thể chọn kết hợp cuộc gọi mới với cuộc gọi đầu tiên của mình.

Đi tới các điều khiển cuộc gọi và chọn Hành động khác Nút Xem thêm tùy chọn > Phối cuộc Biểu tượng Phối cuộc gọi .

Lưu ý: 

  • Tính năng phối cuộc gọi không sẵn dùng cho các cuộc gọi đường dây dùng chung của sếp và đại diện. 

  • Tính năng phối cuộc gọi chỉ được hỗ trợ trên máy khách Teams trên máy tính.  

  • Phối cuộc gọi cũng có thể được sử dụng để thêm người dùng đằng sau IVR vào cuộc gọi nhóm, thực hiện cuộc gọi 1-1 mới đến IVR và sử dụng bàn phím DTMF để tiếp cận người dùng mục tiêu, sau đó sử dụng phối cuộc gọi để hợp nhất cuộc gọi 1-1 mới với cuộc gọi 1-1 hiện có hoặc cuộc gọi nhóm.

  • Tính năng phối cuộc gọi không sẵn dùng cho Cuộc họp Teams.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×