Sử dụng bộ đọc màn hình để theo dõi và xem lại các thay đổi ở tài liệu trong Word

Biểu tượng trang trí. Nội dung trình đọc màn hình

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần trong bộ nội dung Khả năng tiếp cận Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Word với bàn phím và bộ đọc màn hình để theo dõi, hiển thị và liệt kê các thay đổi trong tài liệu của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách chấp nhận hoặc từ chối thay đổi được theo dõi.

Biểu tượng trang trí Bạn cần hướng dẫn cách theo dõi thay đổi hoặc chấp nhận thay đổi được theo dõi trong tài Word của bạn nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem theo dõi thay đổi trong Word hoặc Chấp nhận thay đổi được theo dõi.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng bộ đọc màn hình, bạn sẽ sử dụng trợ phím của bộ đọc màn hình đó, đôi khi là cùng với các phím liên quan khác, để dẫn hướng và tương tác trong ứng dụng, cũng như thực thi lệnh. Trong hướng dẫn sử dụng của chúng tôi, điều này đôi khi được biểu thị theo "Phím SR".

Trong chủ đề này

Bật Theo dõi Thay đổi

Khi bạn bật Theo dõi Thay đổi, các thay Word hiện và hiển thị bất kỳ thay đổi nào được thực hiện cho tài liệu của bạn. Bạn có thể bật tính năng này bằng cách dùng phím tắt trực tiếp hoặc dải băng.

 1. Để bật Theo dõi Thay đổi, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sử dụng lối tắt trực tiếp, nhấn Ctrl+Shift+E.

  • Để sử dụng dải băng, nhấn Alt+R, G, G.

Chọn cách hiển thị thay đổi (hiệu chỉnh)

Bạn có thể chọn cách hiển thị thay đổi được theo dõi trong tài liệu của mình.

 1. Nhấn Alt+R, T, D. Menu đánh dấu được bung rộng và bạn sẽ nghe thấy tên của đánh dấu hiện được chọn.

 2. Trong danh sách đánh dấu, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên tùy chọn mình muốn. Các tùy chọn sau đây sẵn dùng:

  • Đánh dấu Đơn giản là tùy chọn mặc định và chỉ ra vị trí những thay đổi bằng đường dọc trong lề tài liệu. Bộ đọc màn hình của bạn thông báo có thay đổi ở đầu đoạn văn đã thay đổi.

  • Không có Đánh dấu ẩn đánh dấu để hiển thị diện mạo của các thay đổi kết hợp. Tùy chọn này sẽ không xóa những thay đổi.

   Mẹo: Để hiển thị lại đánh dấu, chọn Đánh dấu Đơn giản hoặc Tất cả Đánh dấu.

  • Tất cả Đánh dấu sẽ hiển thị tất cả chỉnh sửa bằng văn bản và đường kẻ với các màu khác nhau. Tùy chọn này là đánh dấu được đề xuất. Bộ đọc màn hình của bạn thông báo về thay đổi và loại thay đổi khi thay đổi xảy ra.

   Nếu định dạng thay đổi, JAWS cũng sẽ đọc các chi tiết thay đổi. Với Trình tường thuật, bạn cần di chuyển đến ghi chú lề hoặc Ngăn xem lại để nghe các chi tiết. Để biết hướng dẫn, đi tới mục Di chuyển đến chi tiết thay đổi về định dạng bằng Trình tường thuật hoặc Hiển thị tất cả thay đổi trong Ngăn xem lại.

  • Ban đầu hiển thị tài liệu ở hình thức ban đầu.

  Để chọn và áp dụng một tùy chọn, nhấn Enter.

 3. Để chọn những thay đổi được theo dõi, nhấn Alt+R, T, M. Menu Hiện đánh dấu đã được bung rộng. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy lựa chọn mình muốn sử dụng, rồi nhấn Enter.

  Lặp lại bước này cho tất cả các kiểu đánh dấu mà bạn muốn chọn.

Kiểm tra và dẫn hướng các thay đổi được theo dõi

Bạn có một vài tùy chọn để kiểm tra và dẫn hướng các thay đổi được theo dõi trong tài liệu. Bạn chỉ cần cho phép bộ đọc màn hình đọc tài liệu thông báo về các thay đổi. Nếu tài liệu dài hoặc có nhiều thay đổi được theo dõi, bạn có thể muốn sử dụng các tùy chọn danh sách màWord hoặc bộ đọc màn hình cung cấp để biết tổng quan về các thay đổi. Ngoài ra, bạn có thể dẫn hướng qua tài liệu thay đổi bằng cách thay đổi.

Hiển thị tất cả thay đổi trong Ngăn xem lại

 1. Nhấn Alt+R+T, P. Menu Ngăn xem lại được bung rộng.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để hiển thị ngăn theo chiều ngang, nhấn H.

  • Để hiển thị ngăn theo chiều dọc, nhấn V.

 3. Để duyệt các thay đổi trong ngăn, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống.

 4. Khi bạn làm việc xong vớiNgăn xem lại , để đóng ngăn, hãy nhấn Alt+R+T, P, rồi nhấn Enter.

Hiển thị tất cả thay đổi trong Trình xem Ảo JAWS

 1. Nhấn phím Windows+Dấu chấm phả (;). Hộp thoại Các mục cần Hiển thị trong Trình xem Ảo sẽ mở ra.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy "Revisions" (Chỉnh sửa) thì nhấn Enter. Trình xem Ảo sẽ mở ra và bạn sẽ nghe thấy tổng số chỉnh sửa trong tài liệu.

 3. Nhấn phím Tab để duyệt danh sách hiệu chỉnh. JAWS đọc thay đổi và chi tiết thay đổi.

 4. Khi ở trên một thay đổi, nhấn Enter để nhảy vào nội dung tài liệu.

Hiển thị tất cả thay đổi trong cửa sổ Chỉnh sửa của JAWS

 1. Nhấn Shift+phím SR+R. Cửa sổ Hiệu chỉnh sẽ mở ra.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống để duyệt danh sách thay đổi.

 3. Khi ở trên một thay đổi, nhấn Enter để nhảy vào nội dung tài liệu.

Đọc nội tuyến thay đổi được theo dõi

Cách bộ đọc màn hình thông báo những thay đổi và kiểu thay đổi khi đọc qua tài liệu phụ thuộc vào vết đánh dấu đã chọn và bộ đọc màn hình bạn đang sử dụng.

Để biết hướng dẫn về cách sử dụng bộ đọc màn hình để đọc tài Word, hãy đi đến mục Đọc tài liệu.

Mẹo: Với JAWS, bạn có thể mở lịch sử giọng nói nếu bạn muốn kiểm tra những gì JAWS đã nói. Tại mọi thời điểm, nhấn phím SR+Phím cách, tiếp theo là H. Để duyệt lịch sử giọng nói, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống.

Dẫn hướng từng thay đổi

Bạn có thể sử dụng phím tắt để di chuyển qua từng thay đổi được theo dõi.

 • Để đi tới thay đổi tiếp theo trong tài liệu, nhấn Alt+R, H, 1.

 • Để đi tới thay đổi trước đó trong tài liệu, nhấn Alt+R, F.

Di chuyển đến chi tiết thay đổi định dạng bằng Trình tường thuật

Bạn có thể dẫn hướng từ vùng chỉnh sửa tài liệu đến lề để kiểm tra các chi tiết của thay đổi định dạng được theo dõi.

 1. Chọn tùy chọn Tất cả Đánh dấu như hướng dẫn ở trên trong mục Chọn cách hiển thị thay đổi (hiệu chỉnh).

 2. Cho phép bộ đọc màn hình của bạn đọc thân văn bản cho đến khi bộ đọc thông báo về thay đổi định dạng. Sau đó, nhấn phím SR+A.

 3. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến lề và Trình tường thuật sẽ thông báo chi tiết thay đổi. Để trở về thân văn bản, nhấn phím Mũi tên trái.

Loại bỏ những thay đổi được theo dõi

Cách duy nhất để có thể vĩnh viễn loại bỏ thay đổi được theo dõi khỏi tài liệu là chấp nhận hoặc từ chối chúng.

Chấp nhận một thay đổi được theo dõi duy nhất

Bạn có thể chấp nhận các thay đổi đơn lẻ trong nội dung tài liệu, Ngăn xem lạihoặc ghi chú lề.

 1. Dẫn hướng đến thay đổi được theo dõi mà bạn muốn loại bỏ.

 2. Để chấp nhận thay đổi, hãy thực hiện một trong những điều sau đây:

  • Nhấn Shift+F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra. Nhấn E. Thay đổi sẽ được chấp nhận và tiêu điểm quay lại thân văn bản.

  • Nhấn Alt+R, A, 2. Bạn sẽ nghe thấy: "Accept and Move to Next" (Chấp nhận và Chuyển đến thay đổi Tiếp theo). Sau đó, nhấn Enter. Thay đổi sẽ được chấp nhận và tiêu điểm sẽ di chuyển đến thay đổi tiếp theo.

Từ chối một thay đổi được theo dõi

Bạn có thể từ chối các thay đổi đơn lẻ trong nội dung tài liệu, Ngăn xem lạihoặc ghi chú lề.

 1. Dẫn hướng đến thay đổi được theo dõi mà bạn muốn loại bỏ.

 2. Để từ chối thay đổi, hãy thực hiện một trong những điều sau đây:

  • Nhấn Shift+F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra. Nhấn R. Thay đổi sẽ bị từ chối và tiêu điểm quay lại thân văn bản.

  • Để từ chối thay đổi, nhấn Alt+R, J. Bạn sẽ nghe thấy: "Reject and Move to Next" (Từ chối và Chuyển đến thay đổi Tiếp theo). Sau đó, nhấn Enter. Thay đổi hiện tại sẽ bị từ chối và tiêu điểm di chuyển đến thay đổi tiếp theo.

Chấp nhận hoặc từ chối tất cả thay đổi được theo dõi.

 • Để chấp nhận tất cả những thay đổi được theo dõi, nhấn Alt+R, A, 2, L.

 • Để từ chối tất cả thay đổi được theo dõi, nhấn Alt+R, J, L.

Tiếp tục bật Theo dõi Thay đổi

Để ngăn người khác tắt Theo dõi Thay đổi, hãy bật Khóa Theo dõi và thêm mật khẩu. Khi Thay đổi được Theo dõi bị khóa, bất kỳ ai mở tài liệu của bạn cũng có thể xem thay đổi nhưng họ không thể tắt tính năng này và không thể chấp nhận hoặc từ chối thay đổi.

 1. Nhấn Alt+R, G, L. Bạn sẽ nghe thấy: "Lock Tracking" (Khóa Theo dõi).

 2. Chọn và nhập mật khẩu, rồi nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy: "Re-enter to confirm" (Nhập lại để xác nhận). Nhập mật khẩu của bạn lần nữa, rồi nhấn Enter.

Tắt tính năng Khóa Theo dõi

 1. Nhấn Alt+R, G, L. Bạn sẽ nghe thấy: "Unlock Tracking window, password" (Mở khóa cửa sổ Theo dõi, mật khẩu).

 2. Nhập mật khẩu của bạn rồi nhấn Enter.

Tắt Theo dõi Thay đổi

Khi bạn tắt Theo dõi Thay đổi, điều Word sẽ ngừng đánh dấu những thay đổi mới. Tất cả những thay đổi đã được theo dõi vẫn được đánh dấu trong tài liệu, cho đến khi bạn loại bỏ chúng. Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách dùng phím tắt trực tiếp hoặc dải băng.

 • Để tắt Theo dõi Thay đổi, trên bàn phím, nhấn Ctrl+Shift+E.

 • Để tắt Theo dõi Thay đổi trên bàn phím,nhấn Alt+R, G, G.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm, đọc và xóa chú thích trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Phím tắt trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử dụng VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để bật hoặc tắt Theo dõi Thay đổi trong tài Word for iOS của bạn. Tìm các thay đổi hiện có trong tài liệu, rồi chấp nhận hoặc bác bỏ chúng. Khóa Theo dõi Thay đổi để người khác không thể tắt tính năng này.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Bật và tắt Theo dõi Thay đổi

Khi bạn bật Theo dõi Thay đổi, tất cả thay đổi đối với tài liệu Word bạn sẽ được theo dõi và hiển thị.

 1. Mở tài liệu trong Word. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon, button" (Nút Hiển thị dải băng) thì nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bạn sẽ nghe thấy tab hiện được chọn, chẳng hạn như: "Home, tab" (Tab Trang đầu). Để thay đổi thành tab Xem lại, nhấn đúp vào màn hình và trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Review, tab" (Tab Xem lại) thì nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Track Changes, off, button" (Nút tắt, Theo dõi Thay đổi) (nếu Theo dõi Thay đổi hiện đang tắt) hoặc "Selected, Track Changes, on, button" (Đã chọn, Theo dõi Thay đổi, bật, nút) (nếu Theo dõi Thay đổi hiện đang bật), rồi nhấn đúp vào màn hình để bật hoặc tắt.

 4. Để đóng tab và trở về tài liệu, trượt nhanh sang trái nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Hide ribbon, button" (Nút Ẩn dải băng) thì nhấn đúp vào màn hình.

Dẫn hướng đến những thay đổi được theo dõi

Sử dụng tab Xem lại trong dạng xem Bố trí In để dẫn hướng các thay đổi được theo dõi và chú thích trong tài Word bạn.

 1. Đảm bảo tài liệu đang mở trong dạng xem Bố trí In ở Word.

  Để thay đổi thành dạng xem Bố trí In, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print Layout, button" (Nút Bố trí In) thì nhấn đúp vào màn hình. Nếu bạn nghe thấy "Mobile View, button" (Nút Dạng xem Di động) thì bạn đang ở dạng xem Bố trí In.

 2. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon, button" (Nút Hiển thị dải băng) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Bạn sẽ nghe thấy tab hiện được chọn, chẳng hạn như: "Home, tab" (Tab Trang đầu). Nếu cần, nhấn đúp vào màn hình và trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Review, tab" (Tab Xem lại) thì nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để dẫn hướng đến các thay đổi trong tài liệu, hãy trượt nhanh sang phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Next change, button" (Nút Thay đổi tiếp theo) hoặc "Previous change, button" (Nút Thay đổi trước đó) và nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để nghe thay đổi hoặc chú thích, hãy trượt nhanh sang phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy người đã thực hiện thay đổi và văn bản hoặc chú thích đã thay đổi.

 6. Để di chuyển đến thay đổi tiếp theo, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Next change, button" (Nút Thay đổi tiếp theo) và nhấn đúp vào màn hình. Để nghe thay đổi hoặc chú thích, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy thay đổi đó. Để di chuyển trở lại nút Thay đổi tiếp theo, hãy trượt nhanh sang trái.

Chấp nhận hoặc từ chối thay đổi

Bạn có thể kiểm tra và chấp nhận hoặc từ chối thay đổi trong từng tài Word hoặc chọn chấp nhận hoặc từ chối tất cả các thay đổi cùng một lúc.

 1. Dẫn hướng đến thay đổi bạn muốn chấp nhận hoặc từ chối như hướng dẫn trong phần Dẫn hướng đến thay đổi được theo dõi ở trên.

 2. Trượt nhanh sang trái nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Accept, button" (Nút Chấp nhận) hoặc "Reject, button" (Nút Từ chối) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Menu Chấp nhận hoặc Bác bỏ sẽ mở ra. Để nghe các tùy chọn có sẵn, trượt nhanh sang phải. Khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn chọn, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Tiếp tục bật Theo dõi Thay đổi

Để ngăn người khác tắt Theo dõi Thay đổi trong tài liệu của bạn, bạn có thể chọn chặn các tác giả khác. Những người khác mở tài liệu của bạn vẫn có thể xem tài liệu nhưng họ không thể tắt Theo dõi Thay đổi hoặc chấp nhận hoặc từ chối thay đổi.

 1. Mở tài liệu trong Word. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon, button" (Nút Hiển thị dải băng) thì nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bạn sẽ nghe thấy tab hiện được chọn, chẳng hạn như: "Home, tab" (Tab Trang đầu). Để thay đổi thành tab Xem lại, nhấn đúp vào màn hình và trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Review, tab" (Tab Xem lại) thì nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Block other authors, button" (Nút Chặn các tác giả khác) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Menu Chặn Tác giả sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Block other authors, button" (Nút Chặn các tác giả khác) rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử dụng TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để bật hoặc tắt Theo dõi Thay đổi trong tài Word for Android của bạn. Tìm các thay đổi hiện có trong tài liệu, rồi chấp nhận hoặc bác bỏ chúng.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Bật và tắt Theo dõi Thay đổi

Khi bạn bật Theo dõi Thay đổi, tất cả thay đổi được thực hiện cho tài Word của bạn sẽ được theo dõi.

 1. Mở tài liệu trong Word. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, more options, switch" (Nút chuyển đổi thêm tùy chọn không được chọn) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bạn sẽ nghe thấy tab hiện được chọn, chẳng hạn như: "Tab menu, Home, selected" (Menu tab, Trang đầu, được chọn). Để thay đổi thành tab Xem lại, nhấn đúp vào màn hình và trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Review, tab" (Tab Xem lại) thì nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Track Changes, not checked, switch" (Công tắc không được chọn, Theo dõi Thay đổi) hoặc "Track Changes, checked, switch" (Theo dõi Thay đổi, đã chọn, chuyển) (nếu Theo dõi Thay đổi hiện đang bật), rồi nhấn đúp vào màn hình để bật hoặc tắt.

 4. Để đóng tab và trở về tài liệu, trượt nhanh sang trái nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Checked, more options, switch" (Đã chọn nút chuyển đổi thêm tùy chọn) thì nhấn đúp vào màn hình.

Dẫn hướng đến những thay đổi được theo dõi

Sử dụng tab Xem lại để dẫn hướng các thay đổi được theo dõi trong tài Word của bạn.

 1. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, more options, switch" (Nút chuyển đổi thêm tùy chọn không được chọn) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bạn sẽ nghe thấy tab hiện được chọn, chẳng hạn như: "Tab menu, Home, selected" (Menu tab, Trang đầu, được chọn). Để thay đổi thành tab Xem lại, nhấn đúp vào màn hình và trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Review, tab" (Tab Xem lại) thì nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để dẫn hướng đến các thay đổi trong tài liệu, trượt nhanh sang phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Next change, button" (Nút Thay đổi tiếp theo) hoặc "Previous change, button" (Nút Thay đổi trước đó) và nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy văn bản đã thay đổi.

 4. Tiêu điểm vẫn ở trên nút Thay đổi tiếp theo hoặc Thay đổi trước đó. Để chuyển qua các thay đổi, chỉ cần gõ đúp vào màn hình.

Chấp nhận hoặc từ chối thay đổi

Bạn có thể kiểm tra và chấp nhận hoặc từ chối thay đổi trong từng tài Word hoặc chọn chấp nhận hoặc từ chối tất cả các thay đổi cùng một lúc.

 1. Dẫn hướng đến thay đổi bạn muốn chấp nhận hoặc từ chối như hướng dẫn trong phần Dẫn hướng đến thay đổi được theo dõi ở trên.

 2. Trượt nhanh sang trái nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Accept, menu" (Menu Chấp nhận) hoặc "Reject, menu" (Menu Từ chối) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Menu Chấp nhận hoặc Bác bỏ sẽ mở ra. Để nghe các tùy chọn có sẵn, trượt nhanh sang phải. Khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn chọn, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365

Sử Word dành cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để xem ai thay đổi tài liệu của bạn và quản lý các thay đổi được theo dõi. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS trong Chrome và NVDA trong Firefox nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày bằng Office dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng Word dành cho web với bộ đọc màn hình, hãy chuyển sang chế độ toàn màn hình. Nhấn F11 để bật và tắt chế độ toàn màn hình.

 • Khi bạn sử dụng Word dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Do Word dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word dành cho web.

 • Nếu ứng dụng Xbox Game Bar đang chạy trên thiết bị của bạn, hãy mở tab Xem lại trongWord dành cho web bằng phím tắt Alt+Windows phím logo+R có thể gây ra sự kích hoạt ngoài ý muốn của tính năng quay phim màn hình trong ứng dụng. Để ngăn việc này, hãy đóng ứng Xbox Thanh Trò chơi.

Trong chủ đề này

Bật Theo dõi Thay đổi

Khi bạn bật Theo dõi Thay đổi, Word dấu và hiển thị bất kỳ thay đổi nào mà bạn hoặc tất cả mọi người thực hiện cho tài liệu của bạn.

 1. Để bật Theo dõi Thay đổi, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để bật theo dõi thay đổi cho mọi người, nhấn Alt+Windows logo+R, G, F.

  • Để chỉ cho phép theo dõi thay đổi cho chính bạn, nhấn Alt+Windows logo+R, G, J.

Dẫn hướng các thay đổi được theo dõi

 1. Để dẫn hướng các thay đổi được theo dõi trong tài liệu, hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Để dẫn hướng đến thay đổi được theo dõi tiếp theo, nhấn Alt+Windows logo+R, H.

  • Để dẫn hướng đến thay đổi được theo dõi trước đó, nhấn Alt+Windows logo+R, J.

Loại bỏ những thay đổi được theo dõi

Cách duy nhất để có thể vĩnh viễn loại bỏ thay đổi được theo dõi khỏi tài liệu là chấp nhận hoặc từ chối chúng.

 1. Dẫn hướng đến thay đổi bạn muốn chấp nhận hoặc từ chối, như được mô tả trong Dẫn hướng thay đổi được theo dõi.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chấp nhận thay đổi, nhấn Alt+Windows phím logo+R, A, 2.

  • Để từ chối thay đổi, nhấn Alt+Windows logo+R, J.

  Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thay đổi được theo dõi tiếp theo.

Tắt Theo dõi Thay đổi

Khi bạn tắt Theo dõi Thay đổi, điều Word sẽ ngừng đánh dấu những thay đổi mới. Tất cả các thay đổi đã được theo dõi vẫn được đánh dấu trong tài liệu cho đến khi bạn loại bỏ chúng.

Để tắt Thay đổi được Theo dõi,nhấn Alt+Windows logo+R, G, O.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×