Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để theo dõi và xem lại các thay đổi ở tài liệu trong Word

Bài viết này dành cho những người bị suy giảm thị lực hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Windows Trình tường thuật, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng Word với bàn phím và bộ đọc màn hình để theo dõi, hiển thị và liệt kê các thay đổi trong tài liệu của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách chấp nhận hoặc từ chối thay đổi được theo dõi.

Biểu tượng trang trí bạn cần hướng dẫn về cách theo dõi thay đổi hoặc chấp nhận thay đổi được theo dõi trong tài liệu Word nhưng không sử dụng bộ đọc màn hình? Xem mục Theo dõi thay đổi trong Word hoặc Chấp nhận thay đổi được theo dõi.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Khi sử dụng bộ đọc màn hình, bạn sẽ sử dụng trợ phím của bộ đọc màn hình đó, đôi khi là cùng với các phím liên quan khác, để dẫn hướng và tương tác trong ứng dụng, cũng như thực thi lệnh. Trong hướng dẫn sử dụng của chúng tôi, điều này đôi khi được biểu thị theo "Phím SR".

Trong chủ đề này

Bật Theo dõi Thay đổi

Khi bạn bật Theo dõi Thay đổi, trình Word sẽ đánh dấu và hiển thị bất kỳ thay đổi nào được thực hiện cho tài liệu của bạn. Bạn có thể bật tính năng này bằng cách dùng phím tắt trực tiếp hoặc dải băng.

 1. Để bật Theo dõi Thay đổi, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sử dụng lối tắt trực tiếp, nhấn Ctrl+Shift+E.

  • Để sử dụng dải băng, nhấn Alt+R, G, G.

Chọn cách hiển thị thay đổi (hiệu đính)

Bạn có thể chọn cách hiển thị thay đổi được theo dõi trong tài liệu của mình.

 1. Nhấn Alt+R, T, D. Menu đánh dấu được bung rộng và bạn sẽ nghe thấy tên của đánh dấu đang được chọn.

 2. Trong danh sách đánh dấu, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên tùy chọn mình muốn. Các tùy chọn sau đây sẵn dùng:

  • Đánh dấu Đơn giản là tùy chọn mặc định và cho biết vị trí thay đổi bằng đường dọc ở lề tài liệu. Bộ đọc màn hình của bạn thông báo có thay đổi ở đầu đoạn văn đã thay đổi.

  • Không có Đánh dấu ẩn đánh dấu để hiển thị diện mạo của các thay đổi kết hợp. Tùy chọn này sẽ không xóa những thay đổi.

   Mẹo: Để hiển thị lại đánh dấu, hãy chọn Đánh dấu Đơn giản hoặc Tất cả Đánh dấu.

  • Tất cả Đánh dấu sẽ hiển thị tất cả chỉnh sửa bằng văn bản và đường kẻ với các màu khác nhau. Tùy chọn này là đánh dấu được đề xuất. Bộ đọc màn hình của bạn sẽ thông báo về thay đổi và loại thay đổi đã xảy ra thay đổi.

   Nếu định dạng đã thay đổi, JAWS cũng sẽ đọc các chi tiết của thay đổi. Với Trình tường thuật, bạn cần di chuyển đến ghi chú lề hoặc Ngăn Xem lại để nghe các chi tiết. Để biết hướng dẫn, đi đến mục Di chuyển đến chi tiết về thay đổi định dạng bằng Trình tường thuật hoặc Hiển thị tất cả thay đổi trong Ngăn xem lại.

  • Ban đầu hiển thị tài liệu ở hình thức ban đầu.

  Để chọn và áp dụng một tùy chọn, nhấn Enter.

 3. Để chọn những thay đổi được theo dõi, nhấn Alt+R, T, M. Menu Hiển thị Vết cập nhật được bung rộng. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy lựa chọn mình muốn sử dụng, rồi nhấn Enter.

  Lặp lại bước này cho tất cả các kiểu đánh dấu mà bạn muốn chọn.

Kiểm tra và dẫn hướng các thay đổi được theo dõi

Bạn có một vài tùy chọn để kiểm tra và dẫn hướng các thay đổi được theo dõi trong tài liệu. Bạn chỉ cần cho phép bộ đọc màn hình đọc tài liệu thông báo về các thay đổi. Nếu tài liệu dài hoặc có nhiều thay đổi được theo dõi, bạn có thể muốn sử dụng các tùy chọn liệt kê màWord hoặc bộ đọc màn hình cung cấp để biết tổng quan về các thay đổi. Ngoài ra, bạn có thể dẫn hướng qua thay đổi tài liệu bằng cách thay đổi.

Hiển thị tất cả thay đổi trong Ngăn Xem lại

 1. Nhấn Alt+R+T, P. Menu Ngăn Xem lại được bung rộng.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để hiển thị ngăn theo chiều ngang, nhấn H.

  • Để hiển thị ngăn theo chiều dọc, nhấn V.

 3. Để duyệt các thay đổi trong ngăn, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống.

 4. Khi bạn đã làm việc xong với Ngăn Xem lại, để đóng ngăn, nhấn Alt+R+T, P, rồi nhấn Enter.

Hiển thị tất cả thay đổi trong Trình xem Ảo JAWS

 1. Nhấn phím logo Windows+Dấu chấm phẩy (;). Hộp thoại Mục cần Hiển thị trong Trình xem Ảo sẽ mở ra.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Revisions" (Chỉnh sửa), rồi nhấn Enter. Trình xem Ảo sẽ mở ra và bạn sẽ nghe thấy tổng số chỉnh sửa trong tài liệu.

 3. Nhấn phím Tab để duyệt danh sách hiệu đính. JAWS đọc thay đổi và các chi tiết của thay đổi.

 4. Khi ở trên một thay đổi, nhấn Enter để nhảy vào nội dung tài liệu.

Hiển thị tất cả thay đổi trong cửa sổ Chỉnh sửa JAWS

 1. Nhấn Shift+phím SR+R. Cửa sổ Hiệu đính sẽ mở ra.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống để duyệt danh sách thay đổi.

 3. Khi ở trên một thay đổi, nhấn Enter để nhảy vào nội dung tài liệu.

Đọc các thay đổi được theo dõi tại chỗ

Cách bộ đọc màn hình thông báo các thay đổi và loại thay đổi khi đọc qua tài liệu tùy thuộc vào đánh dấu đã chọn và bộ đọc màn hình bạn đang sử dụng.

Để biết hướng dẫn về cách sử dụng bộ đọc màn hình để đọc tài Word, hãy đi tới mục Đọc tài liệu.

Mẹo: Với JAWS, bạn có thể mở lịch sử giọng nói nếu bạn muốn kiểm tra xem JAWS đã nói gì. Tại bất kỳ thời điểm nào, nhấn phím SR+Phím cách, tiếp theo là H. Để duyệt lịch sử giọng nói, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống.

Dẫn hướng từng thay đổi

Bạn có thể sử dụng phím tắt để di chuyển qua từng thay đổi được theo dõi.

 • Để đi đến thay đổi tiếp theo trong tài liệu, nhấn Alt+R, H, 1.

 • Để đi tới thay đổi trước đó trong tài liệu, nhấn Alt+R, F.

Di chuyển đến chi tiết thay đổi định dạng bằng Trình tường thuật

Bạn có thể dẫn hướng từ vùng chỉnh sửa tài liệu đến lề để kiểm tra chi tiết về thay đổi định dạng được theo dõi.

 1. Chọn tùy chọn Tất cả Đánh dấu như được hướng dẫn trong mục Chọn cách hiển thị thay đổi (hiệu đính).

 2. Cho phép bộ đọc màn hình đọc thân văn bản cho đến khi thông báo thay đổi định dạng. Sau đó, nhấn phím SR+A.

 3. Tiêu điểm di chuyển đến lề và Trình tường thuật sẽ thông báo chi tiết thay đổi. Để trở lại thân văn bản, nhấn phím Mũi tên trái.

Loại bỏ những thay đổi được theo dõi

Cách duy nhất để có thể vĩnh viễn loại bỏ thay đổi được theo dõi khỏi tài liệu là chấp nhận hoặc từ chối chúng.

Chấp nhận một thay đổi được theo dõi duy nhất

Bạn có thể chấp nhận thay đổi đơn lẻ trong nội dung tài liệu, Ngăn Xem lại hoặc ghi chú lề.

 1. Dẫn hướng đến thay đổi được theo dõi mà bạn muốn loại bỏ.

 2. Để chấp nhận thay đổi, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nhấn Shift+F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra. Nhấn E. Thay đổi được chấp nhận và tiêu điểm trở về thân văn bản.

  • Nhấn Alt+R, A, 2. Bạn sẽ nghe thấy: "Accept and Move to Next" (Chấp nhận và Di chuyển sang Tiếp theo). Sau đó, nhấn Enter. Thay đổi được chấp nhận và tiêu điểm di chuyển đến thay đổi tiếp theo.

Từ chối một thay đổi được theo dõi duy nhất

Bạn có thể từ chối các thay đổi đơn lẻ trong nội dung tài liệu, Ngăn Xem lại hoặc ghi chú lề.

 1. Dẫn hướng đến thay đổi được theo dõi mà bạn muốn loại bỏ.

 2. Để từ chối thay đổi, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nhấn Shift+F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra. Nhấn R. Thay đổi sẽ bị từ chối và tiêu điểm quay lại thân văn bản.

  • Để từ chối thay đổi, nhấn Alt+R, J. Bạn sẽ nghe thấy: "Reject and Move to Next" (Từ chối và Di chuyển sang Tiếp theo). Sau đó, nhấn Enter. Thay đổi hiện tại bị từ chối và tiêu điểm di chuyển đến thay đổi tiếp theo.

Chấp nhận hoặc từ chối tất cả thay đổi được theo dõi.

 • Để chấp nhận tất cả thay đổi được theo dõi, nhấn Alt+R, A, 2, L.

 • Để từ chối tất cả thay đổi được theo dõi, nhấn Alt+R, J, L.

Tiếp tục bật Theo dõi Thay đổi

Để ngăn người khác tắt Theo dõi Thay đổi, hãy bật Khóa Theo dõi và thêm mật khẩu. Khi Thay đổi được Theo dõi bị khóa, bất kỳ ai mở tài liệu của bạn cũng có thể xem thay đổi nhưng họ không thể tắt tính năng này và không thể chấp nhận hoặc từ chối thay đổi.

 1. Nhấn Alt+R, G, L. Bạn sẽ nghe thấy: "Lock Tracking" (Khóa Theo dõi).

 2. Chọn và nhập mật khẩu, rồi nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy: "Re-enter to confirm" (Nhập lại để xác nhận). Nhập mật khẩu của bạn lần nữa, rồi nhấn Enter.

Tắt tính năng Khóa Theo dõi

 1. Nhấn Alt+R, G, L. Bạn sẽ nghe thấy: "Unlock Tracking window, password" (Cửa sổ Mở khóa Theo dõi, mật khẩu).

 2. Nhập mật khẩu của bạn rồi nhấn Enter.

Tắt Theo dõi Thay đổi

Khi bạn tắt Theo dõi Thay đổi, Word sẽ ngừng đánh dấu các thay đổi mới. Tất cả những thay đổi đã được theo dõi vẫn được đánh dấu trong tài liệu, cho đến khi bạn loại bỏ chúng. Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách dùng phím tắt trực tiếp hoặc dải băng.

 • Để tắt Theo dõi Thay đổi, trên bàn phím, nhấn Ctrl+Shift+E.

 • Để tắt Theo dõi Thay đổi trên bàn phím, nhấn Alt+R, G, G.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm, đọc và xóa chú thích trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Phím tắt trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365: Ghi chú phát hành cho Kênh Hiện tại

Sử dụng VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để bật hoặc tắt Theo dõi Thay đổi trong tài liệu Word for iOS bạn. Tìm các thay đổi hiện có trong tài liệu, rồi chấp nhận hoặc bác bỏ chúng. Khóa Theo dõi Thay đổi để người khác không thể tắt tính năng này.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Bật và tắt Theo dõi Thay đổi

Khi bạn bật Theo dõi Thay đổi, tất cả thay đổi đối với tài liệu Word bạn sẽ được theo dõi và hiển thị.

 1. Mở tài liệu trong Word. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon, button" (Nút Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bạn sẽ nghe thấy tab hiện được chọn, chẳng hạn như: "Home, tab" (Tab Trang đầu). Để thay đổi thành tab Xem lại , nhấn đúp vào màn hình và trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Review, tab" (Tab Xem lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Track Changes, off, button" (Nút Tắt, Theo dõi Thay đổi) hoặc "Selected, Track Changes, on, button" (Nút Theo dõi Thay đổi hiện đang tắt) hoặc "Selected, Track Changes, on, button" (Nút Theo dõi Thay đổi hiện đang bật), rồi nhấn đúp vào màn hình để bật hoặc tắt.

 4. Để đóng tab và trở về tài liệu, trượt nhanh sang trái nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Hide ribbon, button" (Nút Ẩn dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Dẫn hướng đến những thay đổi được theo dõi

Sử dụng tab Xem lại trong dạng xem Bố trí In để dẫn hướng các thay đổi được theo dõi và chú thích trong tài liệu Word bạn.

 1. Đảm bảo tài liệu đang mở trong dạng xem Bố trí In ở Word.

  Để thay đổi thành dạng xem Bố trí In , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print Layout, button" (Nút Bố trí In), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nếu bạn nghe thấy "Mobile View, button" (Nút Dạng xem Di động), bạn đã ở trong dạng xem Bố trí In.

 2. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon, button" (Nút Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Bạn sẽ nghe thấy tab hiện được chọn, chẳng hạn như: "Home, tab" (Tab Trang đầu). Nếu cần, nhấn đúp vào màn hình và trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Review, tab" (Tab Xem lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để dẫn hướng đến các thay đổi trong tài liệu, trượt nhanh sang phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Next change, button" (Nút Thay đổi tiếp theo) hoặc "Previous change, button" (Nút Thay đổi trước đó), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để nghe thay đổi hoặc chú thích, trượt nhanh sang phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy người đã thực hiện thay đổi và văn bản hoặc chú thích đã thay đổi.

 6. Để di chuyển đến thay đổi tiếp theo, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Next change, button" (Nút Thay đổi tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình. Để nghe thay đổi hoặc chú thích, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy thay đổi hoặc chú thích đó. Để di chuyển trở lại nút Thay đổi tiếp theo , trượt nhanh sang trái.

Chấp nhận hoặc từ chối thay đổi

Bạn có thể kiểm tra và chấp nhận hoặc từ chối từng thay đổi trong Word liệu hoặc chọn chấp nhận hoặc từ chối tất cả thay đổi cùng một lúc.

 1. Dẫn hướng đến thay đổi bạn muốn chấp nhận hoặc từ chối như hướng dẫn trong mục Dẫn hướng đến thay đổi được theo dõi.

 2. Trượt nhanh sang trái nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Accept, button" (Nút Chấp nhận) hoặc "Reject, button" (Nút Từ chối), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Menu Chấp nhậnhoặc Từ chối sẽ mở ra. Để nghe các tùy chọn có sẵn, trượt nhanh sang phải. Khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn chọn, nhấn đúp vào màn hình.

Tiếp tục bật Theo dõi Thay đổi

Để ngăn người khác tắt Theo dõi Thay đổi trong tài liệu của bạn, bạn có thể chọn chặn các tác giả khác. Những người khác mở tài liệu của bạn vẫn có thể xem tài liệu nhưng họ không thể tắt Theo dõi Thay đổi hoặc chấp nhận hoặc bác bỏ thay đổi.

 1. Mở tài liệu trong Word. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show ribbon, button" (Nút Hiển thị dải băng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bạn sẽ nghe thấy tab hiện được chọn, chẳng hạn như: "Home, tab" (Tab Trang đầu). Để thay đổi thành tab Xem lại , nhấn đúp vào màn hình và trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Review, tab" (Tab Xem lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Block other authors, button" (Nút Chặn các tác giả khác), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Menu Chặn Tác giả sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Block other authors, button" (Nút Chặn tác giả khác), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Phím tắt trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365: Ghi chú phát hành cho Kênh Hiện tại

Sử dụng TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để bật hoặc tắt Theo dõi Thay đổi trong tài liệu Word for Android bạn. Tìm các thay đổi hiện có trong tài liệu, rồi chấp nhận hoặc bác bỏ chúng.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Bật và tắt Theo dõi Thay đổi

Khi bạn bật Theo dõi Thay đổi, tất cả thay đổi được thực hiện cho tài Word của bạn sẽ được theo dõi.

 1. Mở tài liệu trong Word. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, more options, switch" (Nút chuyển đổi thêm tùy chọn không được chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bạn sẽ nghe thấy tab hiện được chọn, chẳng hạn như: "Tab menu, Home, selected" (Menu Tab, Trang đầu, đã chọn). Để thay đổi thành tab Xem lại , nhấn đúp vào màn hình và trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Review, tab" (Tab Xem lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Track Changes, not checked, switch" (Công tắc Theo dõi Thay đổi hiện đang tắt) hoặc "Track Changes, checked, switch" (Công tắc, Theo dõi Thay đổi đã chọn) (nếu Theo dõi Thay đổi hiện đang bật), rồi nhấn đúp vào màn hình để bật hoặc tắt.

 4. Để đóng tab và trở về tài liệu, trượt nhanh sang trái nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Checked, more options, switch" (Đã chọn, nhiều tùy chọn hơn, chuyển), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Dẫn hướng đến những thay đổi được theo dõi

Sử dụng tab Xem lại để dẫn hướng các thay đổi được theo dõi trong tài Word của bạn.

 1. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Not checked, more options, switch" (Nút chuyển đổi thêm tùy chọn không được chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bạn sẽ nghe thấy tab hiện được chọn, chẳng hạn như: "Tab menu, Home, selected" (Menu Tab, Trang đầu, đã chọn). Để thay đổi thành tab Xem lại , nhấn đúp vào màn hình và trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Review, tab" (Tab Xem lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để dẫn hướng đến các thay đổi trong tài liệu, trượt nhanh sang phải nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Next change, button" (Nút Thay đổi tiếp theo) hoặc "Previous change, button" (Nút Thay đổi trước đó), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy văn bản đã thay đổi.

 4. Tiêu điểm vẫn ở nút Thay đổi tiếp theo hoặc Thay đổi trước đó. Để luân chuyển qua các thay đổi, chỉ cần nhấn đúp vào màn hình.

Chấp nhận hoặc từ chối thay đổi

Bạn có thể kiểm tra và chấp nhận hoặc từ chối từng thay đổi trong Word liệu hoặc chọn chấp nhận hoặc từ chối tất cả thay đổi cùng một lúc.

 1. Dẫn hướng đến thay đổi bạn muốn chấp nhận hoặc từ chối như hướng dẫn trong mục Dẫn hướng đến thay đổi được theo dõi.

 2. Trượt nhanh sang trái nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Accept, menu" (Menu Chấp nhận) hoặc "Reject, menu" (Menu Từ chối), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Menu Chấp nhậnhoặc Từ chối sẽ mở ra. Để nghe các tùy chọn có sẵn, trượt nhanh sang phải. Khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn chọn, nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Phím tắt trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365: Ghi chú phát hành cho Kênh Hiện tại

Sử dụng Word dành cho web với bàn phím và bộ đọc màn hình để xem ai đã thực hiện thay đổi cho tài liệu của bạn và quản lý các thay đổi được theo dõi. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật trong Microsoft Edge, JAWS trong Chrome và NVDA trong Firefox, nhưng trình duyệt này có thể hoạt động với các trình đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày bằng Microsoft 365 dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Khi bạn sử dụng Word dành cho web với bộ đọc màn hình, hãy chuyển sang chế độ toàn màn hình. Nhấn F11 để bật và tắt chế độ toàn màn hình.

 • Khi bạn sử dụng Word dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Do Word dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word dành cho web.

 • Nếu ứng dụng Xbox Game Bar đang chạy trên thiết bị của bạn, hãy mở tab Xem lại trongWord dành cho web bằng phím tắt Alt+phím logo Windows+R có thể vô tình kích hoạt tính năng quay phim màn hình trong ứng dụng. Để ngăn chặn điều này, hãy đóng ứng Xbox Thanh Trò chơi.

Trong chủ đề này

Bật Theo dõi Thay đổi

Khi bạn bật Theo dõi Thay đổi, Word sẽ đánh dấu và hiển thị bất kỳ thay đổi nào mà bạn hoặc mọi người thực hiện cho tài liệu của bạn.

 1. Để bật Theo dõi Thay đổi, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để cho phép theo dõi thay đổi cho tất cả mọi người, nhấn Alt+phím logo Windows+R, G, F.

  • Để chỉ cho phép tự theo dõi thay đổi, hãy nhấn Alt+phím logo Windows+R, G, J.

Dẫn hướng các thay đổi được theo dõi

 1. Để dẫn hướng các thay đổi được theo dõi trong tài liệu, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để dẫn hướng đến thay đổi được theo dõi tiếp theo, nhấn Alt+phím logo Windows+R, H.

  • Để dẫn hướng đến thay đổi được theo dõi trước đó, nhấn Alt+phím logo Windows+R, J.

Loại bỏ những thay đổi được theo dõi

Cách duy nhất để có thể vĩnh viễn loại bỏ thay đổi được theo dõi khỏi tài liệu là chấp nhận hoặc từ chối chúng.

 1. Dẫn hướng đến thay đổi bạn muốn chấp nhận hoặc từ chối, như được mô tả trong Dẫn hướng thay đổi được theo dõi.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chấp nhận thay đổi, nhấn Alt+phím logo Windows+R, A, 2.

  • Để từ chối thay đổi, nhấn Alt+phím logo Windows+R, J.

  Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thay đổi được theo dõi tiếp theo.

Tắt Theo dõi Thay đổi

Khi bạn tắt Theo dõi Thay đổi, Word sẽ ngừng đánh dấu các thay đổi mới. Tất cả các thay đổi đã được theo dõi vẫn được đánh dấu trong tài liệu cho đến khi bạn loại bỏ chúng.

Để tắt Thay đổi được Theo dõi, nhấn Alt+phím logo Windows+R, G, O.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Phím tắt trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Có gì mới trong Microsoft 365: Ghi chú phát hành cho Kênh Hiện tại

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×