Tìm kiếm và tham gia nhóm

Yêu cầu tham gia

Để tham gia một nhóm cụ thể, hãy chọn nhóm Nút Teams > gia nhập hoặc tạo nhóm ở cuối danh sách nhóm. Nhập một tên nhóm cụ thể vào hộp tìm kiếm ở phía trên cùng bên phải, rồi nhấn Enter. Tìm nhóm bạn đang tìm kiếm, rồi chọn gia nhập nhóm.

Bạn có thể tham gia ngay lập tức một nhóm công cộng nhưng sẽ phải yêu cầu gia nhập một nhóm riêng tư và chờ phê duyệt của chủ sở hữu để truy nhập vào nhóm và các kênh. 

Lưu ý: Nếu chủ sở hữu nhóm không bật khả năng phát hiện của nhóm riêng tư của họ, bạn sẽ không thể tìm thấy thông qua tìm kiếm và sẽ phải liên hệ với họ trực tiếp để yêu cầu gia nhập.

Một tùy chọn khác là đi đến hộp lệnh ở phía trên cùng của nhóm, sau đó nhập /join để xem danh sách tất cả các nhóm được đề xuất của bạn. Chọn một nhóm để yêu cầu quyền gia nhập.

Yêu cầu thêm một thành viên

Để yêu cầu ai đó được thêm vào một nhóm mà bạn đã là thành viên của, hãy đi đến nhóm trong danh sách nhóm của bạn rồi chọn Thêm tùy chọn Nút tùy chọn khác > thêm thành viên. Nhập tên của một hoặc nhiều người rồi chọn gửi yêu cầu. Người sở hữu nhóm sẽ nhận được cảnh báo rằng họ có một yêu cầu đang chờ xử lý.

Trước tiên, gõ nhẹ vào nhóm Nút Teams ở cuối ứng dụng, sau đó gia nhập hoặc tạo nhóm Nút thêm người vào nhóm ở góc trên bên phải. Từ đó, bạn có thể tạo nhóm mới, duyệt các nhóm hiện có để gia nhập hoặc gia nhập nhóm với mã (nếu có).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×