Tạo liên kết hoặc mã để tham gia nhóm

Tạo mã

Khi bạn gửi mã cho ai đó để tham gia nhóm, họ có thể tham gia trực tiếp—bạn sẽ không nhận được yêu cầu tham gia. Bạn có thể sử dụng mã bao nhiêu lần bạn muốn.

  1. Nếu bạn là chủ sở hữu nhóm, hãy đi tới tên nhóm và chọn Xem thêm tùy chọn Nút tùy chọn khác >Nút Cài đặt Quản lý nhóm.

  2. Chọn tab Cài đặt, rồi Chọn Mã nhóm >tạo.

  3. Chọn Sao chép mã liên kếtsao chép. Tuy nhiên, hãy chia sẻ mã với khách mời của bạn—gửi mã cho một người qua chat hoặc viết mã đó trên bảng trắng trong phòng có đầy đủ người.

    Mọi người có thể sử dụng mã trên màn hình Nhóm được đề xuất.

Lưu ý: Hiện tại, khách không thể tham gia nhóm bằng cách sử dụng mã.

Các nối kết liên quan

Tạo liên kết hoặc mã để tham gia nhóm

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×