Thêm nội dung và ghi chú vào nhóm

Bạn có thể tải lên các tệp hoặc thư mục trực tiếp vào tab Tệp hoặc tạo một tệp mới trong bất kỳ kênh Nhóm nào.

Tải lên một tệp hoặc thư mục:

Khi ở trong một kênh, hãy chọn Tệp ở phía trên cùng của ứng dụng, Tải lên, rồi chọn tệp hoặc thư mục để   tải lên.

Thêm nội dung và ghi chú

Tạo tệp mới:

Khi đang trong kênh, hãy chọn Mới ở phía trên cùng của ứng dụng, rồi chọn tạo thư mục, tài liệu Word, sổ làm việc Excel, bản trình bày PowerPoint, sổ tay OneNote hoặc Biểu mẫu cho sổ tay Excel.

Thêm nội dung mới

Để thêm sổ tay hiện có vào kênh, hãy xem mục Thêm sổ tay OneNote vào Teams.

Bạn có thể tải tệp lên ứng dụng trên máy tính hoặc ứng dụng web và xem chúng trên thiết bị di động của bạn vào bất kỳ lúc nào sau đó.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×