Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Xóa thư viện tài liệu trong SharePoint

Bạn có thể xóa thư viện Microsoft SharePoint khi không cần nữa. Khi bạn xóa thư viện, bạn cũng xóa bỏ tài liệu, siêu dữ liệu về tài liệu, lịch sử phiên bản, thiết đặt thư viện và mức cấp phép cụ thể liên kết với thư viện. Để biết thông tin về cách xóa tệp, hãy xem mục Xóa tệp trong thư viện.

Nếu bạn vô tình xóa thư viện hay đổi ý, tùy thuộc vào cách thiết lập site, bạn có thể khôi phục thư viện tài liệu từ Thùng Rác SharePoint của site. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Khôi phục các mục trong Thùng Rác của SharePoint site.

Để tạo thư viện, xem mục Tạo thư viện tài liệu trong SharePoint.

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy các tùy chọn được liệt kê trong thủ tục dưới đây, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị của bạn. Để tạo hoặc xóa thư viện, bạn phải có quyền quản lý danh sách. Nếu bạn có quyền, bạn có thể sửa đổi SharePoint hình thức và dẫn hướng của site.

Xóa thư viện trong SharePoint

 1. Trong thanh Khởi động Nhanh ở bên trái màn hình, dẫn hướng tới thư viện mà bạn muốn xóa bỏ.

 2. Chọn Cài đặt Cài đặt tin từ SharePoint Online, rồi chọn Cài đặt thư viện.

  Cài đặt menu với thư viện Cài đặt đã chọn

 3. Trong trang Cài đặt, ở cột giữa bên dưới Quyền và Quản lý, chọn Xóa thư viện tài liệu này. (Nếu bạn không thấy tùy chọn này được liệt kê, thì bạn không có quyền xóa thư viện này và bạn cần liên hệ với người quản trị site của mình.)

  Xóa thư viện tài liệu trong trang cài đặt thư viện

 4. Nếu bạn chắc chắn muốn xóa thư viện, hãy chọn OK.

  Hộp thoại xác nhận khi xóa thư viện

  Lưu ý: Tiêu đề của hộp thoại có thể khác nhau khi bạn đang sử SharePoint Online hay đang SharePoint Server 2019.

Đầu trang

Xóa thư viện trong SharePoint Server 2016 thư viện SharePoint Server 2013

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Dẫn hướng đến thư viện bạn muốn xóa.

   Trên dải băng, chọn tab Thư viện, rồi chọn Cài đặt thư viện.

   SharePoint Các nút Cài đặt thư viện trên Ribbon

  • Chọn Cài đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề., rồi chọn Nội dung site.

   Đối với thư viện bạn muốn xóa, hãy di chuột và chọn dấu chấm lửng (...), rồi chọn một Cài đặt.

   Cài đặt trên hộp thoại

 2. Trên trang thiết đặt, bên dưới Quyền và Quản lý,chọn Xóathư viện tài liệu  này.

  Xóa thư viện tài liệu trong trang cài đặt thư viện

 3. Nếu bạn chắc chắn muốn xóa thư viện, hãy chọn OK.

  Hộp thoại xác nhận khi xóa thư viện

Đầu Trang

Xóa thư viện trong SharePoint Server 2010

 1. Trên Khởi động Nhanh, hãy chọn tên của thư viện hoặc chọn Hành động Site Menu Hành động Site, chọn Xem Tất cả Nội dung Site, sau đó dưới phần Thư viện thích hợp, hãy chọn tên của thư viện.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Đối với thư viện ảnh, trên menu Cài đặt , Menu Thiết đặtchọn tùy<thư viện ảnh để > thư Cài đặt.

  • Đối với các thư viện khác, bêndưới Công cụ Thư viện , chọn tab Thư viện, rồi trong nhóm Cài đặt, chọn Thư viện Cài đặt.

 3. Bên dưới Quyền và Quản lý,chọn Xóa bỏ kiểu <thư viện> này.

 4. Khi bạn được nhắc xác nhận xóa, nếu bạn chắc chắn muốn xóa thư viện, hãy chọn OK.

Đầu Trang

Xóa thư viện trong SharePoint Server 2007

 1. Nếu thư viện chưa mở, trên Khởi động Nhanh, hãy chọn tên của thư viện đó.

  Nếu tên thư viện của bạn không xuất hiện trên Khởi động Nhanh, hãy chọn Hành động Site Hình ảnh nút, chọn Xem Tất cả Nội dung Site, sau đó chọn tên thư viện của bạn.

 2. Trên menu Cài đặt , menu thiết đặt, chọn thiết đặt cho loại thư viện bạn đang mở.

  Ví dụ: trong một thư viện tài liệu, chọn Thư viện Tài liệu Cài đặt.

 3. Bên dưới Quyền và Quảnlý, chọn tùy chọn xóa loại thư viện của bạn. Ví dụ: trong thư viện tài liệu, chọn Xóa thư viện tài liệu này.

 4. Khi bạn được nhắc xác nhận xóa, nếu bạn chắc chắn muốn xóa thư viện, hãy chọn OK.

Đầu trang

Các nguồn tài nguyên Khác

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×