Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Quản lý, xem, hoặc xóa các cảnh báo SharePoint

Cảnh báo là thông báo về những thay đổi đối với nội dung trên site mà bạn nhận được dưới dạng email hoặc tin nhắn văn bản tới điện thoại di động, tùy thuộc vào cách cấu hình site của bạn. Bài viết này tập trung vào cách quản lý hoặc xóa cảnh báo cho chính bạn và cho những người dùng khác nếu bạn là người quản trị site.

Để xem và hủy bỏ cảnh báo của bạn và thay đổi thiết đặt cho cảnh báo của bạn, bạn có thể dùng trang Thông tin Người dùng hoặc trang Quản lý Cảnh báo trên Trang này. Nếu bạn có quyền quản lý site, bạn cũng có thể xem và hủy bỏ cảnh báo cho người dùng khác bằng cách sử dụng trang Cảnh báo Người dùng.

Xem và hủy bỏ cảnh báo cho chính tôi trên SharePoint

 1. Trong danh sách hoặc thư viện nơi bạn đã đặt cảnh báo, hãy chọn ... (dấu chấm ba), rồi chọn Quản lý Cảnh báo của Tôi.

 2. Trong Cảnh báo của Tôi trên site này, bên cạnh cảnh báo bạn muốn xóa, hãy chọn hộp kiểm.

 3. Chọn Xóa cảnh báo đã chọn, rồi chọn OK.

Xem hoặc hủy bỏ cảnh báo cho người khác trên SharePoint

 1. Chọn Cài đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề., rồi chọn Cài đặt Cài đặt.

 2. Bên dưới Quản trị Site, chọn Cảnh báo người dùng.

  Nối kết cảnh báo người dùng thiết đặt site quản trị site
 3. Để chọn một người dùng, hãy chọn Hiển thị cảnh báo, rồi chọn Cập nhật.

 4. Bên cạnh cảnh báo bạn muốn xóa, chọn hộp kiểm, rồi chọn Xóa cảnh báo đã chọn.

 5. Chọn OK.

Đầu trang

Xem và hủy bỏ cảnh báo cho chính tôi SharePoint năm 2016, 2013 hoặc 2010

 1. Trong danh sách hoặc thư viện nơi bạn đã đặt cảnh báo, hãy chọn tab Danh sáchhoặc Thư viện.

 2. Chọn Cảnh báo tôi, rồi chọn Quản lý cảnh báo của tôi.

 3. Trong Cảnh báo của Tôi trên site này, bên cạnh cảnh báo bạn muốn xóa, hãy chọn hộp kiểm.

 4. Chọn Xóa cảnh báo đã chọn, rồi chọn OK.

Xem hoặc hủy bỏ cảnh báo cho người khác vào SharePoint 2016, 2013 hoặc 2010

 1. Chọn Cài đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. hành động site hoặc Hình ảnh nút, sau đó chọn Thiết đặt Cài đặt.

 2. Bên dưới Quản trị Site, chọn Cảnh báo người dùng.

 3. Để chọn một người dùng, hãy chọn Hiển thị cảnh báo, rồi chọn Cập nhật.

 4. Bên cạnh cảnh báo bạn muốn xóa, chọn hộp kiểm, rồi chọn Xóa cảnh báo đã chọn.

 5. Chọn OK.

Đầu Trang

Xem hoặc hủy bỏ cảnh báo cho chính tôi SharePoint 2007

Lưu ý: Tùy thuộc vào cách thiết lập site và máy chủ của bạn, email cảnh báo của bạn có thể chứa nối kết đến các thiết đặt cho cảnh báo. Để mở thiết đặt cảnh báo, bạn có thể chọn nối kết này, thay vì phải duyệt tìm các thiết đặt cảnh báo trên site.

 1. Ở phía trên cùng của site, hãy chọn Tên người dùng chào Ảnh menu, rồi chọn Tên người dùng của Cài đặt.

 2. Chọn Cảnh báo của Tôi.

 3. Bên cạnh cảnh báo hoặc cảnh báo mà bạn muốn hủy bỏ, hãy chọn hộp kiểm.

 4. Chọn Xóa cảnh báo đã chọn.

 5. Khi bạn được nhắc xác nhận xóa, nếu bạn chắc chắn muốn hủy bỏ các cảnh báo đã chọn, hãy chọn OK.

Xem hoặc hủy bỏ cảnh báo cho người khác vào SharePoint 2007

Để hủy bỏ cảnh báo cho người khác, bạn phải có quyền quản lý thiết đặt site.

 1. Trên menu Hành động Site, Hình ảnh nútchọn Tùy chọn Cài đặt Site, rồi chọn Sửa đổi Tất cả Hành Cài đặt.

  Lưu ý: Trên site mà menu Hành động Site được tùy chỉnh, hãy trỏ tới Thiết Cài đặt Site, rồi chọn thiết đặt mà bạn muốn xem.

 2. Bên dưới Quản trị Site, chọn Cảnh báo người dùng.

 3. Trong danh sách bên cạnh Hiển thị cảnh báo, hãy chọn người có cảnh báo bạn muốn hủy bỏ.

 4. Chọn Cập nhật.

 5. Bên cạnh cảnh báo hoặc cảnh báo mà bạn muốn hủy bỏ, hãy chọn hộp kiểm.

 6. Chọn Xóa cảnh báo đã chọn.

 7. Khi bạn được nhắc xác nhận xóa, nếu bạn chắc chắn muốn hủy bỏ các cảnh báo đã chọn, hãy chọn OK.

Đầu trang

Giới hạn Kỹ thuật

Tính năng cảnh báo có thể gặp phải sự cố khi kết hợp với các tính năng khác, chẳng hạn như sau:

 • Tên người dùng hoặc thư mục chứa ký tự đặc biệt. Lưu ý rằng một số ứng dụng Microsoft chấp nhận ký tự "&" nhưng không thể sử dụng cho cảnh báo.

 • Cảnh báo/Dạng xem lọc trên cột nhiều giá trị, tra cứu hoặc cột được tính toán.

 • Các thư viện yêu cầu phê duyệt nội dung.

 • Giới hạn 100 email cảnh báo ngay lập tức cho mỗi địa chỉ email có đăng ký trong mỗi phút trên toàn bộ danh sách và thư viện.

 • Email cảnh báo hàng ngày sẽ bao gồm tối đa 25 hoạt động trên tối đa 50 mục cho mỗi danh sách hoặc thư viện.

Hủy đăng ký Nguồn cấp RSS

Bạn có thể hủy bỏ đăng ký Nguồn cấp RSS cho danh sách, thư viện hoặc dạng xem SharePoint bằng cách làm theo các hướng dẫn trong trình đọc RSS, chương trình email hoặc trình duyệt của bạn. Để biết thêm thông tin, trong trình đọc hoặc chương trình, hãy xem Trợ giúp.

Chúng tôi luôn lắng nghe!

Bài viết này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Hãy cho chúng tôi biết điều gì gây nhầm lẫn hoặc thiếu sót. Vui lòng bao gồm phiên bản SharePoint, HĐH và trình duyệt bạn đang sử dụng. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật bài viết này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×