Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nhận email nhắc nhở cho các mục đến hạn sớm với dòng công Power Automate dựng sẵn trong Danh sách Microsoft hoặcSharePoint. Đối với các thao tác cơ bản bạn có thể hoàn tất, hãy xem các chủ đề sau đây. Đặt lời nhắc sẽ xuất hiện trong menu Tự động hóa của tất cả danh sách và thư viện với cột ngày bổ sung hiển thị trong dạng xem.

Tạo dòng lời nhắc

 1. Chọn Tự động hóa> Đặt lời nhắc cho> [chọn tên cột ngày cụ thể ở đây].

 2. Trong pa nen Đặt lời nhắc, bạn Power Automate đăng nhập vào các ứng dụng mà dòng sử dụng. Khi bạn thấy dấu kiểm màu lục, hãy chọn Tiếp tục.

 3. Nhập tên dòng và số ngày trước lời nhắc, rồi chọn Tạo.

Chỉnh sửa dòng lời nhắc

 1. Chọn Tích hợp> Power Automate > Xem dòng của bạn.

 2. Trên trang Power Automate của danh sách, hãy tìm dòng lời nhắc theo tên.

 3. Để chỉnh sửa dòng, hãy chọn Hình ảnh biểu tượng bút chì để chỉnh sửa một dòng.(biểu tượng bút chì).

 4. Thay đổi số trong hành động Ngày nhắc tôi, rồi chọn Lưu.

Xóa dòng lời nhắc

 1. Chọn Tích hợp> Power Automate > Xem dòng của bạn. Website Power Automate xuất hiện trong tab trình duyệt mới.

 2. Bên dưới Dòng của tôi, đối với dòng gần đây nhất bạn đã tạo, chọn Nhận lời nhắc email.

 3. Để xác minh rằng đây là dòng phù hợp mà bạn vừa tạo trên danh sách SharePoint hoặc thư viện tài liệu cụ thể của mình, hãy chọn Hình ảnh biểu tượng bút chì để chỉnh sửa một dòng.(biểu tượng bút chì).

 4. Để xóa lời nhắc, hãy quay lại trang Dòng của tôi, chọn biểu tượng dấu chấm lửng dọc - xem thêm (biểu tượng dấu chấm lửng dọc) và từ danh sách thả xuống, chọn Xóa.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×