Hỗ trợ trợ năng cho SharePoint Online

Biểu tượng trang trí. Nội dung trình đọc màn hình

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần trong bộ nội dung Khả năng tiếp cận Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với SharePoint trong Microsoft 365. Để tìm thông tin về cách tạo các site SharePoint dễ truy nhập cho người Khuyết tật, hãy xem giúp site SharePoint của bạn dễ truy nhập cho người Khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong SharePoint Online

Tạo tài liệu hoặc thư mục hoặc tải lên tệp

Kiểm xuất, kiểm nhập hoặc chỉnh sửa tệp

Di chuyển hoặc sao chép các thư mục và tệp

Xem thêm

Giúp site SharePoint trở nên dễ truy nhập với người khuyết tật

Thêm nội dung và liên kết trợ năng vào site SharePoint Online

Thêm ảnh và phương tiện trợ năng vào site SharePoint Online

Tài nguyên để tạo các site trợ năng trong SharePoint Online

Các tính năng trợ năng trong SharePoint Online

Tạo blog với các site liên lạc và bài viết tin tức 

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với SharePoint trong Microsoft 365. Để tìm thông tin về cách tạo các site SharePoint dễ truy nhập cho người Khuyết tật, hãy xem giúp site SharePoint của bạn dễ truy nhập cho người Khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Trải nghiệm Hiện đại Trực tuyến của SharePoint

Tạo tài liệu hoặc thư mục hoặc tải lên tệp

Kiểm xuất, kiểm nhập hoặc chỉnh sửa tệp

Thêm văn bản, hình ảnh, phương tiện hoặc biểu mẫu vào trang SharePoint

Tô sáng các tệp và thư mục hoặc sửa thông tin thư mục hoặc tệp

Sao chép các nối kết tệp và thư mục

Di chuyển hoặc sao chép tệp và thư mục

Xem lại hoạt động tệp hoặc lịch sử Phiên bản hoặc nhận thông báo thay đổi

Tạo hoặc sửa dạng xem thư viện tài liệu

Xem thêm

Giúp site SharePoint trở nên dễ truy nhập với người khuyết tật

Thêm nội dung và liên kết trợ năng vào site SharePoint Online

Thêm ảnh và phương tiện trợ năng vào site SharePoint Online

Tài nguyên để tạo các site trợ năng trong SharePoint Online

Tạo blog với các site liên lạc và bài viết tin tức 

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với ứng dụng SharePoint trong Microsoft 365 cho iOS.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong ứng dụng SharePoint Online cho iOS

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×