Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể thêm danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số trong OneNote để dễ dàng hơn khi xem qua các ghi chú của bạn.

Tạo một danh sách có dấu đầu dòng

Dùng định dạng dấu đầu dòng để tạo danh sách ngẫu nhiên vốn không cần phải sử dụng theo thứ tự cụ thể nào (chẳng hạn như danh sách mua đồ tạp phẩm).

 1. Bấm Trang đầu > Dấu đầu dòng.

  Nếu bạn muốn chọn một kiểu đánh dấu đầu dòng cụ thể, hãy bấm vào mũi tên nhỏ bên cạnh nút và bấm vào kiểu mà bạn muốn.

  Ảnh chụp màn hình về cách thêm dấu đầu dòng vào trang trong OneNote 2016.

 2. Nhập mục đầu tiên để bắt đầu danh sách, sau đó nhấn ENTER để bắt đầu một dòng mới.

  Lặp lại bước này cho bất kỳ mục danh sách bổ sung nào.

 3. Để kết thúc danh sách, nhấn phím ENTER hai lần.

Mẹo:  Để tự động bắt đầu một danh sách có dấu đầu dòng, hãy nhập dấu sao (*) trên một dòng mới trong ghi chú rồi nhấn PHÍM CÁCH. Hoặc bạn cũng có thể dùng tổ hợp phím tắt CTRL+. (DẤU CHẤM) để bắt đầu một danh sách được đánh dấu đầu dòng.

Tạo một danh sách đánh số

Dùng định dạng số để tạo danh sách có thứ tự vốn cần phải thực hiện tuần tự (chẳng hạn như bản chỉ đường khi lái xe).

 1. Bấm Nhà > Đánh số.

  Nếu bạn muốn chọn một kiểu chữ số hoặc chữ cái cụ thể, hãy bấm vào mũi tên nhỏ bên cạnh nút và bấm vào kiểu mà bạn muốn.

  Ảnh chụp màn hình về cách thêm phần đánh số vào trang trong OneNote 2016.

 2. Nhập mục đầu tiên để bắt đầu danh sách, sau đó nhấn ENTER để bắt đầu một dòng mới.

  Lặp lại bước này cho bất kỳ mục danh sách bổ sung nào.

 3. Để kết thúc danh sách, nhấn phím ENTER hai lần.

Mẹo:  Để tự động bắt đầu một danh sách đánh số, hãy gõ số 1. trên dòng mới trong ghi chú, sau đó nhấn PHÍM CÁCH. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng phím tắt Ctrl+ / (dấu sổ chéo) để bắt đầu danh sách đánh số.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×