Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Versiebeheer voor een lijst of bibliotheek inschakelen en configureren

U kunt in de tijd heen informatie bijhouden en beheren met versiegeschiedenis in lijsten en bibliotheken, maar u kunt ook eerdere versies bekijken en herstellen vanuit de geschiedenis van het item.

Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden nieuwe versies toegevoegd aan de geschiedenis van een item nadat de wijzigingen zijn opgeslagen. Het aantal opgeslagen versies en de zichtbaarheid van conceptversies of secundaire versies kunnen voor elke lijst en bibliotheek worden gewijzigd.

Versieversies in een lijst of bibliotheek inschakelen en configureren

 1. Open de lijst of bibliotheek die u wilt inschakelen.

 2. Selecteer Instellingen Tandwielvormige knop voor instellingenen selecteer vervolgens Lijstinstellingen of Bibliotheekinstellingen.

  Menu Instellingen waarin Lijstinstellingen is gemarkeerd

 3. Selecteer Instellingen voor versies op de pagina Instellingen.

  Dialoogvenster Bibliotheekinstellingen met Versiebeheer geselecteerd.
 4. Op de pagina Versie-instellingen zijn de volgende instellingen beschikbaar:

  • Voor een documentbibliotheek:

   • Goedkeuring van inhoud vereisen voor ingediende items.

   • Maak een versie telkens wanneer u een bestand in deze documentbibliotheek bewerkt met alleen de hoofdversies of de hoofd- en secundaire versies.

   • Beperk het aantal versies en concepten dat u wilt bewaren.

   • Stel in wie de concepten mag zien.

   • Stel het controleren van documenten verplicht voordat ze worden bewerkt.

    Opties voor bibliotheekinstellingen in SharePoint Online, met versieopties ingeschakeld
  • Voor een lijst:

   • Goedkeuring van inhoud vereisen voor ingediende items.

   • Een versie maken telkens wanneer u een item in de lijst bewerkt.

   • Beperk het aantal versies en concepten dat u wilt bewaren.

   • Stel in wie de concepten in de lijst mag zien.

    Opties voor lijstinstellingen in SharePoint Online, met versieopties ingeschakeld
 5. Selecteer OK.

Een eerdere versie in een lijst of bibliotheek weergeven, herstellen of verwijderen

 1. Open de lijst of bibliotheek met het item of document dat u de geschiedenis wilt weergeven.

 2. Selecteer de drie puntjes naast het item waarvan u de geschiedenis wilt bekijken.

 3. Selecteer Versiegeschiedenis.

  Snelmenu voor documentbibliotheek met versiegeschiedenis gemarkeerd

  Als versiegeschiedenis niet wordtgezien, selecteert u Meeren vervolgens Versiegeschiedenis.

 4. Plaats in het dialoogvenster Versiegeschiedenis de muisaanwijzer op de datumkoppeling in een eerdere versie en selecteer de pijl-omlaag om het menu weer te geven.

  Dialoogvensterknop van vervolgkeuzelijst Versie
 5. In het menu kunt u het volgende doen.

  Menu met versie-items
  • Het huidige document weergeven. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u een vorige versie kunt herstellen of verwijderen, evenals de huidige goedkeuringsstatus. U kunt de huidige versie ook bewerken vanuit dit dialoogvenster.

  • Het document herstellen. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin wordt gevraagd of u dit het momenteel goedgekeurde document wilt maken. Dit document wordt als een nieuwe versie toegevoegd.

  • Het document verwijderen. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd of u het item naar de Prullenbak wilt verzenden.

  • Deze versie weigeren. Wordt alleen weergegeven op goedgekeurde documenten in plaats van Delete.

 6. Wanneer u klaar bent, selecteert u in de rechterbovenhoek X.

Versieversies in een SharePoint 2016- of SharePoint 2013-lijst of -bibliotheek inschakelen en configureren

 1. Ga naar de bibliotheek of lijst waarvoor u versiebeheer wilt inschakelen.

 2. Selecteer Bibliotheek of Lijst op het lint.

  Tabbladen Bibliotheek en Bladeren op het lint of Tabblad Lijst geselecteerd op lint

 3. Selecteer Bibliotheekinstellingenof Lijstinstellingen in de groep Instellingen.

  Knoppen op het lint voor SharePoint-bibliotheekinstellingen of Lijstinstellingen op lint

 4. Selecteer Instellingen voor versies op de pagina Instellingen.

  Dialoogvenster Bibliotheekinstellingen met Versiebeheer geselecteerd.
 5. Op de pagina Versie-instellingen zijn de volgende instellingen beschikbaar:

  • Voor een documentbibliotheek

   Dialoogvenster met opties voor versiebeheer
   • Goedkeuring van inhoud vereisen voor ingediende items.

   • Maak een versie telkens als u een bestand bewerkt in deze documentbibliotheek. U gebruikt hiervoor alleen primaire versies of zowel primaire als secundaire versies.

   • Beperk het aantal versies en concepten dat u wilt bewaren.

   • Stel in wie de concepten mag zien.

   • Stel het controleren van documenten verplicht voordat ze worden bewerkt.

  • Voor een lijst

   • Goedkeuring van inhoud vereisen voor ingediende items.

   • Een versie maken telkens wanneer u een item in de lijst bewerkt.

   • Beperk het aantal versies en concepten dat u wilt bewaren.

   • Stel in wie de concepten in de lijst mag zien.

 6. Selecteer OK.

Versiebeheer in een SharePoint 2016- of 2013-lijst of -bibliotheek uitschakelen

Ga op dezelfde manier te werk als u versie-instellingen wilt inschakelen, maar selecteer op de pagina Versie-instellingen de optie Geen versies beheren. Voor Goedkeuring van inhoud vereisenkunt u ook Nee selecteren.

Een eerdere versie weergeven, herstellen of verwijderen

Als u een eerdere versie van een document wilt herstellen, volgt u deze stappen.

 1. Ga naar de lijst of bibliotheek met het item of het document waarvan u de versiegeschiedenis wilt weergeven.

 2. Selecteer Bestanden op hetlint of selecteer Items. Als er geen lint is, selecteert u naast het item waarvan u de geschiedenis wilt bekijken, het beletselpunt.

 3. Selecteer Versiegeschiedenis.

  Het tabblad Bestand met Versiegeschiedenis gemarkeerd

  Als Versiegeschiedenis niet wordtweergegeven, selecteert u in het dialoogvenster het beletselpictogram en vervolgens Versiegeschiedenis.

 4. Plaats in het dialoogvenster Versiegeschiedenis de muisaanwijzer op de datumkoppeling in een eerdere versie en selecteer de pijl-omlaag om het menu weer te geven.

  Dialoogvensterknop van vervolgkeuzelijst Versie
 5. In het menu kunt u het volgende doen.

  Menu met versie-items
  • Het huidige document weergeven. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u de huidige goedkeuringsstatus kunt bewerken, herstellen of verwijderen.

  • Het document herstellen. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin wordt gevraagd of u van het document het huidige goedgekeurde document wilt maken. Dit document wordt als een nieuwe versie toegevoegd.

  • Het document verwijderen. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin wordt gevraagd of u het item naar de Prullenbak wilt verzenden.

  • Deze versie weigeren. Wordt alleen weergegeven op goedgekeurde documenten in plaats van Delete.

 6. Klik op de X in de rechterbovenhoek als u klaar bent.

Versiebeheer in een SharePoint 2010-lijst of -bibliotheek inschakelen en configureren

Als u versieversies in een lijst of bibliotheek wilt inschakelen en configureren, volgt u deze stappen.

 1. Ga naar de list of bibliotheek waarin u wilt werken. Als de naam niet wordt weergegeven in het deelvenster Snel starten, selecteert u Alle site-inhouden selecteert u vervolgens de naam van de lijst of bibliotheek.

 2. Selecteer op het lint in de groep Hulpmiddelen voor lijst of Hulpmiddelen voor bibliotheken het tabblad Lijstof Bibliotheek.

 3. Selecteer Lijstinstellingen of Bibliotheekinstellingen.

  De knop Lijstinstellingen op het lint in SharePoint of Knop Bibliotheekinstellingen op het lint van de SharePoint Foundation-bibliotheek

  De pagina Lijstinstellingenof Bibliotheekinstellingen wordt geopend.

 4. Selecteer instellingen voorversies onder Algemene instellingen.

  Subinstellingen, Instellingen voor versies geselecteerd

  Het dialoogvenster Instellingen voor versies wordt geopend.

  Primaire en secundaire versies instellen, goedkeuring vereisen, opgeven wie items mogen zien en uitchecken vereisen.
 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Selecteervoor documentbibliotheken, in de sectie Versiegeschiedenis van item, onder Een versie maken telkens wanneer u een bestand in deze documentbibliotheek bewerkt,alleen de hoofdversies of de secundaire en de secundaire versies.

  Selecteer Voor lijstenin de sectie Versiegeschiedenis van item, onder Een versie maken telkens wanneer u een item in deze lijst bewerkt?de optie Ja.

 6. (Optioneel) Selecteer in de lijst het aantal versies dat u wilt behouden.

 7. (Optioneel) Selecteer voor lijsten het aantal goedgekeurde versies waarvoor u concepten wilt bewaren. Deze optie is beschikbaar in de sectie Goedkeuring van inhoud wanneer u Ja selecteert.

  Stel voor bibliotheken een aantal in onder Concepten behouden voor het volgende aantal primaire versies.

 8. (Optioneel) Bepaal welke gebruikers een concept van items kunnen zien. In een lijst is deze optie alleen beschikbaar in de sectie Goedkeuring van inhoud wanneer u Goedkeuring van inhoud vereisen voor ingediende items in stelt op Ja.

  Selecteer een van de volgende opties.

  • Elke gebruiker die items kan lezen. Hiermee krijgt iedereen met leesmachtigingen toegang tot de site.

  • Alleen gebruikers die items mogen bewerken. Hiermee wordt de weergave van concepten beperkt tot personen die machtigingen hebben om te bewerken.

  • Alleen gebruikers die items kunnen goedkeuren (en de maker van het item). Hiermee wordt de weergave beperkt tot alleen de oorspronkelijke auteur van het item en personen die machtigingen hebben om items in de lijst goed te keuren.

 9. Als u het dialoogvenster wilt sluiten en wilt terugkeren naar de pagina Instellingen, selecteert u OK.

Naar boven

Versiebeheer in een SharePoint 2010-lijst of -bibliotheek uitschakelen

Volg dezelfde stappen als voor het inschakelen van versiebeheer, maar voer een van de volgende handelingen uit:

 1. Voor documentbibliothekenselecteert u in de sectie Versiegeschiedenis van item, onder Een versie maken telkens wanneer u een bestand in deze documentbibliotheek bewerkt?de optie Geen versies beheren.

 2. Selecteer Voor Lijstenin de sectie Versiegeschiedenis van item, onder Een versie maken telkens wanneer u een item in deze lijst bewerkt?de optie Nee.

 3. Selecteer OK.

Naar boven

Versies bekijken, herstellen of verwijderen in een SharePoint 2010-lijst of -bibliotheek

 1. Ga naar de lijst of bibliotheek met het item of het document waarvan u de versiegeschiedenis wilt weergeven.

 2. Selecteer de pijl-omlaag naast het document of item dat u de versiegeschiedenis wilt weergeven en selecteer vervolgens Versiegeschiedenis.

  Vervolgkeuzemenu van document met versiegeschiedenis gemarkeerd
 3. Plaats in het dialoogvenster Versiegeschiedenis de muisaanwijzer op de datumkoppeling in een eerdere versie en selecteer de pijl-omlaag om het menu weer te geven.

  Versie met vervolgkeuzelijst met Weergeven gemarkeerd
 4. In het menu kunt u het volgende doen.

  • Het huidige document weergeven. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u de huidige goedkeuringsstatus kunt bewerken, herstellen of verwijderen.

   Dialoogvenster Versiegeschiedenis in SharePoint 2010

   Via het dialoogvenster Weergeven kunt u mogelijk documenten bewerken, maar deze optie is gewoonlijk uitgeschakeld. Als u wilt bewerken, selecteert u Eigenschappen bewerken in de vervolgkeuzekeuze van het bestand ofitem.

  • Het document herstellen. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin wordt gevraagd of u van het document het huidige goedgekeurde document wilt maken. Deze wordt toegevoegd als een nieuwe versie.

   Vervolgkeuzelijst met versies met Herstellen gemarkeerd.
  • Het document verwijderen. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin wordt gevraagd of u het item naar de Prullenbak wilt verzenden.

   Versiegeschiedenis met Verwijderen voor een versie gemarkeerd
  • Publicatie van deze versie ongedaan maken wordt weergegeven wanneer u goedkeuring en publicatie gebruikt voor uw documenten of items.

   Vervolgkeuzelijst met versies met Publicatie ongedaan maken gemarkeerd
 5. Wanneer u klaar bent, selecteert u in de rechterbovenhoek Xals het dialoogvenster van de versie nog niet is gesloten.

Andere instellingen die van invloed zijn op versiebeheer

U kunt andere instellingen configureren die van invloed zijn op versieversies. In lijsten en bibliotheken kunt u vereisen dat inhoud wordt goedgekeurd. In bibliotheken kunt u vereisen dat bestanden worden uitgecheckt.

Zie Hoe werkt versieversies in een lijst of bibliotheek voor meer informatie over deze instellingen en meer?

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×