Dołączanie plików lub wstawianie obrazów w wiadomościach e-mail programu Outlook

Dołączanie obrazów, plików, kontaktów, wiadomości e-mail i wielu innych elementów do wiadomości programu Outlook jest łatwe. Program Outlook przechowuje informacje o ostatnio używanych dokumentach, niezależnie od tego, czy są one przechowywane na komputerze, czy zapisane w usłudze OneDrive (tylko w chmurze). Miejsce przechowywania nie ma znaczenia — program Outlook pozwala szybko wybrać, czy dokument ma zostać wysłany jako tradycyjny załącznik, czy przekazany do usługi OneDrive i udostępniony w postaci linku do pliku. Dla dowolnego pliku wysłanego z usługi OneDrive można także określić uprawnienia, które pozwolą adresatom wiadomości wyświetlać i edytować ten plik lub udostępniać go innym osobom.

Aby rozwiązać problemy z dołączeniem plików, zobacz Rozwiązywanie problemów z załącznikami.

Co chcesz zrobić?

Program Outlook przechowuje informacje o ostatnio używanych plikach i sugeruje te pliki, gdy chcesz dołączyć plik do wiadomości e-mail. Wysyłanie lub odbieranie niektórych typów plików jest blokowane. Aby uzyskać pełną listę, zobacz Załączniki blokowane w programie Outlook.

 1. W nowej wiadomości, odpowiedzi lub wiadomości przesyłanej dalej wybierz pozycję Dołącz plik na wstążce Wiadomość lub Wstawianie.

 2. Wybierz plik z jednej z następujących lokalizacji:

  • Ostatnio używane elementy
   W tym miejscu zostanie wyświetlonych 12 najnowszych plików. Mogą one znajdować się na komputerze, w usłudze OneDrive, w programie SharePoint lub w innej bibliotece dokumentów w trybie online. Wybierz plik, aby dołączyć go do wiadomości e-mail.

  • Przeglądaj lokalizacje w sieci Web
   Do tych lokalizacji należą witryny OneDrive, SharePoint oraz inne lokalizacje, takie jak używana wcześniej biblioteka dokumentów grup. Wybierz jedną z lokalizacji, aby otworzyć nowe okno, a następnie wybierz załącznik.

  • Przeglądaj ten komputer
   Powoduje otwarcie okna Eksploratora plików, w którym możesz wybrać plik z komputera.

 3. Jeśli wybierzesz plik na komputerze lokalnym lub w bibliotece dokumentów grupy, do wiadomości e-mail zostanie dołączona kopia pliku. Jednak wybranie pliku usługi OneDrive lub programu SharePoint spowoduje udostępnienie dodatkowych opcji uprawnień i informacji. 

 4. Wyślij link lub wyślij kopię Wysłanie linku do pliku usługi OneDrive lub programu SharePoint pozwala zachować mały rozmiar wiadomości e-mail. Jeśli zdecydujesz się wysłać kopię pliku, do wiadomości e-mail zostanie dołączony cały plik, podobnie jak w przypadku wybrania pliku na komputerze. Jeśli zdecydujesz się wysłać link do pliku, możesz także określić uprawnienia dotyczące pliku.

 5. Domyślnie w środowisku biznesowym każdy członek organizacji może edytować połączony plik. Aby zmienić te uprawnienia, wybierz strzałkę po prawej stronie nazwy załącznika, aby wyświetlić menu rozwijane zawierające różne opcje uprawnień.

  • Organizacja może edytować — jeśli chcesz, aby każda osoba w Twojej organizacji mogła modyfikować plik.

  • Organizacja może wyświetlać — jeśli chcesz, aby każda osoba w Twojej organizacji mogła odczytywać plik, ale bez możliwości modyfikacji.

  • Adresaci mogą edytować — jeśli chcesz, aby tylko adresaci wiadomości e-mail mogli modyfikować plik.

  • Adresaci mogą wyświetlać — jeśli chcesz, aby tylko adresaci wiadomości e-mail mogli odczytywać plik, ale bez możliwości modyfikacji.

   Wśród opcji Zmień uprawnienie znajdują się opcje Adresaci mogą edytować i Adresaci mogą wyświetlać

 6. Jeśli program Outlook wykryje, że adresaci nie będą mogli wyświetlać tego pliku, na przykład wtedy, gdy jest on przechowywany w witrynie programu SharePoint, do której masz dostęp tylko Ty, tuż pod ikoną i nazwą pliku zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. Wybierz pozycję Dołącz jako kopię, aby zmienić załącznik z pliku połączonego na kopię pliku.

  Uwaga: Jeśli dołączysz plik jako kopię, zmiany wprowadzone przez adresata nie będą synchronizowane z wersją pliku w usłudze OneDrive lub programie SharePoint.

Ostrzeżenie o zapomnianych załącznikach 

Jeśli wspomnisz o załączniku w wiadomości e-mail, ale nie dołączysz go przed wysłaniem wiadomości, program Outlook wyświetli ostrzeżenie o zapomnianym załączniku. Możesz wtedy zdecydować, czy dodać załącznik, czy wysłać wiadomość bez niego. 

Obraz przedstawiający okno dialogowe "Przypomnienie o załączniku".

Ta funkcja jest dostępna tylko dla tekstu wiadomości e-mail, który jest sformatowany w języku angielskim (Stany Zjednoczone) i jest niezależny od języka używanego w programie Outlook. Jeśli na przykład używasz hiszpańskiej wersji programu Outlook i narzędzi sprawdzających dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone), możesz utworzyć wiadomość e-mail z tekstem sformatowanym w języku angielskim (Stany Zjednoczone). Jeśli wspomnisz o załączniku w tej wiadomości, ale nie dołączysz go, program Outlook wyświetli ostrzeżenie o zapomnianym załączniku.  

Gdy dołączasz dokument, który jest zapisany na komputerze, ale nie w lokalizacji online, przed wysłaniem wiadomości e-mail możesz również przekazać go do usługi OneDrive. Przekazanie załącznika ułatwia współpracę. Zapewnia, że wszyscy współpracują na tej samej (i najnowszej) wersji pliku. Plik można także przekazać do usługi OneDrive, gdy jest zbyt duży, aby udostępnić go w formie tradycyjnego załącznika.

 1. Na wstążce kliknij pozycję Dołącz plik > Przeglądaj ten komputer, a następnie wybierz plik, który chcesz dołączyć.

 2. W wiadomości e-mail wybierz strzałkę w dół załącznika.

 3. Wybierz pozycję Przekaż do usługi OneDrive, a następnie wybierz żądaną lokalizację pliku.

  Wśród opcji Przekaż do usługi OneDrive znajduje się usługa OneDrive i biblioteki dokumentów grupy

  Uwaga: Mogą zostać wyświetlone opcje, takie jak lokalizacja konta służbowego usługi OneDrive, lokalizacja konta osobistego usługi OneDrive oraz biblioteki dokumentów różnych grup, do których należysz.

 4. W wiadomości e-mail wybierz ponownie strzałkę w dół załącznika.

 5. Wybierz pozycję Zmień uprawnienia, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  • Organizacja może edytować — jeśli chcesz, aby każda osoba w Twojej organizacji mogła modyfikować plik.

  • Organizacja może wyświetlać — jeśli chcesz, aby każda osoba w Twojej organizacji mogła odczytywać plik, ale bez możliwości modyfikacji.

  • Adresaci mogą edytować — jeśli chcesz, aby tylko adresaci wiadomości e-mail mogli modyfikować plik.

  • Adresaci mogą wyświetlać — jeśli chcesz, aby tylko adresaci wiadomości e-mail mogli odczytywać plik, ale bez możliwości modyfikacji.

  Wśród opcji Zmień uprawnienie znajdują się opcje Adresaci mogą edytować i Adresaci mogą wyświetlać

Podczas wysyłania obrazów możesz dołączyć obraz do wiadomości e-mail lub wstawić go w treści wiadomości. Aby wstawić obraz, który będzie wyświetlany w treści wiadomości e-mail, wykonaj następujące czynności:

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić obraz w wiadomości.

 2. Na wstążce wybierz pozycję Wstawianie > Obrazy.

 3. Na komputerze lub w lokalizacji plików online znajdź obraz, który chcesz wstawić. Wybierz obraz, a następnie wybierz pozycję Wstaw.

 4. Aby zmienić rozmiar obrazu, przeciągnij uchwyt w jednym z czterech narożników w stronę środka obrazu lub na zewnątrz.

  Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat zmieniania rozmiaru obrazów w programie Outlook, zobacz Zmniejszanie rozmiaru obrazów i załączników w wiadomościach e-mail programu Outlook

 1. W nowej wiadomości wybierz pozycję Dołącz element.

 2. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wizytówka
   Wybierz wizytówkę elektroniczną z listy kontaktów.

  • Kalendarz
   Wybierz pozycję Zakres dat, Szczegóły i inne opcje zależnie od potrzeb.

  • Element programu Outlook
   Wybierz co najmniej jedną wiadomość e-mail z dowolnego folderu poczty e-mail.

 3. Wybierz element, który chcesz dołączyć, a następnie wybierz pozycję Wstaw.

Co chcesz zrobić?

Program Outlook blokuje wysyłanie lub odbieranie niektórych typów plików. Aby uzyskać pełną listę, zobacz Załączniki blokowane w programie Outlook.

 1. W nowej wiadomości wybierz pozycję Dołącz plik na wstążce.

 2. Wybierz plik, który chcesz dołączyć, a następnie wybierz pozycję Wstaw.

Ostrzeżenie o zapomnianych załącznikach 

Jeśli wspomnisz o załączniku w wiadomości e-mail, ale nie dołączysz go przed wysłaniem wiadomości, program Outlook wyświetli ostrzeżenie o zapomnianym załączniku. Możesz wtedy zdecydować, czy dodać załącznik, czy wysłać wiadomość bez niego. 

Obraz przedstawiający okno dialogowe "Przypomnienie o załączniku".

Ta funkcja jest dostępna tylko dla tekstu wiadomości e-mail, który jest sformatowany w języku angielskim (Stany Zjednoczone) i jest niezależny od języka używanego w programie Outlook. Jeśli na przykład używasz hiszpańskiej wersji programu Outlook i narzędzi sprawdzających dla języka angielskiego (Stany Zjednoczone), możesz utworzyć wiadomość e-mail z tekstem sformatowanym w języku angielskim (Stany Zjednoczone). Jeśli wspomnisz o załączniku w tej wiadomości, ale nie dołączysz go, program Outlook wyświetli ostrzeżenie o zapomnianym załączniku.  

Podczas wysyłania obrazów możesz dołączyć obraz do wiadomości e-mail lub wstawić go w treści wiadomości. Aby wstawić obraz, który będzie wyświetlany w treści wiadomości e-mail, wykonaj następujące czynności:

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić obraz w wiadomości.

 2. Wybierz pozycję Wstawianie > Obrazy.

 3. Na komputerze lub w lokalizacji plików online znajdź obraz, który chcesz wstawić. Wybierz obraz, a następnie wybierz pozycję Wstaw.

 4. Aby zmienić rozmiar obrazu, przeciągnij uchwyt w jednym z czterech narożników w stronę środka obrazu lub na zewnątrz.

  Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat zmieniania rozmiaru obrazów w programie Outlook, zobacz Zmniejszanie rozmiaru obrazów i załączników w wiadomościach e-mail programu Outlook

 1. W nowej wiadomości wybierz pozycję Dołącz element.

 2. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wizytówka
   Wybierz wizytówkę elektroniczną z listy kontaktów.

  • Kalendarz
   Wybierz pozycję Zakres dat, Szczegóły i inne opcje zależnie od potrzeb.

  • Element programu Outlook
   Wybierz co najmniej jedną wiadomość e-mail z dowolnego folderu poczty e-mail.

 3. Wybierz element, który chcesz dołączyć, a następnie wybierz pozycję Wstaw.

Co chcesz zrobić?

 1. Utwórz wiadomość lub — w przypadku istniejącej wiadomości — kliknij pozycję Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim lub Prześlij dalej.

 2. W oknie wiadomości na karcie Wiadomość w grupie Dołączanie kliknij pozycję Dołącz plik.

  Polecenie Dołącz plik na wstążce

 3. Wyszukaj i kliknij plik, który chcesz dołączyć, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

Uwaga:  Podczas redagowania wiadomości pliki można również dołączać przy użyciu poleceń w grupie Dołączanie na karcie Wstawianie lub przez przeciąganie ich z folderów na komputerze i upuszczanie w oknie wiadomości e-mail.

Podczas wysyłania obrazów możesz dołączyć obraz do wiadomości e-mail lub wstawić go w treści wiadomości. Aby wstawić obraz, który będzie wyświetlany w treści wiadomości e-mail, wykonaj następujące czynności:

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić obraz w wiadomości.

 2. Wybierz pozycję Wstawianie > Obrazy.

 3. Na komputerze lub w lokalizacji plików online znajdź obraz, który chcesz wstawić. Wybierz obraz, a następnie wybierz pozycję Wstaw.

 4. Aby zmienić rozmiar obrazu, przeciągnij uchwyt w jednym z czterech narożników w stronę środka obrazu lub na zewnątrz.

  Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat zmieniania rozmiaru obrazów w programie Outlook, zobacz Zmniejszanie rozmiaru obrazów i załączników w wiadomościach e-mail programu Outlook

Do wiadomości można dołączać elementy programu Program Outlook, takie jak wiadomości e-mail, zadania, kontakty lub elementy kalendarza. Jest to najprostszy sposób na przesłanie dalej wielu elementów lub wiadomości.

 1. Utwórz wiadomość lub — w przypadku istniejącej wiadomości — kliknij pozycję Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim lub Prześlij dalej.

 2. W oknie wiadomości na karcie Wiadomość w grupie Dołączanie kliknij pozycję Dołącz element.

  Polecenie na wstążce Dołącz element

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wskaż polecenie Wizytówka, a następnie kliknij polecenie Inne wizytówki. Kliknij kontakt, a następnie kliknij przycisk OK. Aby zaznaczyć wiele kontaktów, naciśnij klawisz Ctrl i przytrzymaj go podczas klikania poszczególnych kontaktów.

  • Kliknij pozycję Kalendarz. Wybierz kalendarz, zakres dat i szczegóły do uwzględnienia. W obszarze opcji Zaawansowane kliknij pozycję Pokaż. Kliknij przycisk OK, aby dodać kalendarz do wiadomości.

  • Kliknij element programu Outlook. Przejrzyj listę folderów, aby znaleźć folder z elementem, który chcesz dodać. Na liście Elementy kliknij element, a następnie kliknij przycisk OK.

   Polecenie na wstążce Dołącz element programu Outlook

Uwaga: Podczas redagowania wiadomości możesz również dołączać pliki przy użyciu poleceń na karcie Wstawianie w grupie Dołączanie. Albo przeciągać pliki z folderów na komputerze do okna wiadomości metodą „przeciągnij i upuść”.

Ważne:  Pakiet Office 2007 nie jest już obsługiwany. Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Co chcesz zrobić?

 1. W menu Plik kliknij pozycję Nowy, a następnie kliknij pozycję Wiadomość pocztowa.

 2. Na karcie Wiadomość w grupie Dołączanie kliknij pozycję Dołącz plik.

  Dołącz plik

 3. W oknie dialogowym Wstawianie pliku wyszukaj i wybierz plik, który chcesz dołączyć, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

  Komunikat ostrzeżenia o niebezpiecznym załączniku

Więcej informacji

 • Jeśli nie możesz znaleźć pliku w odpowiednim folderze, upewnij się, że jest zaznaczona opcja Wszystkie pliki (*.*) w polu Pliki typu i że w Eksploratorze Windows skonfigurowano wyświetlanie rozszerzeń nazw plików.

 • Możesz również dołączyć plik z karty Wstawianie nowej wiadomości.

 • Domyślnie program Outlook blokuje potencjalnie niebezpieczne załączniki (w tym pliki bat, exe, vbs i js), które mogą zawierać wirusy. Jeśli dołączysz taki plik do wiadomości e-mail, zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz wysłać potencjalnie niebezpieczny załącznik. W przypadku odpowiedzi Tak program Outlook wyśle załącznik. W przypadku odpowiedzi Nie możesz usunąć potencjalnie niebezpieczny załącznik.

 • Możesz dołączyć wiele plików jednocześnie, zaznaczając je i przeciągając z folderu na komputerze do otwartej wiadomości w programie Outlook.

Podczas wysyłania obrazów możesz dołączyć obraz do wiadomości e-mail lub wstawić go w treści wiadomości. Aby wstawić obraz, który będzie wyświetlany w treści wiadomości e-mail, wykonaj następujące czynności:

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić obraz w wiadomości.

 2. Wybierz pozycję Wstawianie > Obrazy.

 3. Na komputerze lub w lokalizacji plików online znajdź obraz, który chcesz wstawić. Wybierz obraz, a następnie wybierz pozycję Wstaw.

 4. Aby zmienić rozmiar obrazu, przeciągnij uchwyt w jednym z czterech narożników w stronę środka obrazu lub na zewnątrz.

  Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat zmieniania rozmiaru obrazów w programie Outlook, zobacz Zmniejszanie rozmiaru obrazów i załączników w wiadomościach e-mail programu Outlook

 1. W menu Plik kliknij pozycję Nowy, a następnie kliknij pozycję Wiadomość pocztowa.

 2. Na karcie Wiadomość w grupie Dołączanie kliknij pozycję Dołącz element.

  Obraz

 3. Na liście Szukaj w kliknij folder zawierający element, który chcesz dołączyć.

 4. Kliknij odpowiedni element, a następnie kliknij pozycję OK.

Uwaga: Możesz również dołączyć element z karty Wstawianie nowej wiadomości.

Miejsce wyświetlania załączników w wiadomości zależy od formatu, w jakim redagujesz wiadomość.

 • Jeśli wiadomość jest w formacie HTML lub w formacie zwykłego tekstu, załączniki są wyświetlane w polu załączników poniżej wiersza Temat.

  Wiersz załączników

 • Jeśli wiadomość jest w postaci tekstu sformatowanego, załączniki są wyświetlane w treści wiadomości. Mimo że plik wygląda jak osadzony w wiadomości, w rzeczywistości nadal jest oddzielnym załącznikiem.

  Załącznik w treści wiadomości

Format, w jakim jest redagowana wiadomość, można sprawdzić na pasku tytułu u góry wiadomości.

Wiadomość

Program Outlook nie nakłada żadnych ograniczeń rozmiaru załączników. Jednak większość administratorów serwerów poczty e-mail i usługodawców internetowych (ISP) określa limity całkowitego rozmiaru wiadomości, które stanowią sumę rozmiarów wszystkich załączników oraz treści samej wiadomości. Zazwyczaj usługi na poziomie premium zapewniają więcej miejsca do magazynowania plików poczty e-mail i pozwalają na przesyłanie wiadomości większych niż w przypadku standardowego poziomu usług. Aby uzyskać więcej informacji na temat maksymalnego dozwolonego rozmiaru wiadomości, skontaktuj się z usługodawcą internetowym lub z administratorem serwera poczty e-mail w Twojej organizacji.

Jeśli dołączasz bardzo duży plik, najpierw skompresuj go przy użyciu programu pakującego. Pliki programu Outlook zapisane w domyślnych formatach Open XML z następującymi rozszerzeniami plików są kompresowane automatycznie: docx, dotx, xlsx, xltx, pptx, potx i ppsx.

Jeśli dołączane pliki są kompresowane, chociaż nie powinny, sprawdź, czy nie zostało zainstalowane narzędzie zip jako dodatek COM w programie Program Outlook. Tego rodzaju dodatek możesz wyłączyć, wykonując następujące czynności:

 1. W menu Narzędzia kliknij pozycję Centrum zaufania, a następnie pozycję Dodatki.

 2. Na liście Zarządzaj kliknij pozycję Dodatki COM, a następnie kliknij pozycję Przejdź.

 3. W oknie dialogowym Dodatki COM wyczyść pole wyboru obok nazwy dodatku, a następnie kliknij pozycję OK.

Poszukaj odpowiedzi lub zadaj pytanie na forum społeczności Microsoft Office.

 1. Dlaczego nie mogę dołączyć pliku? Program Outlook informuje mnie, że plik jest niebezpieczny. Program Outlook blokuje wiele typów plików, które mogą rozpowszechniać wirusy komputerowe. Aby wysłać plik, który program Outlook identyfikuje jako niebezpieczny, najpierw go skompresuj, a następnie dołącz w postaci skompresowanej. Aby skompresować plik, na komputerze lub w chmurze przejdź do folderu zawierającego plik, kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Wyślij do folderu skompresowanego. Następnie możesz wysłać plik skompresowany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Załączniki blokowane w programie Outlook.

 2. Dlaczego załączniki są wyświetlane w treści wiadomości, a nie poniżej wiersza tematu? Program Outlook umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail w trzech formatach: HTML, zwykłego tekstu i tekstu sformatowanego. Jeśli używasz tekstu sformatowanego (RTF), wszystkie dołączane pliki są wyświetlane w treści wiadomości. Aby uzyskać instrukcje dotyczące sposobu zmiany formatu wiadomości na HTML lub zwykły tekst, zobacz Zmienianie formatu wiadomości. Format wiadomości możesz sprawdzić na pasku tytułu wiadomości.

  Wiadomości możesz wysyłać w postaci tekstu sformatowanego
 3. Opcja Wstawianie > Obrazy jest wyszarzona. Jeśli nie możesz wybrać pozycji Obrazy na karcie Wstawianie na wstążce, wiadomość jest prawdopodobnie w formacie zwykłego tekstu. Aby wstawiać obrazy, zmień format wiadomości na HTML lub tekst sformatowany. Format wiadomości możesz sprawdzić na pasku tytułu wiadomości.

  Wiadomości możesz wysyłać w postaci zwykłego tekstu

Tematy pokrewne

Dołączanie plików do wiadomości e-mail i zdarzeń kalendarza w usłudze Outlook.com lub aplikacji Outlook w sieci Web

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×