Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Microsoft 365 pre web obsahuje online verzie vašich obľúbených aplikácií balíka Office: Word, Excel, PowerPoint a ďalšie. Nevyžaduje sa žiadna inštalácia ani predplatné. Je to bezplatné. Začíname s Office pre web

Novinky v júli

Jednoduché použitie formátovania na tvary

Kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľný tvar a vyberte položku Možnosti formátu, čím získate rýchly prístup ku všetkým možnostiám (farba, priehľadnosť atď.) na jednom mieste.

Nové v:  Visio

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE VISIA PRE WEB

Zobrazenie priebehu projektu v zobrazení Grafy

Sledujte priebeh projektu pomocou grafov Stav a Sektor alebo sledujte, ako je úsilie distribuované medzi členmi tímu pomocou grafu Členovia.

Nové v: Project

OTVORIŤ PROJECT PRE WEB

Predchádzajúce vydania

Písanie hlasom v 25 nových jazykoch

Diktovanie v Word a Outlooku teraz podporuje 25 nových jazykov vrátane turečtine, vietnamčiny a Telugu.

Nové v:  Word PowerPoint

Písanie pomocou hlasu je teraz jednoduchšie

Teraz je jednoduchšie zistiť, čo píšete, pomocou nového panela s nástrojmi diktovania s nízkym profilom, ktorý sa nachádza naboku obrazovky. Okrem toho vám nové animácie pomôžu skontrolovať, či sa zaznamenávajú všetky slová.

Nové v: Word

OTVORENIE WORDU PRE WEB

Ďalšie informácie o riadku vzorcov

Veľkosť riadka vzorcov môžete zmeniť a zjednodušiť tak zobrazenie obsahu buniek s viacerými riadkami a navigáciu v ňom.

Nové v: Excel

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Nová vzorkovnica a šablóny orientované na podniky

Pomocou novej vzorkovnice a šablón podnikového rámca môžete vytvárať diagramy pre rôzne obchodné rámce, ako sú napríklad 4P, analýza hodnotového reťazca a paličky.

Nové v:  Visio

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE VISIA PRE WEB

Nové vzorkovnice a šablóny časovej osi

Vyberte si z niekoľkých nových vzorkovníc časovej osi a šablón a zobrazte plán projektu alebo udalosti ako informačnú grafiku.

Nové v:  Visio

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE VISIA PRE WEB

Jednoduchá navigácia so záložkami

Pomocou záložiek môžete nájsť cestu späť na miesto v dokumente, na ktoré chcete znova odkazovať.

Nové v: Word

OTVORENIE WORDU PRE WEB

Lepšie zarovnanie s mriežkou a prichytením k mriežke

Zarovnajte tvary pomocou mriežky na plátne. Tvar sa môže prichytiť k najbližšej mriežke vždy, keď sa zavrie.

Nové v:  Visio

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE VISIA PRE WEB

Umožnite hosťom zobraziť váš projekt

Pridajte osoby mimo organizácie ako hostí, aby si mohli zobraziť informácie o projekte.

Nové v: Project

OTVORIŤ PROJECT PRE WEB

Stanovenie priorít úloh

Pridajte pole Priorita na označenie, ktoré úlohy sú naliehavé, dôležité alebo s nízkou prioritou.

Nové v: Project

OTVORIŤ PROJECT PRE WEB

Spravovanie polí kontingenčných tabuliek pomocou nového rozhrania

Kliknutím vyberte polia a filtre, ktoré chcete zahrnúť do kontingenčnej tabuľky.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Jednoduché filtrovanie údajov v kontingenčnej tabuľke

Vytvorte rýchle filtre pre kontingenčné tabuľky na filtrovanie údajov požadovaným spôsobom.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Prístup k možnosti zoradenia a filtrovania priamo z kontingenčnej tabuľky

Upravte ľubovoľnú kontingenčnú tabuľku na páse s nástrojmi Zoradiť a filtrovať alebo z ponuky zobrazenej po kliknutí pravým tlačidlom myši v samotnej tabuľke.

Nové v: Excel

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Použitie funkcie Kopírovať formát na konzistentný vzhľad

Pomocou niekoľkých kliknutí môžete skopírovať formátovanie z položky a použiť ho na inú položku alebo položky.

Nové v:  Visio

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE VISIA PRE WEB

Vyhľadanie dokonalého písma

Vaše obľúbené písmo sa práve ľahšie nájde. Pripnite písma, aby ste k nim mali jednoduchý prístup v ľubovoľnom zariadení. Zobrazte všetky písma v dokumente a dostávajte oznámenia o chýbajúcich alebo vložených písmach. Vyberte si skupinu písiem, napríklad Segoe UI, a potom zobrazte všetky štýly dostupné v tejto rodine – od svetlých po semibold. Ak zdieľate obsah na rôznych platformách, môžete dokonca skontrolovať časť Písma balíka Office v ponuke písiem a nájsť tie, ktoré nie je potrebné vložiť.

Nové v: Word

OTVORENIE WORDU PRE WEB

Udržiavajte si prehľad o údajoch o akciách

Burzové údaje v zošite sa obnovujú pri každom otvorení súboru a znova každých päť minút.

Nové v: Excel

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Aktualizované možnosti v ponuke po kliknutí pravým tlačidlom myši

Po kliknutí pravým tlačidlom myši na prvok, ako je napríklad tvar na plátne, sa na plávajúcom paneli s nástrojmi a ponuke zobrazia ďalšie a lepšie možnosti.

Nové v: Visio

OTVORENIE VISIA PRE WEB

Nastavenie časového limitu kvízov microsoftového formulára

Nakonfigurujte čas vyhradený študentom na dokončenie kvízu.

Nové v: Ikona programu Microsoft Forms

OTVORENIE FORMULÁROV PRE WEB

Rýchlejší spôsob vyhľadania požadovaného vzorca

Začnite písať názov ľubovoľného vzorca a získajte rozbaľovací zoznam vzorcov, z ktorého si môžete vybrať. Vyberte názov vzorca a pozrite si súhrn o tom, ako ho používať.

Nové v: Excel

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Mriežky a prichytiť k mriežke

Zarovnajte tvary vizuálne pomocou mriežok a prichyťte ich k mriežke.

Nové v:  Visio

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE VISIA PRE WEB

Ďalšie možnosti Microsoft Forms v Androide

Microsoft Forms v Androide má teraz pridanú funkciu, ktorá je na rovnakej úrovni s PC. Získajte pri navrhovaní alebo analýze formulárov prístup ku všetkým typom otázok, nastaveniam, kvízu, spolupráci a ďalším otázkam.

Nové v: Ikona programu Microsoft Forms

OTVORENIE FORMULÁROV PRE WEB

Vyhľadanie všetkých nástrojov na zjednodušenie ovládania na jednom mieste

Otvorte prezentáciu, vyberte položku Revízia a potom položku Skontrolovať zjednodušenie ovládania. Automaticky sa zobrazí tabla Zjednodušenie ovládania a nový pás s nástrojmi Zjednodušenie ovládania.

Nové v: PowerPoint

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Otvorenie a úprava súborov chránených heslom v Exceli pre web

Excel pre web vám poskytuje lepšiu kontrolu nad zabezpečených súborov.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Zobrazenie ukážky toho, čo chcete zobraziť pred tlačou

Rozhodnite sa, ktorú časť zošita chcete zobraziť. vyberte pred tlačou celý zošit, aktívny hárok alebo vybratú oblasť.

Nové v: Excel

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Vloženie videí FlipGrid alebo TED

Na karte Vložiť vyberte položku Vložiť online video.

Nové v: PowerPoint

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Prezentovanie v aplikácii Teams jediným kliknutím

Teraz môžete zdieľať priamo na aktuálnej schôdzi cez Teams jediným kliknutím z powerpointovej prezentácie.

Nové v: PowerPoint

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Nová možnosť Kresliť tvary

Nakreslite základný tvar – obdĺžnik, štvorec, čiaru, kruh alebo tri bodky – priamo na plátno a presne tie rozmery, ktoré potrebujete.

Nové v: Visio

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE VISIA PRE WEB

Zvýraznenie kritickej cesty

Pridajte zvýraznenie na časovú os projektu, ktorá zobrazuje úlohy, ktoré ovplyvňujú koncový dátum projektu. Len pre predplatné na Project P3 a P5.

Nové v: PowerPoint

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Objavte prehľady o prieskumoch verejnej mienky

Učitelia môžu získať automatický súhrn ankiet o formulároch, ktoré použili v triede.

Nové v:  Ikona programu Microsoft Forms

OTVORENIE FORMULÁROV PRE WEB

Pridanie kreslených ľudí do ďalšej prezentácie

Oživte svoje prezentácie a vyberte si z novej knižnice kreslených ľudí, ktorí sú teraz k dispozícii pre predplatiteľov M365.

Nové v: PowerPoint

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Rýchle prepínanie medzi zobrazením jednoriadkového a viacriadkového pása s nástrojmi

Pomocou nového tlačidla prepínania môžete prepínať medzi zobrazením jednoriadkového a viacriadkového pása s nástrojmi bez toho, aby ste ho museli obnovovať.

Nové v: PowerPoint

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Import .mpp súborov do Power Apps

Importujte v Power Apps počítačové súbory Project (.mpp) do aplikácie Project.

Nové v: Project

OTVORIŤ PROJECT PRE WEB

Usporiadanie a spravovanie formulárov pomocou kolekcií

Používajte kolekcie na usporiadanie a jednoduché vyhľadanie všetkých formulárov

Nové v: Ikona programu Microsoft Forms

OTVORENIE FORMULÁROV PRE WEB

Výsledky vašich formulárov ankiet odoslaných priamo vám

Získajte automatický súhrn ankiet formulárov schôdzí cez Teams na kontrolu a zdieľanie.

Nové v:  Ikona programu Microsoft Forms

OTVORENIE FORMULÁROV PRE WEB

Zobrazenie odpovedí na anketu schôdze v cloude slova

Vyhľadajte slová alebo frázy, ktoré vyniknú a zaslúžia si ďalšie štúdium, a získajte jedinečné prehľady o údajoch ankety pomocou wordového cloudu.

Nové v: Ikona programu Microsoft Forms

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE FORMULÁROV PRE WEB

Poznámky vám pomôžu vytvárať, zdieľať a sledovať dôležité informácie

Poznámky v Excel pre web teraz fungujú viac ako na pracovnej ploche.  Môžete vytvoriť jednoduché plávajúce poznámky na zdieľanie dôležitých podrobností o zošite.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Kopírovanie snímky z PowerPoint pre web do počítačovej aplikácie

Teraz môžete pracovať vo webovej a počítačovej verzii PowerPointu. Skúste skopírovať snímku z jednej verzie do druhej.

Nové v: PowerPoint

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Kopírovanie snímok medzi webovými a počítačovými aplikáciami PowerPointu

Teraz môžeme kopírovať snímky z PowerPoint na webe do PowerPointu v Macu

Nové v: PowerPoint

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Vloženie videí FlipGrid alebo TED

Na karte Vložiť vyberte položku Vložiť online video.

Nové v: PowerPoint

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Prezentovanie v aplikácii Teams jediným kliknutím

Teraz môžete zdieľať priamo na aktuálnej schôdzi cez Teams jediným kliknutím z powerpointovej prezentácie.

Nové v: PowerPoint

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Anketa alebo kvíz pre publikum priamo na schôdzi kanála teams

Používajte ankety a kvízy s viacerými možnosťami v schôdzach kanála teams rovnako ako v prípade plánovaných schôdzí cez Teams.

Nové v: Ikona programu Microsoft Forms

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE FORMULÁROV PRE WEB

Zdieľanie šablóny formulára je teraz jednoduchšie

Nové dialógové okno Zdieľať umožňuje jednoducho pozvať kolegov, aby používali formulár ako šablónu, a dialógové okno Odoslať je teraz zamerané na zhromažďovanie odpovedí formulára.

Nové v: Ikona programu Microsoft Forms

OTVORENIE FORMULÁROV PRE WEB

Priradenie úloh osobám, ktoré nie sú členmi tímu

Úlohu môžete rýchlo priradiť komukoľvek vo svojej organizácii. Priradením úlohy sa z danej osoby stane člen tímu, aby mohla vidieť kontext projektu, OneNote, súbory a ďalšie informácie.

Nové v: Project

OTVORIŤ PROJECT PRE WEB

Zobrazenie celkových čísel v súhrnných úlohách

Pridajte typ súhrnu (napríklad Max, Min, Sum alebo Average) do vlastného poľa Číslo a súhrnná úloha zobrazí súčet všetkých svojich čiastkových úloh.

Nové v: Project

OTVORIŤ PROJECT PRE WEB

Zlepšenie čitateľnosti formulárov

Použite formátovanie písma na pridanie farby a zvýraznenia formulárov, aby ste ich mohli lepšie využívať.

Nové v: Ikona programu Microsoft Forms

OTVORENIE FORMULÁROV PRE WEB

Priradenie a klasifikácia kvízov priamo v aplikácii Teams

Vyberte kartu Assignments (Úlohy) v aplikácii Teams a začnite nový kvíz alebo vyberte existujúci.

Nové v: Ikona programu Microsoft Forms

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE FORMULÁROV PRE WEB

Vytváranie bohatých diagramov

Skúste použiť kresliace plátno na vytvorenie bohatších diagramov s tvarmi, obrázkami, rukou písaným rukou a textom.

Nové v: Word

OTVORENIE WORDU PRE WEB

Predstavujeme pás s nástrojmi Zjednodušenie ovládania

Na páse s nástrojmi Zjednodušenie ovládania nájdete všetky nástroje, ktoré potrebujete na vytvorenie obsahu so zjednodušeným ovládaním.

Nové v: Excel

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Zmeniť veľkosť tabuliek

Zmeňte rozsah tabuľky pomocou príkazu Zmeniť veľkosť tabuľky na karte Tabuľka na páse s nástrojmi.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Rýchle naplnenie buniek dotykovou obrazovkou

Teraz môžete jednoducho automaticky vypĺňať bunky prstom pomocou dotykovej obrazovky.

Nové v: Excel

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Nová stránka prvého kontaktu na office.com

Nová úvodná stránka o Visiu pre web uľahčuje vyhľadanie existujúcich súborov a okrem toho môžete zmeniť poradie alebo vyhľadať širokú škálu šablón diagramov.

Nové v: Visio

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE VISIA PRE WEB

Objavte prehľady o prieskumoch verejnej mienky

Učitelia môžu získať automatický súhrn ankiet o formulároch, ktoré použili v triede.

Nové v: Ikona programu Microsoft Forms

OTVORENIE FORMULÁROV PRE WEB

Vložiť zvuk

Obohatenie prezentácií zvukom

Ak chcete dynamickejšie prezentácie, vložte zvuk a nakonfigurujte nastavenia prehrávania tak, aby sa pri použití prezentácie prehrával zvuk.

Nové v: PowerPoint

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Typy prepojených údajov

Prepojené typy údajov: skutočné údaje pre skutočný život

Nové prepojené typy údajov vám prinášajú fakty a údaje o stovkách tém, ktoré vám pomôžu dosiahnuť ciele priamo v Exceli.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Rýchlejšia navigácia v rozbaľovacích zoznamoch

Pri výbere zo zoznamu overenia údajov vyhľadajte hodnoty.

Nové v: Excel

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Automatické skrytie pása s nástrojmi

Prístup k pásu s nástrojmi získate len vtedy, keď ho potrebujete, a maximalizujte priestor, ktorý máte na vytváranie obsahu.

Nové v: Word

OTVORENIE WORDU PRE WEB

Ankety na schôdzach cez Teams sú teraz inteligentnejšie

Na základe programu schôdze vám ankety v aplikácii Teams, ktoré používajú Microsoft Forms, navrhujú otázky pre vašu anketu.

Nové v: Ikona programu Microsoft Forms

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE FORMULÁROV PRE WEB

Filtrovanie v zobrazeniach panela a časovej osi

Rýchlo vyhľadávajte úlohy filtrovaním na paneli a časovej osi podľa kľúčového slova alebo poverenej osoby.

Nové v: Project

OTVORIŤ PROJECT PRE WEB

Priradenie a klasifikácia kvízov priamo v aplikácii Teams

Vyberte kartu Assignments (Úlohy) v aplikácii Teams a začnite nový kvíz alebo vyberte existujúci.

Nové v: Ikona programu Microsoft Forms

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE FORMULÁROV PRE WEB

Zdieľanie šablóny formulára je teraz jednoduchšie

Nové dialógové okno Zdieľať umožňuje jednoducho pozvať kolegov, aby používali formulár ako šablónu, a dialógové okno Odoslať je teraz zamerané na zhromažďovanie odpovedí formulára.

Nové v: Ikona programu Microsoft Forms

OTVORENIE FORMULÁROV PRE WEB

Vyskúšajte standout v režime pre prezentujúceho pre powerpointové zobrazenie pre prezentujúceho v aplikácii Microsoft Teams

Možnosť Standout v režime pre prezentujúceho pridá v hornej časti snímky prezentácie prekrytie videokanála s pevnou pozíciou.

Nové v: PowerPoint

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Prezentovanie v aplikácii Teams jediným kliknutím

Teraz môžete zdieľať priamo na aktuálnej schôdzi cez Teams jediným kliknutím z powerpointovej prezentácie.

Nové v: PowerPoint

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Príkaz Prepojenia zošita na páse s nástrojmi

Vytvorenie obnoviteľných prepojení na iné zošity

Excel pre web teraz podporuje obnoviteľné pripojenia k iným zošitom

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Typy údajov Organizácie v Exceli zo služby Power BI

Načítanie údajov organizácie zo služby Power BI pomocou excelových typov údajov

Údaje z organizácie môžete vložiť pomocou excelových typov údajov. Konvertujte bunku v zošite, získajte ďalšie informácie a obnovte údaje vždy, keď to potrebujete.

Nové v: Excel

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Snímka obrazovky s ponukou Kresliť v Excel pre web

Používanie písania rukou a zvýrazňovača v tabuľkových hárkoch

Označte zošit rukou a zvýrazňovačom.

Nové v: Excel

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Snímka obrazovky s ponukou Súbor pre PowerPoint pre web

Aktualizácie návrhu v PowerPoint pre web

Aktualizovali sme ponuku súbor v PowerPoint pre web na jednoduchšie používanie.

Nové v: PowerPoint

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Urobte viac so svojím projektom v Power Apps

Zobrazujte grafy, pridávajte zdroje a vytvárajte postupy Power Automate pre projekt v Projecte pre web tak, že ho zobrazíte v aplikácii Project v Power Apps.

Nové v: Project

OTVORIŤ PROJECT PRE WEB

Jazyky, v ktorých by ste mohli diktovať

Diktovanie je k dispozícii vo viacerých jazykoch

Diktovanie vo Worde podporuje sedem nových jazykov: hindčina, ruština, poľština, portugalčina (Portugalsko), kórejčina, thajčina a čínština (Taiwan).

Nové v: Word Excel PowerPoint

Kontextová ponuka zobrazuje možnosti prilepenia

Kontextová ponuka zobrazuje možnosti prilepenia.

Nové v: Excel

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Používanie formátu RTF online

Pridanie a úprava formátu RTF v Excel pre web.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Zobraziť zmeny vykonané na úrovni bunky, rozsahu alebo zošita

Spolupracujte na zošitoch s istotou – s podrobnosťami o vykonaných zmenách, kedy, kde a kým – na úrovni bunky, rozsahu alebo zošita.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Exportovanie do powerpointovej prezentácie

Transformácia wordových dokumentov na powerpointové prezentácie

Skúste vytvoriť prezentáciu z dokumentu pomocou niekoľkých kliknutí. Umelú inteligenciu použijeme na pridanie obrázkov, ikon, videí, motívov a písiem pre motív návrhu, ktorý vyberiete pre prezentáciu.

Nové v: PowerPoint

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Export do formátu PDF

Export časovej osi do formátu PDF

Na časovej osi vyberte položku Exportovať časovú os do formátu PDF v ponuke projektu a zdieľajte svoj plán s ľuďmi mimo projektu.

Nové v: Project

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Používanie @mention v komentári

@Mentions teraz pracovať v zdieľaných dokumentoch v aplikácii Teams

Pri spolupráci na dokumente označte osobu, ktorá má v komentári @mention, aby ste upútali jeho pozornosť.

Nové v: Word Excel PowerPoint

Podmienené formátovanie pomocou trojfarebnej škály

Pridanie a úprava pravidiel podmieneného formátovania online

Excel pre web teraz podporuje pridávanie a úpravu pravidiel podmieneného formátovania pomocou novej pracovnej tably moderného podmieneného formátovania.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Tvary po automatickej oprave

Rýchle a jednoduché zarovnanie obsahu pomocou automatickej opravy

Automatická oprava umožňuje automaticky zarovnať, rovnomerne zmeniť veľkosť a rozmiestniť prvky a vyrovnať spojnice medzi nimi.

Nové v:  PowerPoint

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Úprava excelových súborov obsahujúcich objekty OfficeArt v Excel pre web

Excel pre web teraz podporuje otváranie súborov obsahujúcich staršie objekty Art v režime úprav.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Zobrazenie alebo skrytie vzorcov

Používateľ teraz môže prepínať medzi zobrazením vzorcov a ich výsledkami.

Nové v: Excel

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Kontrola formulárov blokovaných pre potenciálne neoprávnené získavanie údajov

Dostávajte upozornenia v Centre zabezpečenia a dodržiavania súladu Office 365 pre používateľov a formuláre blokované pre podozrivú aktivitu.

Nové v: Ikona programu Microsoft Forms

OTVORENIE FORMULÁROV PRE WEB

Zmena nastavení miestneho formátu

Upravte zobrazovaný formát zobrazený pre dátumy, menu, oddeľovače vzorcov a ďalšie položky pomocou miestnych nastavení formátu.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Pridanie orámovania tabuľky

Pridanie orámovania tabuliek

Zmeňte štýl, šírku alebo farbu orámovania. Môžete ich použiť na celú tabuľku alebo jej časť.

Nové v: Word

OTVORENIE WORDU PRE WEB

Pravítko

Úprava okrajov a kariet v dokumente pomocou pravítka

Použite zarážky, upravte okraje a pôsobte s tabuľkami v dokumentoch. Ak chcete upraviť rozloženie dokumentu, skúste zobraziť >pravítko.

Nové v: Word

OTVORENIE WORDU PRE WEB

Pridanie poznámky do tabuľkového hárka

Pridanie poznámok do zošita

Vytvorte poznámky na zdieľanie informácií v zošite bez toho, aby ste očakávali pripomienky.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Priloženie prepojení a súborov k projektovým úlohám

Priloženie prepojení a súborov

Priložením súborov a prepojení k úlohám môžete rýchlo zobraziť najdôležitejšie materiály.

Nové v: Project

OTVORIŤ PROJECT PRE WEB

Úprava údajov pomocou písania rukou

Používanie písania rukou a zvýrazňovača v tabuľkových hárkoch

Označte zošit rukou a zvýrazňovačom.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Nástroj na písanie rukou a zvýraznenie

Úprava údajov pomocou písania rukou

Rýchle úpravy údajov pomocou pera akcií.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Upraviť veľkosť stránky

Prispôsobenie veľkosti strany podľa kresby 

Získajte správnu veľkosť pre stránku kresby, aby sa všetky tvary zmestili dovnútra.

Nové v: Visio

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE VISIA PRE WEB

Otvorí aplikáciu v počítači

Aplikácia Otvoriť v počítačovej aplikácii sa presunula

Na zníženie počtu tlačidiel na páse s nástrojmi sme presunuli položku Otvoriť v počítačovej aplikácii. Výber ponuky Režim > Otvoriť v počítačovej aplikácii.

Nové v: Word Excel PowerPoint Visio

Burzové obrázky

Hotová grafika diagramov

Vyberte si z veľkej knižnice ikon, obrázkov z fotobanky, výrezov postáv a nálepiek, ktoré môžete pridať do výkresov Visia.

Nové v: Visio

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE VISIA PRE WEB

Rýchly pohľad na zdroje

Zobrazenie ďalších podrobností z mriežky

Pridajte stĺpec Rýchly pohľad na prehľadné zobrazenie toho, ktoré úlohy majú prílohy a poznámky.

Nové v: Project

OTVORIŤ PROJECT PRE WEB

Zmeniť miestne nastavenie formátu

Zmena nastavení miestneho formátu

Upravte zobrazovaný formát zobrazený pre dátumy, menu, oddeľovače vzorcov a ďalšie položky pomocou miestnych nastavení formátu.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Úprava excelových súborov obsahujúcich objekty OfficeArt v Excel pre web

Excel pre web teraz podporuje otváranie súborov obsahujúcich staršie objekty Art v režime úprav.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Rýchle získanie návrhov synoným

Ak chcete znížiť počet nadmerne použiteľných slov v dokumente, teraz môžete po kliknutí pravým tlačidlom myši na slovo získať návrhy synoným.

Nové v: Word

OTVORENIE WORDU PRE WEB

Export súborov projektu do Excelu

Zdieľajte informácie o projekte s kolegami a používajte Excel na ďalšiu analýzu projektu.

Nové v: Project

OTVORIŤ PROJECT PRE WEB

Sledovanie úloh pomocou @zmienok

Pomocou @mentions v komentároch môžete vytvárať, priraďovať a sledovať úlohy ostatných používateľov v zošite.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Jednoduché prepínanie medzi tablami – teraz sú na kartách

Nechajte publikum zapojiť sa do hudby, hovoreného komentára alebo zvukových efektov v prezentácii.

Nové v: PowerPoint

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Premiestnenie kontingenčnej tabuľky

Premiestnenie kontingenčnej tabuľky

Excel pre web teraz podporuje premiestnenie kontingenčnej tabuľky – nájdete ju na karte Kontingenčná tabuľka v skupine Akcie.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Výber jedného alebo viacerých hárkov

Ponuka Nové hárky

Hárky môžete rýchlo prepínať pomocou novej ponuky Hárky.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Odkrytie viacerých hárkov naraz

Odkrytie viacerých hárkov naraz

Už nie je potrebné odkryť jednotlivé hárky– odkryť viacero skrytých hárkov naraz.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Jednoduché prepínanie medzi tablami – teraz sú na kartách

Nechajte publikum zapojiť sa do hudby, hovoreného komentára alebo zvukových efektov v prezentácii.

Nové v: PowerPoint

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Pridanie zvuku do prezentácií

Nechajte publikum zapojiť sa do hudby, hovoreného komentára alebo zvukových efektov v prezentácii.

Nové v: PowerPoint

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Vzorkovnice a tvary AWS

Vzorkovnice a tvary AWS

Teraz môžete s najnovšími tvarmi AWS použiť vzorkovnice, ktoré vám pomôžu vytvárať diagramy.

Nové v: Visio

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE VISIA PRE WEB

zmena veľkosti strany

Výber veľkosti strany

Teraz si môžete vybrať z niekoľkých štandardných veľkostí strany alebo nastaviť vlastnú veľkosť. Možnosť Automatická veľkosť umožňuje vypnúť alebo zapnúť automatickú zmenu veľkosti.

Nové v: Visio

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE VISIA PRE WEB

Vytváranie projektov a plánov v Teams

Pomocou aplikácií Projekt a Plán môžete vytvárať a pridávať projekty priamo v kanáli Teams. Potom na nich spolupracujte ako zvyčajne s pridaným kontextom svojich súborov, chatov, schôdzí a ďalších položiek v Teams.

Nové v: Project

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE PROJECTU PRE WEB

Získanie doplnkov z Office Obchodu na webe

Vytvorenie úhľadnejších diagramov Visia v Exceli

Vytvárajte diagramy riadené údajmi ako vývojové diagramy alebo organizačné schémy z údajov v hárku.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Výber veľkosti strany vo Visiu

Výber veľkosti strany

Teraz si môžete vybrať z niekoľkých štandardných veľkostí strany alebo nastaviť vlastnú veľkosť. Možnosť Automatická veľkosť umožňuje vypnúť alebo zapnúť automatickú zmenu veľkosti.

Nové v: Visio

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE VISIA PRE WEB

Zistite, kto je vo vašom diagrame

Zistite, kto je vo vašom diagrame

Spoluautori sú teraz uvedení vedľa pása s nástrojmi, aby ste mohli vidieť, kto s vami upravuje dokument. Môžete tiež vidieť, kde v kresbe pracujú.

Nové v: Visio

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE VISIA PRE WEB

Zobrazenie, kto robí čo

Zobrazenie, kto robí čo

Získajte prehľad o tom, na čom jednotliví ľudia pracujú, pomocou funkcie Zoskupiť podľa priradenia v zobrazení Panel.

Nové v: Project

OTVORIŤ PROJECT PRE WEB

Zobraziť tablu prepisu

Prepis sa práve zlepšuje

Prepisované zvukové súbory a nahrávky budú teraz oddelené rôznymi reproduktormi, vďaka čomu môžete jednoducho zistiť, kto čo povedal.

Nové v: Word

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE WORDU PRE WEB

Zobraziť tablu s kartami v PowerPointe

Jednoduché prepínanie medzi tablami – teraz sú na kartách

Ak máte otvorených viacero tabiel, zobrazia sa na kartách, takže v prípade potreby môžete medzi nimi jednoducho prepínať.

Nové v: PowerPoint

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Zobrazenie tvaru v diagrame Visia

Pridanie hypertextového prepojenia do tvaru

Pridajte prepojenie na ľubovoľný tvar, ktorý otvorí webovú stránku, inú stránku v diagrame alebo koncept e-mailovej správy.

Nové v: Visio

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE VISIA PRE WEB

Zobrazenie dvoch súborov Visia

Kopírovanie a prilepenie medzi súbormi

Tvary alebo kompletný diagram môžete skopírovať a prilepiť do iného súboru visia.

Nové v: Visio

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE VISIA PRE WEB

Zobraziť šablónu diagramu Azure

Nové vzorkovnice a tvary Azure

Pridali sme mnoho ďalších vzorkovníc, ktoré vám pomôžu vytvárať aktuálne diagramy Azure.

Nové v: Visio

OTVORENIE VISIA PRE WEB

Zobrazenie pridávania aplikácií do aplikácie Teams

Spolupráca na kresbách Visia v aplikácii Teams

Vytvorte kartu v aplikácii Teams na prístup k súborom Visia z jedného miesta.

Nové v: Visio

OTVORENIE VISIA PRE WEB

Zobrazuje tablu Komentáre vo Worde

Sledovanie úloh pomocou @zmienok

Pomocou @mentions v komentároch môžete vytvárať, priraďovať a sledovať úlohy ostatných používateľov v zošite.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Zobraziť doplnok Vizualizér údajov

Jednoduchšie prihlásenie do doplnku Vizualizér údajov

Keď ste do Excelu prihlásení pomocou pracovného alebo školského konta, pamätajte, že spustenie doplnku Vizualizér údajov je rýchlejšie.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Zobrazenie skriptov balíka Office

Zdieľanie skriptov balíka Office

Umožnite spoluautorom spúšťať a upravovať skripty v zdieľanom zošite.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Pridanie vlastných polí pre úlohy

Pridajte vlastné polia a efektívne ukladajte vlastné informácie o projektoch.

Nové v: Project

OTVORIŤ PROJECT PRE WEB

Zdieľanie projektov so skupinami, ktoré nevlastníte

Po pridaní skupiny do projektu môžete zobraziť všetky skupiny, do ktorých ste pridaní.

Nové v: Project

OTVORIŤ PROJECT PRE WEB

Zobraziť okno Word

Povedzte Wordu, čo má robiť

Pomocou hlasu môžete vrátiť akciu späť, odstrániť, formátovať text a začať zoznamy. Keď máte jazyk balíka Office nastavený na angličtinu, začnite výberom položky Diktovať na karte Domov.

Nové v: Word

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE WORDU PRE WEB

Snímka powerpointovej prezentácie s farebnými prepojeniami

Hypertextové prepojenia v živých farbách

Hypertextové prepojenia už nie sú iba modré. Môžete použiť všetky farby písma, ktoré sa vám páčia.

Nové v: PowerPoint

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Zobraziť doplnok Vizualizér údajov

Automatické generovanie diagramov v lokalizovaných jazykoch pomocou excelových údajov

Doplnok Vizualizér údajov pomáha používateľom Excelu vytvárať vysokokvalitné diagramy Visia priamo v Exceli v jazykoch podporovaných Visiom Online.

Nové v: Visio

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE VISIA PRE WEB

Show's floatie menu on Touch

Oslovte a dotknite sa Excelu

Nová dotyková ponuka umožňuje vykonávať základné excelové úlohy prstom.

Nové v: Excel

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Zobrazuje tablu Komentáre vo Worde

Sledujte prácu so @zmienkami

Pomocou @zmienok v komentároch môžete vytvárať, priraďovať a sledovať úlohy v rámci dokumentu.

Nové v: Word

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE WORDU PRE WEB

Zobrazuje možnosť Nové okno v Exceli

Jeden zošit, mnoho okien

Ak chcete získať prístup k rôznym oblastiam zošita naraz, otvorte viacero okien.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Zobrazuje obrázky akcií

Oživenie prezentácií

Dodajte snímkam trochu atmosféry pomocou bezplatných a kvalitných obrázkov a pozadí z banky.

Nové v: PowerPoint

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Zobrazuje viac strán pre diagramy vo visiu

Spravovanie viacstranovej kresby

Pomocou možností na kartách strán pod plátno môžete prechádzať, duplikovať, meniť usporiadanie a pridávať alebo odstraňovať strany.

Nové v: Visio

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE VISIA PRE WEB

Zobrazuje plánu Projectu

Voľnejšie zdieľanie projektov a plánov

Odošlite prepojenie na svoj projekt alebo plán každému, kto používa Office vo vašej organizácii. Ľudia, ktorí nemajú Project, môžu vaše informácie zobraziť, ale nie upravovať.

Nové v: Project

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORIŤ PROJECT PRE WEB

Zobrazuje vyhľadávanie v Word

Použitie slov

Do vyhľadávacieho poľa zadajte, čo hľadáte, a my ho nájdeme. Nie je potrebné byť presný.

Nové v: Word

OTVORENIE WORDU PRE WEB

Zobrazuje ovládacie prvky formátovania tvarov

Prevzatie úplnej kontroly nad objektmi

Zadajte presnú výšku, šírku a presné uhly otáčania objektov na snímkach.

Nové v: PowerPoint

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Zobrazuje diagram zápisu databázy Crow's Foot

Návrh databázy

Visio vám pomôže nakresliť diagramy s Chenovým zápisom alebo zápisom databázy Crow's Foot.

Nové v: Visio

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE VISIA PRE WEB

Zobrazuje možnosť Stiahnuť ako obrázok

Uloženie diagramu ako obrázka

Uložte kresbu Programu Visio ako obrázok vo formáte JPG alebo PNG a použite ho na inom mieste.

Nové v: Visio

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE VISIA PRE WEB

Zobrazuje doplnok Vizualizér údajov v Exceli

Šablóny Visia na dosah ruky

Vytvorte kresbu Visia v Exceli pomocou našich šablón doplnkov nástroja Vizualizér údajov.

Nové v: Visio

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE VISIA PRE WEB

Zobrazuje úlohy Projectu

Pokračovanie tam, kde ste skončili

Keď prispôsobíte zobrazenie mriežky, stĺpce a súhrnné úlohy zostanú presne tak, ako ste ich nechali.

Nové v: Project

OTVORIŤ PROJECT PRE WEB

Zobrazuje súbory Projectu

Kopírovanie projektu

Prácu môžete jednoducho znova použiť tak, že vytvoríte nový projekt z už vytvoreného.

Nové v: Project

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORIŤ PROJECT PRE WEB

Väčšia kontrola nad plánovaním

Keď zmeníte úsilie pre priradenú úlohu, dĺžka trvania sa nezmení, a to ani v prípade, že k úlohe je už priradený zdroj.

Nové v: Project

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORIŤ PROJECT PRE WEB

Zobrazí sa tlačidlo Prepísať v Word Táto funkcia je momentálne k dispozícii pre organizácie s predplatným na Microsoft 365 for Business .

Prepísať záznam

Vytvorte prepis nahrávaním zvuku počas zapisovania poznámok priamo v Word.

Nové v: Word

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE WORDU PRE WEB

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Povedzte to presne tak, ako to myslíte

Máte otázku týkajúcu sa údajov? V Exceli Návrhy jednoducho zadajte otázku a my vám odpovieme.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Zobrazuje podmienené formátovanie v Exceli

Prevzatie kontroly nad pravidlami podmieneného formátovania

Skontrolujte a odstráňte pravidlá podmieneného formátovania pomocou novej tably Podmienené formátovanie.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Zobrazuje päty a čísla snímok v PowerPointe

Päty a čísla snímok

Jednoducho pridajte na snímky päty a čísla snímok z karty Vložiť.

Nové v: PowerPoint

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Zobrazuje rýchlejší spôsob vytvorenia projektu

Rýchlejšie vytváranie a otváranie projektov

Vylepšili sme rýchlosť Projectu pre web, aby ste mohli projekty vytvárať a otvárať rýchlejšie.

Nové v: Project

OTVORIŤ PROJECT PRE WEB

Dieťa s knihou a ceruzkou

Získať Project for Education

Správcovia škôl, študenti, vyučujúci a zamestnanci môžu pomocou Projectu for Education vytvárať projekty pomocou zobrazení časovej osi a panela a zobraziť všetky svoje projekty v pláne.

Nové v: Project

OTVORIŤ PROJECT PRE WEB

Zobrazuje priebeh projektu

Zistite, ako ďaleko ste sa dostali

Sledujte, ako málo vám chýba do dokončenia, výberom názvu projektu a zobrazením percentuálneho podielu dokončenia všetkých úloh v projekte.

Nové v: Project

OTVORIŤ PROJECT PRE WEB

Zobrazuje panel s nástrojmi Diktovať

Úspora času a zjednodušenie práce s vylepšenou funkciou prevodu reči na text

Nový panel s nástrojmi diktovania, možnosti návrhov a automatická interpunkcia uľahčujú vytváranie obsahu pomocou hlasu v Word

Nové v: Word

OTVORENIE WORDU PRE WEB

Možnosť ponuky Štatistika zošita

Získanie štatistiky v zošite

Štatistika zošita poskytuje prehľad obsahu zošita, ktorý vám pomôže ľahšie zistiť jeho obsah.

Nové v: Excel

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Zobrazuje tablu výberu

Lepšia kontrola objektov

Tablu výberu môžete použiť na jednoduché usporiadanie, zobrazenie alebo skrytie objektov na snímkach.

Nové v: PowerPoint

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Zobrazuje možnosť vloženia videa online

Zobrazenie videa

Po vložení videa na snímku môžete prehrať video v režime úprav, aby ste videli, čo publikum uvidí.

Nové v: PowerPoint

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Naskicujte to

Dodajte tvarom balíka Office vo svojej prezentácii neformálny vzhľad.

Nové v: PowerPoint

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Zobrazuje ponuku Zmeniť tvar vo Visiu

Zmena tvaru

Nahraďte tvar vhodnejším tvarom len niekoľkými kliknutiami bez toho, aby ste stratili vlastnosti pôvodného tvaru.

Nové v: Visio

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE VISIA PRE WEB

Stiahnutím a priblížením prstov

Priblíženie alebo vzdialenie ľubovoľnej časti diagramu pomocou dotykovej obrazovky alebo trackpadu zariadenia.

Nové v: Visio

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE VISIA PRE WEB

Trvanie a úsilie, neprepojené

Pri nepriradených úlohách už Project nebude automaticky prepočítavať trvanie a úsilie, keď sa niektorá z týchto hodnôt zmení.

Nové v: Project

OTVORIŤ PROJECT PRE WEB

Chceli ste to – vypočuli sme vás

Vypočuli sme si vaše pripomienky a vykonali sme nejaké opravy. O dvoch by ste mali vedieť: Prehliadač sa už netrasie, keď sa posúvate v Proejcte, a úlohy, ktoré s termínom dnes sa už v zobrazení mriežky nezobrazujú ako zmeškané.

Nové v: Project

OTVORIŤ PROJECT PRE WEB

Zostaňte v písomnom postupe s následným sledovaním

Máte niečo, čo treba spracovať počas práce v dokumente? Vytvorte si poznámku na spracovanie priamo na danom mieste a vráťte sa neskôr.

Nové v: Word

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE WORDU PRE WEB

Upútajte pozornosť s @mentions priamo vo vašom obsahu

Chcete spolupracovať s ostatnými a chcete upriamiť pozornosť na konkrétny text v dokumente? Skúste ich @mentioning priamo v dokumente.

Nové v: Word

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE WORDU PRE WEB

Vylepšený režim zobrazenia

Režim zobrazenia umožňuje zobraziť všetky príkazy na páse s nástrojmi a jednoducho prepínať do režimu úprav a z neho.

Nové v: Excel

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Prilepenie obrázka bez uloženia

Skopírujte obrázky z webových stránok a iných aplikácií a prilepte ich do Excel pre web bez toho, aby ste najprv uložili obrázok.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Zoradenie podľa farby alebo ikony

Pri práci s podmienene formátovanými údajmi zoraďte údaje podľa farby bunky, farby písma alebo ikony.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Obrázky GIF rýchlosťou blesku

Jedna snímka = jeden záber. Jednoducho vytvárajte opakujúce sa obrázky GIF s PowerPointom.

Nové v: PowerPoint

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Zobrazuje pero na písanie rukou, zvýrazňovač a farby

Písanie nápadov rukou

Pridajte na snímky osobnosť pomocou písania rukou. Vyberte si z rôznych pier, farieb a štýlov.

Nové v: PowerPoint

ZISTIŤ VIAC

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Zobrazí možnosti priblíženia

Ďalšie oddialenie v pláne

Majte ešte lepší prehľad pri zobrazení plánov na 4 ďalších úlohách: 18 mesiacov, 2 roky, 3 roky a 6 rokov.

Nové v: Project

OTVORIŤ PROJECT PRE WEB

Zobrazuje používateľské rozhranie odporúčaných grafov

Pre vašu inšpiráciu

Prezentujte svoje údaje pomocou odporúčaných grafov.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Zobrazuje

Úspora času pomocou zoskupenia

Zoskupte viacero objektov na snímke a pracujte s nimi jednoduchšie a presne – premiestnite, zmeňte ich veľkosť alebo ich všetky otočte naraz.

Nové v: PowerPoint

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Zobraziť okno vlastnej farby

Ďalšie farby, ktoré zodpovedajú vašej nálade a správe

Chcete pridať tvary vo farbe názvu prezentácie? PowerPoint má teraz na výber 16 miliónov farieb, takže vždy nájdete ten správny odtieň.

Nové v: PowerPoint

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Zobrazuje radenie snímok v prezentácii

Prehľadné zobrazenie všetkých snímok

Pomocou Radenia snímok usporiadajte snímky do sekcií a presuňte ich na usporiadanie balíka.

Nové v: PowerPoint

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Zobrazenie spolutvorby v súboroch Visia

Spolupráca v reálnom čase

Pracujte na diagrame v rovnakom čase ako ostatní používatelia. Zmeny sa bezproblémovo zlúčia do jedného súboru.

Nové v: Visio

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE VISIA PRE WEB

Zobrazuje kresbu Visia v aplikácii Teams

Vytváranie kresieb Visia v aplikácii Teams

Diagramy môžete upravovať priamo v aplikácii Teams, ak máte licenciu na Visio, alebo ak tak neurobíte, môžete ich len zobraziť a komentovať.

Nové v: Visio

OTVORENIE VISIA PRE WEB

Zobrazuje nové možnosti pripojenia tvarov

Nové prostredie pripojenia

Môžete jednoducho pridať bod pripojenia na ľubovoľné miesto v tvare a dokonca mať viacero spojníc na rovnakom okraji.

Nové v: Visio

OTVORENIE VISIA PRE WEB

Zobrazuje súbory Projectu v prehliadači Microsoft Edge

Rýchly prístup k najnovším projektom v prehliadači Microsoft Edge

Projekty a plány sa zobrazujú v zozname naposledy používaných položiek v novom prehliadači Microsoft Edge, aby ste mohli jednoducho pokračovať tam, kde ste prestali.

Nové v: Project

OTVORIŤ PROJECT PRE WEB

Pruhový graf s 10 najlepšími jablkámi. Jeden je zakrúžkovaný rukou a anotovaný položkou Moja obľúbená položka.

Písanie rukou počas písania rukou

Kreslite na obrazovku rukou, aby ste počas prezentácie zvýraznili kľúčové body.

Nové v: PowerPoint

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Dialógové okno Hľadať s možnosťou Hľadať všetko

Nájsť všetko je teraz k dispozícii

Zadajte hľadaný výraz, kliknite na položku Hľadať všetky a zvýrazníme každý výskyt hľadaného výrazu.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Dokument s bublinami komentárov a komentármi hneď vedľa nich

Komentáre s kontextom

Odpovedanie na komentáre a zmienky priamo z e-mailu bez otvorenia dokumentu.

Nové v: Word

OTVORENIE WORDU PRE WEB

Obrázok karty komentára zobrazujúci možnosť Upraviť komentár. Táto možnosť sa nachádza v rozbaľovacej ponuke Ďalšie akcie vlákna, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu komentára.

Vaše komentáre sú vaše

Pri pridávaní komentárov do dokumentu sa nemusíte obávať, že ich niekto upraví. Komentáre môžete upravovať iba vy.

Nové v: Word

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE WORDU PRE WEB

Útočiaci tyranosaurus otočený smerom k vám

Oživenie prezentácie

Vložte do prezentácie animované 3D grafiky, aby ste videli bijúce srdce, obežnú dráhu planét a besnenie T-Rexa.

Nové v: PowerPoint

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Snímka s 2 vybratými objektmi a vybratou možnosťou Zarovnať na snímku v ponuke Usporiadať

Lepšie rozloženia snímok

Jednoducho zarovnajte a otáčajte tvary, obrázky a objekty.

Nové v: PowerPoint

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Tabuľkový hárok so @zmienkou a tlačidlami Pridať komentár a Prejsť na komentáre

Čítanie a odpovedanie za pochodu

Odpovedanie na komentáre a zmienky priamo z e-mailu bez otvorenia súboru.

Nové v: Excel PowerPoint

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Moderný pás s nástrojmi so zvýrazneným ovládacím prvkom Prepnúť pásy s nástrojmi

Ďalšie príkazy tam, kde ich potrebujete

Ak chcete mať všetky tlačidlá príkazov na dosah ruky, prepnite pás s nástrojmi na klasické rozloženie. Stačí stlačiť tlačidlo V (dvojitá šípka) v pravom dolnom rohu, čím sa prepínač zmení.

Nové v: Word

OTVORENIE WORDU PRE WEB

Hierarchia tvarov diagramu tried UML

Kreslenie systému pomocou diagramov UML

Pomocou diagramov UML (Unified Modeling Language) môžete rýchlo a jednoducho kresliť softvérové modely.

Nové v: Visio

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE VISIA PRE WEB

Dialógové okno so zoznamom úloh. Tlačidlo Kopírovať prepojenie na úlohu je zvýraznené.

Prepojenie priamo s úlohou

Pracujte zreteľnejšie a kopírujte a odosielajte prepojenie na konkrétnu úlohu v projekte. V ľubovoľnom zobrazení Projectu pre web vyberte tri bodky a potom vyberte položku Kopírovať prepojenie na úlohu.

Nové v: Project

OTVORIŤ PROJECT PRE WEB

Pridanie písania rukou do prezentácie

Jasnejšie komunikovať rukou. Pomocou digitálneho pera môžete počas prezentovania kresliť priamo do prezentácie.

Nové v: PowerPoint

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Kopírovanie údajov, zachovanie formátovania

Bez ohľadu na to, či kopírujete zo zošita do zošita alebo z hárka do e-mailu, textu, bunky a formátovania tabuľky sa zachovajú. Vzorce, hypertextové prepojenia, podmienené formátovanie a pravidlá overovania údajov tiež ostali okolo, aby ste sa mohli sústrediť na to, čo je dôležité. Ak chcete prilepiť obyčajný text, skúste kombináciu klávesov Ctrl + Shift + V.

Nové v: Excel

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Vytvorenie pôsobivých a vysokokvalitných diagramov v Exceli

Vytvárajte základné vývojové diagramy, vývojové diagramy krížového procesu a organizačné schémy z údajov zo zošita Excelu pomocou doplnku Vizualizér údajov vo Visiu.

Nové v: Excel

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Prepínanie priečok je teraz jednoduchšie

Tably sú teraz na kartách, čo znamená jednoduché prepínanie a viac miesta pre to, na čom pracujete.

Nové v: Word

OTVORENIE WORDU PRE WEB

Čítanie a odpovedanie za pochodu

Odpovedanie na komentáre a zmienky priamo z e-mailu bez otvorenia dokumentu.

Nové v: Word

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE WORDU PRE WEB

Čítajte ďalej a zistite, čo sme vydali v októbri.

Písanie rukou počas písania rukou

Zvýraznite kľúčové body počas prezentovania kreslením rukou na obrazovke.

Nové v: PowerPoint

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Zoradenie buniek podľa svojich predstupov

Nové možnosti zoradenia umožňujú zoraďovať zľava doprava a zhora nadol.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Čítajte ďalej a zistite, čo sme vydali v septembri.

Výber snímky, ľubovoľnej snímky

V zobrazení prezentácie môžete pomocou zobrazenia mriežky rýchlo prejsť na ľubovoľnú snímku v prezentácii.

Nové v: PowerPoint

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Vytvorenie prípadu

Zmeňte text na horný alebo dolný index alebo zmeňte veľkosť písmen bez prepisovania. Make it Sentence case, lowercase, or UPPERCASE, Capitalize Each Word, or tOGGLE cASE.

Nové v: PowerPoint

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Ceny akcií na dosah ruky

Načítajte najnovšie ceny akcií, zmenu ceny a ďalšie informácie pomocou nového typu Burzové údaje. K dispozícii je aj nový typ údajov Geografia.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Sústreďte sa na úlohy, ktoré ešte treba urobiť

Výberom položky Vyriešiť zbalíte komentáre a otvorené položky tak lepšie vyniknú.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Kontrola pravopisu je teraz k dispozícii vo webovej aplikácii

Kontrola pravopisu, ktorú poznáte a milujete, je teraz k dispozícii v Excel pre web. Nájdete ho na karte Posúdiť.

Nové v: Excel

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Čítajte ďalej, aby sme videli, že sme vydali v júni.

Upútanie pozornosti osoby pomocou @zmienok

Pomocou @zmienok môžete kolegov informovať, že od nich očakávate reakciu.

Nové v: Word Excel PowerPoint

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Otočenie údajov v určitom okamihu

Pomocou funkcie Prilepiť > transponovať môžete vymeniť riadky za stĺpce alebo naopak.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Čo je lepšie ako kontingenčná tabuľka? Kontingenčný graf

Chcete vizualizovať kontingenčnú tabuľku s interaktívnym grafom? Stačí vybrať kontingenčnú tabuľku a potom vybrať graf na karte Vložiť.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Exportovanie vizuálov Visia zo služby Power BI

Pri exportovaní zostáv Power BI vo formáte PDF, powerpointových súborov a ďalších súborov si môžete vizuály Visia zobraziť zreteľne.

Nové v: Ikona Visia

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE VISIA PRE WEB

Zoradenie sme vzali na úplne novú úroveň

Žiadali ste o to. Excel pre web teraz poskytuje rozšírené možnosti zoraďovania, ktoré umožňujú zoraďovanie podľa viacerých stĺpcov alebo riadkov. Vytvorte vlastné zoradenia na rýchle usporiadanie a analýzu údajov.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Sebavedome spolutvorba

Word pre web teraz umožňuje spolupracovať na dokumentoch označených označeniami citlivosti. Váš obsah zostane zabezpečený a chránený.

*Vyžaduje sa licencia na Office 365 E3 alebo E5.

Nové v: Word

OTVORENIE WORDU PRE WEB

Lepšie zmeny tvaru

Vychutnajte si plynulejšie prechody Morfing vytvorené v PowerPointe pre Windows, PowerPoint pre Mac alebo PowerPoint Mobile.

Nové v: PowerPoint

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE POWERPOINTU PRE WEB

Kopírovanie a prilepenie v zošite alebo medzi aplikáciami

Potrebujete presunúť rovnicu do inej časti zošita? Žiaden problém. Chcete vložiť graf do e-mailu? Jednoduché. Jednoducho ich vystrihnite a prilepte.

Nové v: Excel

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Efektívna spolupráca pomocou komentárov a @zmienok

Konverzujte priamo v hárku pomocou vstavaného poľa na odpovede a informujte svojich kolegov, že od nich očakávate reakciu, pomocou @zmienok.

Nové v: Excel

ĎALŠIE INFORMÁCIE

OTVORENIE EXCELU PRE WEB

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×